E-közmű: havi élesítések új funkciókkal

Elégedettebb felhasználók, motiváltabb fejlesztők

Átlagosan havonta történnek verzióváltások a Lechner Tudásközpont első scrum csapata által fejlesztett e-közmű alkalmazásban. Ezek minden esetben több új funkciót is tartalmaznak, melyeket felhasználói igények, vagy jogszabályi előírások alapján építenek be a rendszerbe.

A Lechner Tudásközpont a fejlesztések során agilis módszertant alkalmaz, melynek jellemzője, hogy a felhasználói igényeket folyamatosan nyomon követve, ciklikus jelleggel pontosítja a funkciókat, így gyorsan tud reagálni a felmerülő felhasználói elvárásokra. Ennek következtében rendszeresek a verziófrissítések, ezek során új funkciókat építenek be az alkalmazásokba vagy technológiai javításokat végeznek el. A módszer a felhasználók elégedettségére is hatással van, mert ők használat közben folyamatosan megtapasztalhatják az igények kiszolgálását célzó fejlesztések aktuális eredményeit. Mindez kölcsönösen működik, hiszen a fejlesztők számára is motiváló, ha szinte azonnal láthatják munkájuk eredményét.

Az e-közmű, vagyis az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás alapvetően egy térinformatikai alkalmazás, ügyviteli funkciókkal kiegészítve. Fő feladata az elektronizált közműegyeztetési folyamat lefolytatásának támogatása a lakossági felhasználók, tervezők, közművezeték-üzemeltetők és hatóságok számára. Az alkalmazás 2013-ban indult, majd a jelenlegi fejlesztői csapat munkájának köszönhetően 2017 második felére megújult és kibővült, a közművekről tájékoztató digitális térképből az elektronikus közműegyeztetés magyarországi platformjává vált.

A rendszernek 55 ezer felhasználója van, akik közül több mint ötezren kamarai jogosultsággal rendelkező tervezők. Az e-közmű alkalmazáson keresztül a 2017. júliusi éles indulás óta több mint 250 ezer közműegyeztetési kérelmet nyújtottak be a felhasználók.

Az e-közmű folyamatos fejlődése a verziófrissítések mennyiségén és minőségén is tetten érhető: korábban jelentősebb verzióváltások csak évente történtek, és ugyan a köztes időszakokban is kerültek be új funkciók a rendszerbe, ez teljesen más elvek mentén történt, mint most – tudtuk meg Gyertyánági András termékmenedzsertől.

Jelenleg átlagosan havonta történik verzióváltás, mely minden esetben tartalmaz több olyan funkciót, amelyeket vagy jogszabályi megfelelés, vagy megrendelői, felhasználói igények alapján építenek be a rendszerbe. Az élesítések száma azonban ezt meghaladja, tekintettel azokra az esetekre, amikor nem várt események – például hibák, azonnali beavatkozást igénylő esetek – miatt válik szükségessé az alkalmazás frissítése.

Az új funkciók beépítésére példaként említhetjük a betekintő felület létrehozását az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok számára, vagy a közműtérkép funkcióbővítését, amihez kapcsolódóan a térképi rétegek betöltődésének sebességét is megnövelték. Átalakították az ügytárat mind a lakossági, mind a közmű oldalon, valamint a nyilatkozattételi folyamatot is, a jogszabályi változásoknak megfelelően. A letölthető vektoros állományok körét DXF fájltípussal bővítették. A közművek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében megvalósították az automatikus feladatkiosztást, a sebesség növelésének céljából pedig rendszeresen optimalizálják a háttérfolyamatokat.

Az e-közmű csapata azt a célt szem előtt tartva dolgozta ki az élesítési folyamatát, hogy az gyorsan és eredményesen, a rendszer felhasználói számára a lehető legkevesebb kiesést okozva mehessen végbe. Ennek eredményeként elmondható, hogy egy nagyobb verzióváltás élesítése általánosságban mindössze egy órát vesz igénybe, a kisebb rendszerélesítések, úgynevezett hotfixek sok esetben pedig csak néhány perces szünetet tesznek szükségessé, ugyanakkor vannak olyan változtatások is, melyek egyáltalán nem igényelnek leállást.

Az e-közmű fejlesztői csapata 2017 elején fektette le működési modelljének alapjait. A Lechnerben ez volt az első olyan team, amely az agilitás alapelveit követve kezdte meg a munkát. A csapat tagjai lefedik a szoftver fejlesztéséhez szükséges összes szerepkört a szakma, a térinformatika és az informatika területén. A munka Java, Angular és SQL alapokon folyik, de ezen felül is számos keretrendszer és technológia előnyeit használják ki annak érdekében, hogy a fejlesztés minél eredményesebb legyen, a felhasználók számára pedig valóban korszerű alkalmazást tudjanak nyújtani.

Az e-közmű rendszerében az egyeztetési folyamatokhoz kapcsolódóan az évek során jelentős mennyiségű adat is felhalmozódott. A 2019 júniusában elindult nyilvános, interaktív statisztikai felület megteremti annak a lehetőségét, hogy előre meghatározott struktúrában, könnyen értelmezhető, interaktív formában kapjanak tájékoztatást az érdeklődők az e-közműben összegyűlt adatokról. Jelenleg a közművezeték-üzemeltetők számosságával, a folyamatban lévő és lezárt kérelmekkel, illetve a hatósági ügyintézés alatt álló ügyekkel kapcsolatban lehet tematikus térképeket megtekinteni, ezek a kimutatások a jövőben újabbakkal fognak gazdagodni.

Pesti Monika