Újabb fejlesztések az E-közműben

Előtérben a térképi adatok

Az E-közmű informatikai rendszerében a térképi adatszolgáltatásra nem kötelezett közművezeték-üzemeltetők számára is megnyílt a lehetőség egységes téradat-szolgáltatásra. Az adatok térképi megjelenítésre és adatletöltésre ugyan nem használhatóak, azonban automatikusan részt vesznek az érintettség-vizsgálatban, így a tervezőknek nem kell kötelezően megkeresni a kivételi kategóriás közműveket – amennyiben azok nem érintettek a tervezési területen.

Az e-közmű eddigi működésének megfelelően közműnyilatkozat benyújtásakor három csoportra osztotta a közművezeték-üzemeltetőket. Az első csoportba a közműnyilatkozat kérelemmel kötelezően megszólítandó közművezeték-üzemeltetők tartoztak, a második csoportot azok alkották, akiknek a téradat-szolgáltatása alapján nem állapítható meg, hogy a felhasználó által kijelölt tervezési területet érinti, de a településen üzemeltet hálózato(ka)t. A harmadik csoportba pedig azok a további közművezeték-üzemeltetők tartoztak, akik az e-közmű rendszerbe regisztráltak ugyan, de az adott kérelemmel érintett települések egyikét sem adták meg közműhálózattal lefedett településként.

Ezt a hármas felosztást meghagyja a rendszer, viszont 2018. május 3-tól biztosítja annak lehetőségét, hogy a térképes adatszolgáltatásra jogszabályban nem kötelezett, kivételi kategóriás közművezeték-üzemeltetők (pl.: földgázszállító hálózatok üzemeltetői, honvédség) is szolgáltassanak adatokat az automatikus érintettség-vizsgálat lefolytatásához. Ezáltal elegendő lesz őket kizárólag azokban az esetekben megszólítani a kérelemben, ha a tervezési terület érinti a hálózatukat.

Az új fejlesztést többek között a beérkező felhasználói észrevételek is indokolták, mivel a kivételi kategóriás közművek esetében a megkeresések nagy százaléka végződött „nem érintett” válasszal, a kérelemmel érintett területen nincs hálózata a megszólított közműnek. Az újítás azt eredményezi, hogy a térképi adatszolgáltatásra nem kötelezett közművezeték-üzemeltetők  számára fennáll a lehetőség olyan téradat-szolgáltatás nyújtására, amely térképi megjelenítésre és adatletöltésre nem használható, azonban  automatikus érintettség-vizsgálatára alkalmas. Ennek okán a rendszer képes kiszűrni, hogy a tervező által megadott területen belül a kivételi kategóriás üzemeltető rendelkezik-e hálózati elemmel. Amennyiben nem, akkor a korábbi gyakorlattól eltérően, az adott településen hálózatot üzemeltető kivételi kategóriás közművek a közműnyilatkozat-kérelem folyamatában nem minden esetben kerülnek a kötelezően megszólítandó üzemeltetők közé. Ezáltal az ügy átfutási ideje is tovább csökkenhet, hiszen ez a megoldás egyaránt hasznos a kérelmezőnek és a közművezeték-üzemeltetőknek is.

További fejlesztés, hogy rendszer automatikusan, különböző ikonokkal jelöli a publikus és kivételi kategóriás hálózaton történt térbeli elemzés eredményét. Így az eddigieknél sokkal több információ áll majd a tervező rendelkezésére azzal kapcsolatban, hogy pontosan miért került egy közművezeték-üzemeltető a kötelezően megszólítandó közművek közé, és miért nem. 

A közműnyilatkozat igénylésével kapcsolatos változásokról részletesebb információk itt találhatók.

Fenyővári Bernadett