Még hiányos az adatbázis

Egy hónapja működik a megújult e-közmű

Nem minden közművezeték-üzemeltető tett eleget a jogszabályban előírt regisztrációs kötelezettségének a július óta kötelezően alkalmazandó elektronikus közműnyilvántartásba - írja a Magyar Idők. A hatóságok folyamatosan szólítják fel az üzemeltetőket a hiánypótlásra, az ennek ellenére is mulasztókat jelentős pénzbírsággal sújthatják.

Az elektronikus építésügy részeként július elsejétől már nem üzemeltetőnként külön-külön, hanem együttesen lehet közműnyilatkozatot igényelni az egyablakos információs pontként működő, az E-építés oldalon keresztül elérhető e-közmű rendszerében. A nehézkes, drága és lassú egyeztetést felváltó rendszer az építkezéseknek és a széles sávú internethálózatok kiépítési munkálatainak is kedvez. A tervezők a munkához szükséges adatokat letölthetik a rendszerből, de egy családi házat építtető házaspár is rákereshet a közműhálózatok pontos elhelyezkedésére helyrajzi szám vagy cím alapján. Az új eljárásrend körüli kérdések tisztázására a jogalkotó Miniszterelnökség és az e-közmű rendszert üzemeltető Lechner Tudásközpont számos fórumot, egyeztetést tart, a legfontosabb tudnivalókat pedig az E-építés.hu oldalon is elérhetővé tették.

A Hasznos információk az e-közmű rendszerről című dokumentumból többek között kiderül, hogy nem minden közművezeték-üzemeltető tett eleget a jogszabályban előírt regisztrációs kötelezettségének, azaz előfordulhat, hogy nem található a rendszerben az adott vezetékrendszer. Bonyolítja a helyzetet, ha az üzemeltető regisztrált már – így elérhetőségei és ügyfélszolgálati adatai megtalálhatók –, de térképi adatot még nem szolgáltatott az e-közműbe. Rendszer-üzemeltetőként a Lechner Tudásközpont folyamatos tájékoztatást nyújt a felügyeletet ellátó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hatóságnak a hiányosságokról, amelyek aztán felszólítják az érintett közműveket a mulasztás pótlására.

Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár Magyar Időknek korábban azt mondta, hogy azok a szolgáltatók, amelyek ennek ellenére sem tesznek eleget jogszabályi kötelezettségüknek, jelentős pénzbüntetéssel sújthatók. Az adatszolgáltatás ráadásul nem egyszeri feladat, mert a szolgáltatóknak naprakész adatokkal kell ellátniuk az e-közművet.

A dokumentum arra is felhívja a figyelmet, hogy azokat a térképi adatokat, amelyek a rendszeren keresztül még nem elérhetők, az eddigi gyakorlatnak megfelelően közvetlenül a közművezeték fenntartóitól szerezzék be a tervezők. – Az átmeneti időszakban elkerülhetetlen a korábbi adatszerzési metódus megléte, azonban az elektronikus egyeztetési folyamat kizárólag az e-közmű rendszerén keresztül indítható meg és zárható le – olvasható.

Az összeállítás arra is kitér, hogy nemcsak a kamarai jogosultsággal rendelkező tervezők tudják használni a rendszert, hiszen a tulajdonos is kezdeményezhet közmű-állásfoglalást és közműnyilatkozatot. Mind a tervezőknek, mind a magánszemélyeknek ügyfélkapus bejelentkezésre van szükségük a rendszer használatához. Az adatszolgáltatás műszaki követelményeivel kapcsolatos problémákkal a Magyar Mérnöki Kamarához érdemes fordulni, amely az észrevételeket be tudja csatornázni a jogalkotóhoz.

Forrás: Magyar Idők

Magyar Idők