A Lechner Tudásközpont az építésügy elektronikus támogatása céljából a projekt keretében építésügyi szakrendszereket fejleszt, melyek kapcsolódását egy háttértámogató rendszer segíti - a közös tulajdonságok így egy egységes informatikai rendszerbe olvadnak össze.

A 3D alapú adat infrastruktúra projekt célja a hazai építésügyi és térségi tervezési folyamatok széles körű elektronizációja az e-közigazgatás kiszélesítése keretében, melynek következtében az ügyfelek adminisztrációs terhei csökkennek és az ügyintézők munkája is egyszerűbbé válik. A projekt keretében tíz informatikai szakrendszer kialakítása, fejlesztése valósul meg.

A projekt eredményeként az építésügyi folyamatok egykapus digitális felületre kerülnek, az adminisztrációs terhek csökkennek, valamint az építésügy területén dolgozó szakértők és az ügyintézők munkája is egyszerűbbé válik - a közös webes platformnak köszönhetően a fejlesztések egymással kommunikálnak. A digitális szakrendszerek segítséget nyújtanak azok számára, akik építkezni, telket venni szándékoznak, esetleg a saját lakókörnyezetüket érintő terveket, előírásokat szeretnék használni – a felhasználókat és az építésügyi szakembereket a tervezéstől a kivitelezésig támogatják. Közérthetővé válnak az építéshez/építkezéshez kapcsolódó lépések, többek között a jogszabályok mellett ábrák, képek és piktogramok is segítik a tájékozódást, több esetben térképes felületen.

A Nemzeti Mintaterv Katalógus olyan webes családi ház tervadatbázis lesz, amely nagyszámú, változatos, magas építészeti minőséget és lakókomfortot biztosító zsűrizett tervdokumentációt tartalmaz majd, a tervek közti választást 3D épület betekintés, különböző paraméterek szerinti szűrhetőség és a tervekhez tartozó építési költségkalkulációk segítik. Így a lakossági építtetőknek nagyságrendekkel egyszerűbben, átláthatóbban és olcsóbban nyújt magas szinten automatizált építés előkészítést.

A Településképi Arculati Kézikönyv egy újszerű, előremutató és szemléletformáló kezdeményezés, mely példaként szolgál a településképek védelméhez, a projekt keretében mindez online felületen is elérhetővé válik. A gazdag ábra és fotóanyaggal kiegészült felület bemutatja az adott helység sajátos építészeti és természeti vonásait, ezzel mutat irányt a jövendőbeli tervezések során, hogy az új épületek megfelelően illeszkedjenek a települések már kialakult arculatához. Az illeszkedés megteremtéséhez segítséget nyújtanak az építészeti viselkedéshez útmutató ábrák, részleteket bemutató fényképek, a település értékleltára, és kortárs jó példák gyűjteménye.

Az E-tér informatikai szakrendszer a területi és települési tervezés jogszabályokban szabályozott rendszerét és annak működését digitalizálja; megvalósul a terület- és településrendezéssel, illetve terület- és településfejlesztéssel összefüggő tervezés teljes folyamatának elektronikus támogatása is. Közérthetővé és online elérhetővé válnak az építési lehetőségeket meghatározó, a különböző területi (országos, kiemelt térségi, megyei), illetve települési tervezési szinteken betartandó szabályok, építési előírások. A megoldás azon állampolgárok számára is segítséget nyújt, akik építkezni, telket venni, vagy eladni szándékoznak, esetleg csupán a saját lakókörnyezetüket érintő terveket, előírásokat szeretnék megjeleníteni.

Az Egységes Elektronikus Közmű-nyilvántartási Rendszer egy olyan, bárki számára elérhető webes alkalmazás, melyen keresztül megtekinthető a közművek nyilvántartása, valamint a teljes közműegyeztetési folyamat online lefolytatható, beleértve az integrált elektronikus fizetést is. A rendszer ezen felül támogatni fogja a gépi földmunkák kivitelezését az érintett területen lévő közművek valós idejű, térbeli elhelyezkedésének bemutatásával és webes infrastruktúrát biztosít a közműadatok téradat-szolgáltatásához. A szakrendszer célja a közműegyeztetés folyamatainak gyorsítása, költséghatékonyabbá tétele, valamint a havária esetek számának csökkentése.

A húsz éve működő TeIR, azaz az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer megújul. A webes térinformatikai alkalmazás szép és jól használható felhasználói felületet kap, emellett újraépül az adatbázis-struktúra, fejlődnek a funkciók, bővül a most is igen jelentős adattartalom.

Az Állami Középület Kataszter online alkalmazásnak köszönhetően egyszerűbbé válik a középületek üzemeltetése, valamint emelkedik az állami épületek kihasználtsága is. Az Állami Középület Kataszter két fő részből áll: az egyik a 3D épületmodell-tár, mely az állami tulajdonban lévő épületek 3D-s modelljeit tartalmazza, a másik a helyiséggazdálkodás rendszer, mely az épületek eszközmennyiségi, energetikai, helyiséggazdálkodási, felújítási valamint egyéb építészeti adatait tárolja.

A projekt tervezett eredményeként az ügyfelek gyorsabban jutnak hozzá a közmű-egyeztetési és a térségi tervezést segítő adatokhoz, átláthatóbbá és korszerűbbé válik az építési beruházások támogatása. Jelentősen csökken a közművekkel kapcsolatos tervezési idő és a tervek a jelenleginél pontosabbak lesznek. A kialakításra kerülő ügymenetkezelő funkciók jelentős részben automatizált szabályokkal fogják kiszolgálni és jelentősen meggyorsítani az úgynevezett összevont közműnyilatkozat előállítását és annak a beruházási folyamat valamennyi érintettje (pl.: az engedélyező hatóságok) számára a jelenleginél sokkal gyorsabb információáramlás biztosításával történő elérését.

 

A projekt 10 szakrendszerének áttekintő ábrája:

3D

További információ a projekt szakrendszereiről»