Az e-tervpálya kérdőív eredményei

Online pályázati rendszert fejleszt a Lechner Tudásközpont

Vajon a terv- és ötletpályázatokkal szemben támasztott igények azonosak a pályázóknál, a bírálóbizottsági tagoknál és a kiíróknál? Mindhárom szereplő közérthetőbb és egyértelműbb szabályozási környezetet szeretne, mely biztosítja a versenyt és a minőséget – derül ki a Lechner Tudásközpont által elkészített kérdőíves felmérésből. További tanulság, hogy a pályaművek elkészítésében egy gyorsan és áttekinthetően működő online rendszer a tervezők segítéségére lenne.

Az online pályázati rendszer fejlesztése kapcsán kérdezte meg a Lechner Tudásközpont az építészeti, tájépítészeti, urbanisztikai terv- és ötletpályázatok érintettjeit. A három célcsoportot – pályázót, bírálóbizottsági tagot és kiírót – megszólító kérdőív célja az volt, hogy a Tudásközpont megismerje az egyes szereplők véleményét a mostani pályázatokról, hogy lássa elképzeléseiket egy jövőben jól működő pályázati környezetről, valamint hogy felmérje, hogyan tud nekik egy online felület a legfontosabb dolgokban segíteni. A pályázói, bírálóbizottsági és kiírói kérdőívek eredményei a cikk végén található letölthető dokumentumokban érhetőek el.

A tervpályázatokon díjazott tervek mindig magas építészeti minőséget képviselnek (%). (1 – nem értek egyet; 7 – egyetértek.) Forrás: „E-tervpálya” online alkalmazás – Kérdőív pályázati kiírók számára – Összefoglaló, Lechner Tudásközpont 2017
Összességében elmondható, hogy a tervpályázatokon való részvétel szakmai ismertséget és elismertséget biztosít (%). (1 – nem értek egyet; 7 – egyetértek.) Forrás: „E-tervpálya” online alkalmazás – Kérdőív pályázati kiírók számára – Összefoglaló, Lechner Tudásközpont 2017

Az E-tervpálya online felületről készült felmérés több tanulsággal is szolgált. Szinte minden megkérdezett fontosnak tartja, hogy a verseny és a minőség biztosítása érdekében egyértelmű pályázati környezet alakuljon ki a pályázatok hátterét biztosító jogi szabályozásban. A jelenlegi pályázati lebonyolítást illetően – a pályázati folyamat átláthatóságának és a pályázatok lezárásának vonatkozásában –, valamint a nyilvánosság bevonásában azonban már nem ennyire egyöntetűek a vélemények.

Jó, hogy lehetőség van első díj nélkül is sikeresen lezárni a tervpályázatot (%). (1 – nem értek egyet; 7 – egyetértek.) Forrás: „E-tervpálya” online alkalmazás – Kérdőív pályázati kiírók számára – Összefoglaló, Lechner Tudásközpont 2017

Az ötlet- és tervpályázatok aktuális rendszerére rákérdező pontokból szemezgetve feltűnő, hogy a pályázók több külföldi zsűritagot szeretnének a bizottságokba és kívánatosnak tartanák, ha a bírálóktól részletesebb visszajelzést kapnának az eredményekről. A pályázók számára további nagyon fontos szempont, hogy az alkalmazással ki tudják váltani a postai sorban állást, és hogy pályázati munkáikon keresztül (a szerzői jogok védelme mellett) szakmai ismertségre tegyenek szert.

A Lechner Tudásközpont új online pályázati rendszert fejleszt, mely az építészeti, tájépítészeti, urbanisztikai terv- és ötletpályázatok elektronikus kezelésében fogja segíteni az indulókat, a bírálóbizottsági tagokat és a kiírókat. Az E-tervpálya projekt első lépéseként az érintett szereplőknek egy kérdőív keretében volt alkalmuk kifejteni véleményüket a jelenlegi lebonyolítási rendszerről, valamint azt kifejezni, hogy milyen igényeket támasztanak az elkészülő pályázati felülettel szemben.

A kérdőívből kiderül, a bírálóbizottsági tagok szeretnének több beleszólást az egyes kiírásokba, valamint szeretnék, ha a kiírók jobban figyelembe vennék a zsűri véleményét a pályázati kiírás elkészítésében és a végeredményeket illetően. A bírálóbizottsági tagok elvárják az E-tervpálya online felületétől, hogy a postabontás után, de még a zsűrizés előtt online is átnézhessék a pályaműveket, és megkönnyítve a felkészülést, a tervekről jegyzeteket készíthessenek.

Mind a pályázóknál, mind a bírálóbizottsági tagoknál, hogy értesítést kapjanak az egyes feladatokról, legyen szó közelgő zsűrizésről, a pályázatok leadási határidőiről, vagy az éppen feltöltendő pályázati anyagok hiányáról. A kiírók válaszaiból kiderül, számukra kulcsfontosságú, hogy a kiírás szakmai részének elkészítésében minél több információt kapjak az egyes döntések későbbi következményeiről. Az értesítések kiküldésben, és a kiírói munka támogatásában az elkészülő E-tervpálya online felület nagy segítséget tud nyújtani.

Érdekes és fontos tanulsága a felmérésnek, hogy míg a válaszadó kiírók és bírálóbizottsági tagok nagy többsége átlátható, tiszta versenynek tartja a pályázatok jelenlegi lebonyolításának rendszerét, addig az azon induló tervezők inkább szövevényesnek, nehezen kiismerhetőként értékelik azt. Meglehetősen nagy a szórás a pályázatra elkészülő tervek nyilvános bemutatásának kérdésében is: amíg a bírálóbizottsági tagok teljesen elzárkóznak ettől, addig a kiírók nagyon támogatják a pályázói prezentációkat – a kitöltő tervezők pedig eléggé megosztottak az ügyben.

A tervpályázaton nyertes tervek kiválasztása átlátható módon zajlott (%). (1 – nem értek egyet; 7 – egyetértek.) Forrás: „E-tervpálya” online alkalmazás – Kérdőív pályázati kiírók számára – Összefoglaló, Lechner Tudásközpont 2017
Mielőtt a bírálóbizottság meghozná végleges döntését, legyen arra lehetőség, hogy a pályázók a terveiket személyesen is bemutassák a bírálóbizottsági tagoknak és az érdeklődő közönségnek. A honlap ennek a szervezésében is segítséget tud nyújtani (%). (1 – nem értek egyet; 7 – egyetértek.) Forrás: „E-tervpálya” online alkalmazás – Kérdőív pályázati kiírók számára – Összefoglaló, Lechner Tudásközpont 2017

Az E-tervpálya felületével kapcsolatban nagy igénybeli különbségeket nem fogalmaztak meg a kitöltők: a pályázati rendszert kiszolgáló online felület szerintük akkor a legjobb, ha a pályázati folyamatok háttértámogatását és gyorsítását ellátja; segítve és megkönnyítve az indulók, a bírálóbizottsági tagok és a kiírók munkáját. Az E-tervpálya hosszas egyeztetés és fejlesztői munka után lesz jól működő, kész egység. Viszont az előzetes igények ismeretében egy még jobb pályázati rendszer és jogszabályi környezet alapjait lehet lefektetni. Erre ráépülve pedig egy olyan alkalmazás létrehozása a cél, mely egyaránt kiszolgálja a kiírókat, a pályázókat és a bírálóbizottsági tagokat.

Az E-tervpálya weboldal a teljes tervpályázati folyamat online kezelésére szolgál. Az online felület alkalmas lesz minden olyan beruházás pályázati szakaszának támogatására, ahol az építtetőnek igénye, hogy az építészeti-műszaki tervezőt pályázati úton válassza ki, továbbá gyűjtőoldalként is szolgál majd. A pályázatok iránt érdeklődők így egy helyről, könnyen értesülhetnek a különböző pályázati információkról, legyen szó újak megjelenéséről, eredményhirdetésről vagy közeledő beadási határidőről. Az online felület segít az adminisztrációs terhek csökkentésében is, hiszen gyorsabbá és olcsóbbá teszi a pályázást azzal, hogy nem kell nyomtatni és postára menni, de segíti a pályázati szakértők és zsűri munkáját is, miközben a kiírói oldal munkáját is könnyíti. A fejlesztés célja a tervpályázatok egységes online megjelenítése, a folyó és lejárt tervpályázatok könnyű és interaktív elérése, a kiírók megfelelő kiszolgálása, a pályázatokon való részvétel könnyítése, a lebonyolítás egyszerűsítése, a bírálóbizottság munkájának segítése és az eredmények publikálása – a lehető legmagasabb építészeti minőség elérése érdekében.

Az E-tervpálya online felülete az E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038) projekt keretében, 100 százalékban vissza nem térítendő támogatásként az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban valósul meg.

Letölthető dokumentumok

„E-tervpálya” online alkalmazás, Kérdőív pályázaton induló tervezők számára - Összefoglaló

„E-tervpálya” online alkalmazás, Kérdőív bírálóbizottsági tagok számára - Összefoglaló

„E-tervpálya” online alkalmazás, Kérdőív pályázati kiírók számára - Összefoglaló

Borítókép: Látványterv a Szent György tér és Dísz tér Ötletpályázat kiemelt megvételt nyert tervéből, Építész Stúdió Kft.

Balázs Bálint