Új portálon az arculati kézikönyvek

Október 1-től egy helyen elérhetőek és böngészhetőek a Településképi, valamint az Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvek

Elindult az ország összes Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK), valamint Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvét (ÉTAK) összegyűjtő új weboldal, ahol az építtetők, a döntéshozók és az építészek egyaránt tájékozódhatnak egy-egy vidék vagy helység jellegzetességeiről, de a lakosság is megismerkedhet az ország értékeivel.

A szakma alapvető kérdéseire kereste a választ a 2015-ben megjelent Nemzeti Építészetpolitika című kötet, amely a bemutatott, követendő példáin keresztül kijelölte – országos szinten – a továbblépés lehetséges irányát is. Az elektronikus ügyintézési forma megjelenése, valamint az épített környezet fejlesztésére, az előkészítő folyamatok egyszerűsítésére, az adminisztráció csökkentésére irányuló szándék mellett szükségesnek látszott, hogy az építészeti minőségnek, a településeken – helyi szinten – megjelenő beépítési karaktereknek, a hagyományok megőrzésének is nagyobb figyelmet szenteljünk.

Ennek a célnak az eléréséhez jó példának mutatkozott az írországi települési arculati kézikönyvek gyakorlata, illetve az ezek mintájára 2013-ban itthon megjelent Balaton-felvidéki építészeti útmutató. Ezek tapasztalatait figyelembe véve 2017 márciusában elkészült digitális formában az a mintakézikönyv, amelynek alapján a települések kidolgozták saját Településképi Arculati Kézikönyveiket.

Az elérhetővé vált TAK-ok fő feladata az volt, hogy az építtetők képet kapjanak a helyi építészeti örökségről, építőanyagokról, jellegzetes beépítési formákról, épülettípusokról, és az új épületek is ezek figyelembevételével, a településképbe illeszkedve készüljenek el. A megjelent kézikönyvek hatása azonban végül is túlmutat ezen az eredeti elképzelésen, mivel ezek olyan „katalógusai” lettek a falvak és városok építészeti és környezeti értékeinek, amelyek akár imázsépítésre, idegenforgalmi célokra is jók, másrészt a lakosság saját maga is a tudatára jut annak, hogy az addig esetleg jelentéktelennek vélt települése mennyi szépséggel és érdekességgel bír.

A Településképi Arculati Kézikönyvek eddig csak az adott falu, város vagy kerület honlapján keresztül voltak elérhetőek, 2019. október 1-től azonban elindult a tak.e-epites.hu oldal is, amelyen az ország valamennyi, feltöltésre került arculati kézikönyve között böngészhetünk a települést a térképen kiválasztva vagy a nevét begépelve. A portál tartalmazza az Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyveket is, ilyen eddig a Fertő-Hanság, az Őrség-Vendvidék, a Vértes, a Mecsek, a Pilis, a Dél-Alföld és Tokaj tájegységére készült.

A TAK-honlapon bemutatott kézikönyvek a Kárpát-medence jellemző éghajlati, tájegységi, településképi adottságaira és szellemi-kulturális örökségére alapozva készült jó példák bemutatásával kívánnak hatást gyakorolni – a településeink arculatának kiegyensúlyozottabb továbbfejlesztése érdekében – az építtetőkre, döntéshozókra és nem utolsósorban a tervező építészekre. Az új portált a Lechner Tudásközpont üzemelteti.

A Településképi Arculati Kézikönyveket és az Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyveket összegyűjtő weboldal az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében készül.

Borítókép: Vértes Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyve

Pesti Monika