Gyors reagálás a felhasználói igényekre

Elégedettebb felhasználók – motiváltabb fejlesztők: ÉTDR

Évente legalább 14 alkalommal frissítik a Lechner Tudásközpont egyik legrégebbi elektronikus építésügyi rendszerét, az ÉTDR-t. Az alkalmazás továbbfejlesztését végző scrum csapat ma már legtöbbször a rendszer leállása nélkül képes a verziófrissítések élesítésére.

A Lechner Tudásközpont a fejlesztések során agilis módszertant alkalmaz, melynek jellemzője, hogy a felhasználói igényeket folyamatosan nyomon követve ciklikus jelleggel pontosítja a funkciókat, így gyorsan tud reagálni a felmerülő felhasználói elvárásokra. Ennek következtében rendszeresek a verziófrissítések, ezek során új funkciókat építenek be az alkalmazásokba vagy technológiai javításokat végeznek el. A módszer a felhasználók elégedettségére is hatással van, mert ők használat közben folyamatosan megtapasztalhatják az igények kiszolgálását célzó fejlesztések aktuális eredményeit. Mindez kölcsönösen működik, hiszen a fejlesztők számára is motiváló, ha szinte azonnal láthatják munkájuk eredményét.

Változások az ÉTDR élesítései terén 2016 és 2020 között

A 2013 elején elindult  ÉTDR alkalmazás a teljes építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munka dokumentum- és workflow-kezelő rendszereként működik. Naponta átlagosan kétezerötszázan használják a rendszert, az összes regisztrált felhasználó száma pedig 100 000 felett jár. Nagyobb részüket az építésügyi kérelmeket benyújtó építtetők adják, akik általában egyszer használják az alkalmazást. A hatósági ügyintézők aránya a létszámot tekintve kisebb, viszont ők a munkájuk minden lépését ebben a rendszerben végzik.

Az alkalmazást fejlesztő és üzemeltető csapat magját három fejlesztő, két tesztelő és egy rendszergazda alkotja, az egyeztetői munkáról az agilis trendeknek megfelelően egy scrum master és egy product owner gondoskodik.  Az ÉTDR fejlesztésén dolgozó közösség a feladatok folyamatos, felhasználói igények szerinti priorizálását tartja legfontosabbnak, hiszen a kapacitások végességéből adódóan nem lehet azonnal reagálni minden igényre.

Az ÉTDR a Lechner Tudásközpont legkorábbi e-közigazgatási rendszere, mely magán viseli az elsőségből következő technikai adósságokat is. Az induláskor még korszerű technológiák közül több napjainkra már kevésbé felel meg az igényeknek, hiszen jelenleg sok új, egyszerűbb, rövidebb fejlesztési ciklust lehetővé tevő eszköz áll rendelkezésre. A lépéstartás a változó elvárásokkal többek között azt is jelenti, hogy fenn kell tartani a kompatibilitást a különböző böngészők újabb és újabb verzióival, vagy hogy az időközben elindult többi szakrendszerrel történő együttműködés miatt kell különböző módosításokat integrálni.

Mindezen technikai kihívások ellenére az ÉTDR kiemelkedően teljesít – hangsúlyozza Koncz Péter product owner. Egy évben legalább 14-szer élesítenek a Lechner szakértői, ami csak ritkán jár rendszerleállással. Egy élesítés során jellemzően 10-20 olyan fejlesztési feladat megoldásával találkoznak a felhasználók, amelyek az ő igényeikre reagálnak. A többi informatikai rendszerhez hasonlóan itt is jogszabályváltozás miatti fejlesztések, hibajavítások, egy-két kényelmi funkció bevezetése, illetve technikai jellegű módosítások válnak elérhetővé.

Az ÉTDR fejlesztésén dolgozó csapat a gyors reagálást tartja a legfontosabb eredményének, ugyanakkor sok más előremutató technikai megoldásuk is van. Ezek közé tartoznak az automatizált elfogadási tesztek, amelyek a gyakori frissítések egyik előfeltételét is képezik. Egy másik példa a kódminőség biztosítása, illetve a folyamatos kódintegráció (CI, azaz continuous integration), amit a fejlesztők átgondolt együttműködése révén érnek el. Ugyancsak fontos előrelépés, hogy a szokásos felállásban az üzemeltetőknél elérhető logokat, vagyis naplófájlokat a fejlesztő csapat is folyamatosan látja, így nagyon gyorsan tudomást szerez egy-egy esetleges hibáról. Nagy figyelmet fordítanak a rendszeren belüli összefüggések kezelésére is a dependency injection technológia bevezetésével, egy ÉTDR méretű alkalmazás kódjában ugyanis rendkívül sok olyan függőség van, amelynél egy elem megváltoztatásának máshol is – és nem feltétlenül előrelátható – következményei lesznek. A verziófrissítéseket jelenleg még lassítja az a körülmény, hogy több párhuzamosan zajló fejlesztésnél a legkésőbb elkészülő szabja meg az élesítés lehetséges időpontját. Ennek a problémának a megoldására a Lechneres scrum csapat Kubernetes technológiával kísérletezik – ennek köszönhetően az új szoftververziók élesítése várhatóan még a mainál is gyakoribb lesz.

A Lechner Tudásközpont a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi, ingatlan-nyilvántartási és térinformatikai szakmai háttérintézménye, küldetése az épített környezethez és téradatokhoz kapcsolódó széles körű közszolgáltatásainak digitalizációja és társadalmasítása.

Fotó: Kis Ádám / Lechner Tudásközpont

Pesti Monika