Módosult az e-közmű rendelet

Több ponton is módosult a korábbi szabályozás

2018. július 10-én hatályba lépett a módosított e-közmű rendelet. A módosítással meghosszabbodik a nyilatkozatokat és állásfoglalásokat tartalmazó dokumentumok érvényességi ideje, a szabályozás továbbá az egyszeri rendszerhasználati díjon kívüli egyéb költségek felszámítását is megtiltja. Az e-közmű rendszer igazodik a jogszabály változásaihoz, így a felület érintett funkciói is ennek megfelelően alakultak át.

Az egyik legfontosabb újítás, hogy duplájára nő a közműnyilatkozatokat és közmű-állásfoglalásokat tartalmazó dokumentumok érvényességi ideje. Az e-közmű rendszer által generált egyesített közműnyilatkozatok a rendelet módosítása előtt 6 hónapig voltak érvényesek, az érvényességi idő pedig a legelőször adatot nyújtó közművezeték-üzemeltető nyilatkozatától datálódott. A változások alapján a 2018. július 10-étől benyújtott kérelmek esetén a hitelesített közműnyilatkozatok 12 hónapig érvényesek és az utolsó közmű nyilatkozatának időpontja az érvényesség kezdődátuma. Ennek eredményeként a tervezési folyamatok során a közműnyilatkozatok megújítására és a kérelmek újbóli benyújtására a korábbiaknál ritkábban lesz szükség, ezáltal mind a kérelmezők, mind pedig a közművezeték-üzemeltetők időráfordítást és költséget spórolhatnak meg.

Lényeges változás, hogy a rendeletmódosítás egyértelműen kimondja, a közművezeték-üzemeltetők a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésével összefüggésben külön díjazásra nem jogosultak, díjaikban azt nem érvényesíthetik.

Egy tervezési terület kijelölésekor az e-közmű rendszer – többek között a közművek által nyújtott térkép adatszolgáltatások alapján – automatikusan jelzi a nyilatkozattal megkeresendő közművezeték-üzemeltetők körét. 2018. július 10-étől életbe lépő újdonság, hogy a rendszer ilyen jellegű megállapításait a tervező felülbírálhatja, vagyis ki tudja venni az automatikusan megszólítandónak jelölt közművek neve mellől a kijelölő pipát. A kérelmezőnek ezt a felelősségátvállalással járó döntését a jogszabálynak megfelelően indokolnia szükséges. A tervezői felülbírálatról értesítést kap a kérelemből ily módon kivett közmű is, akinek ettől függetlenül lehetősége lesz betekinteni az ügybe, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rendszerben lévő adatok alapján szükséges, felveheti a kapcsolatot a kérelmezővel.

A jogszabály módosításával összhangban az e-közmű Általános Szerződési Feltételek is frissültek. Az új ÁSZF az e-epites.hu weboldalon itt érhető el, 2018. július 10-től pedig az e-közmű rendszerbe belépő felhasználók a megújult dokumentum tartalmának megismerése és elfogadása után használhatják a rendszer szolgáltatásait.

Az e-közműre vonatkozó jogszabály módosításával kapcsolatos változásokról részletesebb információk a www.e-epites.hu oldalon itt és itt találhatók.

A megújult e-közmű rendszer az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása című projekt keretében készül.

Keserű Dávid