A Lechner Tudásközpont az építésügyben szereplők elektronikus támogatása céljából a projekt keretében építésügyi szakrendszereket fejleszt, melyek kapcsolódását egy háttértámogató rendszer segíti - a közös tulajdonságok így egy egységes informatikai rendszerbe olvadnak össze.

Az építésügyi folyamatok egykapus digitális felületre kerülnek, az adminisztrációs terhek csökkennek, valamint az építésügy területén dolgozó szakértők és az ügyintézők munkája is egyszerűbbé válik.   A közös webes platformnak köszönhetően egyes fejlesztések kommunikálnak egymással, és a felhasználók számára is átjárhatók lesznek a különböző szakterületeket bemutató felületek. A projekt eredményeként 2020. végére egyszerűbb, gyorsabb és pontosabb adatszolgáltatás, valamint a nap 24 órájában hozzáférhető építésügyi szolgáltatásokra számíthatnak az ügyfelek.

A projekt keretében nyolc informatikai szakrendszer kialakítása és fejlesztése valósul meg. Az E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában elnevezésű projekt olyan közigazgatás-fejlesztés, amely a hazai építésügyi folyamatok digitalizálásának továbbfejlesztését valósítja meg. A projekt célja a már elektronizált folyamatok (építési napló, engedélyezési eljárások támogatása) hatékonyságának javítása, a tapasztalatok alapján a felhasználók kényelmesebb használatának támogatása, új funkciók megvalósítása. 

Az Elektronikus építési napló (e-napló) alkalmazás az ÉKTR (építési kivitelezést támogató rendszer) keretében újul meg, amelynek keretében számos más, az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) szakrendszerrel alakulnak ki informatikai kapcsolatok, (pl. szakemberek validálása, a dokumentumok hitelesítése, az építési engedélyekkel kapcsolatos adatok, helyadat térképi megjelenítése). Sok felhasználói visszajelzésen alapuló funkció is megvalósul, melyek különösen a műszaki ellenőrök, kivitelezők és építtetők munkáját segítik. Az egységes és korszerű felületek azok dolgát is könnyíteni fogják, akik a rendszert ritkán használják, így sokkal gyorsabb folyamattá válik például egy napló készenlétbe helyezése. Megújul mind az Android, mind a iOS mobil applikáció, mely szintén a kor elvárásainak megfelelően segíti majd a kivitelezők naplóvezetését vagy az építtetők és műszaki ellenőrök munkakövetését.

Az ÉTDR az ÉHTR modul keretében újul meg. Az újdonságok között szerepel a felület átalakítása annak érdekében, hogy megfeleljen a modern kor elvárásainak és egységes megjelenést biztosítson az OÉNY további alkalmazásaihoz alkalmazkodva. A fejlesztés során egyszerűsödnek egyes folyamatok, továbbá lehetőség nyílik más építményfajták építésügyi hatóságai számára, hogy eljárásaik során az ÉTDR-t használják, mint elektronikus ügyintézési felületet. Egy ügyfélkapus fiók meglétével bármennyi szervezeti egységhez lehet majd kérelmezni a regisztrációt. További interfészek kerülnek kialakításra, melynek hatására például lehetőség nyílik a küldemények elektronikus úton továbbítása a postai szolgálató felé, közvetlen kapcsolat épül ki a KSH felé, a helyi építési szabályzatok, valamint a szabályozási tervek információi elérhetőek lesznek az egyes eljárásoknál, az e-naplóból érkező, eljárás szempontjából hasznos információk megjeleníthetők lesznek, továbbá a tervezők kamarai adatainak ellenőrzéséhez sem kell majd másik felületet megnyitni.

Az Elektronikus Tervpályázat-kezelő Alkalmazás fejlesztésével elektronikus felületre kerül az építészeti-műszaki tervezői pályázatok lebonyolítása. Az érintettek számára egy webhelyen lesznek elérhetőek a hazai építészeti, tájépítészeti, urbanisztikai terv- és ötletpályázatok az összes dokumentációjukkal együtt – böngészhető adatbázist nyújtva az érdeklődőknek a pályázatok kiírásától kezdve a bírálatokon át, egészen a díjazott tervekig. A 2019-ben lebonyolított Nemzeti Mintaterv Katalógus családi ház ötletpályázat már ebben a rendszerben futott, sikeresen – valamint jelenleg is fut rajta az EMMI, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért, a Miniszterelnökség és a Lechner Tudásközpont közös projektjeként egy bölcsődeépítéshez kapcsolódó építészeti ötletpályázat.

Dokumentációs Központ Információs Rendszer néven online tervkatalógust fejlesztése történik, a rendszer kialakításának célja elsősorban a Nemzeti Tervvagyon körébe tartozó építés-műszaki dokumentációk elérhetőségének és kutathatóságának biztosítása.

 

A projekt 8 szakrendszerének áttekintő ábrája:

További információ a projekt szakrendszereiről»