Tovább egyszerűsödik az építkezésekhez kapcsolódó e-ügyintézés

Közigazgatás-fejlesztési projekt a Lechner Tudásközpontban

Korszerűbbé válik, új funkciókkal bővül és még gyorsabb lesz az e-építési napló és az ÉTDR, annak a közigazgatás-fejlesztési projektnek köszönhetően, amely a Lechner Tudásközpontban hazai és uniós támogatással zajlik.

Az elektronikus építési napló és az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) az Országos Építésügyi Nyilvántartás digitális alkalmazásai, melyek az egyszerű bejelentéstől, illetve az engedélyezéstől az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig az építkezés teljes folyamatát alkalmasak végigkísérni. Továbbfejlesztésük célja az elektronikus felületek használatának egyszerűsítése, új funkciók bevezetése, valamint az online felületek korszerű és egységes kialakítása.

Az „E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában” projekt eredményeként az elektronikus építési naplót sokkal gyorsabban készenlétbe lehet majd helyezni, a napi folyamatok követése egyszerűbbé válik, térképi megjelenítő funkció is készül, valamint a jogutódlás is kezelhető lesz, ha építkezés közben például adásvétel vagy öröklés miatt változik az építtető személye. Az építési napló mobil alkalmazása is megújul, ez segíti majd a kivitelezőket a napló vezetésében, az építtetőket és műszaki ellenőröket pedig abban, hogy az építési munkákat valós időben követni tudják.

eep

A közelmúlt jogszabályi változásait követve az egyszerű bejelentést 2019 októberétől az ÉTDR felületén kell megtenni, mely igazodik a 2020 márciusától a kormányhivatalokba integrált építésügyi hatóságrendszerhez; ez az alkalmazás sem maradhat ki a projektből, a jövőben ÉHTR néven megújuló rendszerben folyamatosak a hatékonyságot és a felhasználóbarát működést szolgáló fejlesztések.

Elkészült az Elektronikus Tervpályázat-kezelő (E-tervPÁLYA) alkalmazás is, ennek révén digitális felületre került a hazai építészeti, tájépítészeti, urbanisztikai terv- és ötletpályázatok lebonyolítása. Ebben a rendszerben zajlott 2019 őszén a Nemzeti Mintaterv Katalógus családi ház ötletpályázat, majd a 2020 márciusában lezárult, az EMMI, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, a Miniszterelnökség és a Lechner Tudásközpont közös projektjeként létrejött bölcsődeépítési ötletpályázat.

A projekthez még öt modul tartozik: a Dokumentációs Központ Információs Rendszer (DOKIR), a Szakértő Keresés és Szerződéskötés (SZASZER) modul, az Építésügyi Igazságügyi Szakértők tevékenységét támogató Rendszer (ÉISZ), az Építésügyi Vezetői Információs Rendszer (ÉVIR) és az Építésügyi Tudástár.

Az elektronikus építésügyi rendszerek, alkalmazások fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 azonosítószámú, „E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában” című projekt keretében készül.