Megújult az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer

Korszerű felületen, újrastrukturált adatbázissal működik a TEIR 2022 nyarától

2022. augusztus elejétől megújult formában érhető el a társadalmi, gazdasági és környezeti téradatokat egyaránt megjelenítő Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer. Az interaktív online felület összehangolt alkalmazásokkal, korszerűbb szolgáltatásokkal, felhasználóbarát felülettel, újrastrukturált adatbázissal, valamint bővülő adattartalommal támogatja a köz- és magánszféra területi tervezéssel, elemzéssel és értékeléssel foglalkozó szereplőit.

Megújul a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett és fejlesztett Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR). A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter szakpolitikai irányításával több mint két évtizede működő térinformatikai alkalmazás társadalmi, gazdasági és környezeti téradatokat megjelenítő interaktív online felülete csaknem 20 különböző adatkezelő szervezettől (KSH, MÁK, NAV stb.) kap rendszeresen adatokat, félszáz témakörben.

teir

Az 1998 óta működő és most megújított TEIR célja továbbra is, hogy lehetőséget biztosítson a társadalom, a gazdaság, valamint az épített, táji és természeti környezet állapotának, területi jellemzőinek megismerésére, változásainak figyelemmel kísérésére. A térségi, települési szinten fejlesztési és rendezési tevékenységet végző területi, ágazati szereplők számára segítséget nyújt a tervek elkészítéséhez, a döntések előkészítéséhez, továbbá a változások folyamatos figyelemmel kísérése által a döntések hatásainak elemzéséhez, a monitoring tevékenység ellátásához.

A TEIR alapegységét továbbra is a települések jelentik, amelyek adatai tetszőleges térbeli egységekbe aggregálhatók. A rendszer folyamatosan bővülő hatalmas adatbázis-konszolidációjának részeként megtörtént az adatleírások pontosítása és az egyedi adatokhoz rendelt módszertani megjegyzések rögzítése is, a legfontosabb átalakítás pedig az eddig évente tárolt adatok idősorba rendezése volt, ami lehetővé teszi a hosszú idősoros adatok eddigieknél lényegesen egyszerűbb, gyorsabb lekérdezését. Illetve új funkcióként idősoros térképi animációk is letölthetők, támogatva a látványos prezentációk készítését.

A felhasználók számára leginkább szembeötlő változás a megújított, korszerű grafikai design, amely vizuálisan is egységesíti az elmúlt 24 évben folyamatosan újabb – az adott kornak megfelelő technológiával, megjelenéssel létrehozott – alkalmazásokkal kibővült rendszert.

Az alkalmazások legtöbbjét úgynevezett „Tablók” váltják fel. Ezek azonos elven működő, lekérdezést összeállító és megjelenítő felületek. A lekérdezések összeállítása a Mutató-Terület-Időszak logika szerint történik, az eredmények pedig Táblázat, Diagram, Térkép, illetve Riport formában ábrázolhatók. Továbbra is vannak előre összeállított tablók (pl. helyi esélyegyenlőségi programok LEADER stratégiák készítéséhez), de a felhasználók saját tablókat létrehozva saját TEIR felületet készíthetnek.

teir

teir

Egy újabb év adatait betöltve az adatbázisba, az adott mutatót megjelenítő felületeken az új adatok automatikusan frissülnek. Az egységes, a korábbinál részletesebb metainformációkkal ellátott adatbázison alapuló tablókon keresztül lehetőség nyílik az adatok eddiginél testre szabhatóbb lekérdezésére, akár rangsorok generálására, a pénzügyi adatok esetében pedig az infláció követésére is. A tablók mellett megújultak a TEIR speciális alkalmazásai is, így a Tematikus térképek adatbázisa, az Illetékességi adatok és a Szociális Ágazati Információs Rendszer felülete. A továbbfejlesztett TEIR lehetőséget teremt előre elkészített angol nyelvű lekérdezések, illetve tablók megjelenítésére is. Az eddigieknél is több opció alapján, de mégis egyszerűbben összeállíthatóak a kimutatások, lekérdezések, vizuálisan korszerűbb az interaktív térképes megjelenítés.

Az adatbázis lekérdezésére összetett szűrőfelületet alakítottak ki, a korábbinál szabadabban testre szabható keresési feltételekkel. Így lehetőség nyílik adatgazdák, adatkörök szerinti szűrésre, évközi adatok keresésére, nemcsak az alapadatokat, hanem a TEIR által előre generált mutatókat és az azokat tartalmazó tablókat illetően is.

A felhasználók az eddigi havi hírlevél mellett célzott értesítéseket kaphatnak a számukra fontos tablók módosításairól, a kiválasztott adatkörök frissítéséről, az általuk lekérdezett adatok esetleges módosításáról.

2022. április 25-én hatályba lépett a TEIR működését szabályozó a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről szóló 31/2007. (II. 28.) Kormányrendelet módosítása is. Ennek értelmében a megújított TEIR-t bárki teljeskörűen és díjmentesen, időbeli korlát nélkül, azonos feltételekkel használhatja.

A rendszer legtöbb funkciója bejelentkezés nélkül elérhető. Az adatok letöltéséhez, saját beállításokhoz, értesítésekhez szükséges csupán az ügyfélkapus bejelentkezés.

A megújult adminisztrációs felületen az adatbetöltési folyamat is felgyorsult, az adatok automatikusan frissülnek a különböző felületeken, erről a felhasználókat is értesítve. Az automatizált működés amellett, hogy kevesebb időt igényel, a TEIR adatbázis megbízhatóságát is tovább növeli. A felületen előre meghatározott ellenőrzések mentén követhető és menedzselhető az adatbetöltés folyamata, ezen kívül lehetőség nyílt az adatok elnevezésének módosítására, új adatgazdák, adatkörök felvételére, módosítására, a mértékegységek adminisztrációjára, területtípusok kezelésére is.

A TEIR továbbfejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében készült el.