Elérhetők a megyei területrendezési téradatok a hazai települések számára

2021 januárjában elindult az önkormányzatok által kijelölt szervezeti adminisztrátorok regisztrációja

A 2020 során felülvizsgált megyei területrendezési tervek téradatai alapján elkészültek a települések rendezési feladataihoz szükséges zip formátumú adatcsomagok, amelyekhez az önkormányzatok az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) Tájékoztató modulján keresztül tudnak díjmentesen hozzáférni. Ezek a téradatok a településtervezésben felhasználva megkönnyítik a településszerkezeti és a szabályozási terv rétegeinek elkészítését, illetve a megyei tervekkel való összhang megteremtését.

Városainknak, falvainknak a megyei területrendezési tervekkel összhangban kell a településrendezési feladataikat ellátniuk, így a településszerkezeti tervek rajzi, térképes munkarészeinél és a helyi építési szabályzatok mellékletét képező, szintén térképes szabályozási tervek elkészítésekor szükség van a megyei téradatokra (nagyon sok más téradat mellett). Ezekhez a településtervezők korábban csak a megyei területrendezési tervek pdf formátumú térképi mellékleteiként tudtak hozzájutni georeferálás és újravektorizálás után, ami a hibák és pontatlanságok előfordulásának komoly esélyét rejtette magában.

A 2020 során elfogadott megyei tervek térképi mellékletei már egységes rétegszerkezetű (vektoros) térinformatikai állományok, amelyeknek szolgáltatását mostantól a Lechner Tudásközpont „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” KÖFOP projektjének részeként megvalósult Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) biztosítja a települések számára. 

bemutato

Az adatszolgáltatás alapját biztosító megyei területrendezési tervek téradatait, vagyis a szerkezeti és az övezeti tervek rétegeit (így például a tervezett és meglévő közúthálózatot, vagy az ökológiai hálózat magterületének övezeteit) a megyei önkormányzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően a terv elfogadása után beküldték a Lechner Tudásközpont Építésügyi Dokumentációs és Információs Központjába. (A jogszabályi előírásoknak megfelelően a megyei területrendezési tervek egyeztetése is részben az E-TÉR Egyeztető moduljában történt.)

A Tudásközpont munkatársai a kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek téradataiból – az adattisztítást és feldolgozást követően – elkészítették a települések közigazgatási területére vonatkozó shape formátumú adatcsomagokat, zip fájlokba tömörítve. A települési önkormányzatok letöltési jogosultsággal és regisztrációval rendelkező felhasználói a Lechner Tudásközpont E-TÉR alkalmazásának Tájékoztató modulján keresztül tudnak hozzáférni a téradatokhoz, amelyek a településtervezésben megkönnyítik a településszerkezeti és a szabályozási tervek térképi rétegeinek elkészítését, illetve a felsőbb szintű tervekkel való összhang megteremtését.

screenshot

Az adatok letöltése a települési önkormányzatok által hivatalosan kijelölt szervezeti adminisztrátorok regisztrációja után indulhat, ezért 2021. január elején a Lechner Tudásközpont a hivatali kapura küldött levélben felkereste a települési önkormányzatokat a szervezeti adminisztrátorok regisztrációjának megkezdéséhez.

Az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) Tájékoztató modulja az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében készült.

Pesti Monika