Díjat nyert a Lechner részvételével zajlott tájépítészeti kutatás

Tájépítészeti Nívódíj 2023

Tájépítészeti Nívódíjat vehettek át a Lechner Tudásközpont szakemberei november 30-án. A Magyar Tájépítészek Szövetsége által második alkalommal meghirdetett pályázaton a lechneres szakértőket és szakmai partnereiket „Nagy léptékű elméleti munkák” kategóriában díjazták a Tájkarakter kutatásért.

A Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ) második alkalommal meghirdetett nyílt pályázatán 10 kategóriában adott át Tájépítészeti Nívódíjat. A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy széleskörűen is ismertté tegyék azokat a tájépítészeket, akik környezetünk pozitív változását teszik lehetővé tervező, kutató, fejlesztő munkájukkal. A díjazottak között idén a Lechner Tudásközpont szakértőit is ünnepelték.

Az MTSZ pályázatán a „Nagy léptékű elméleti munkák” kategóriában nyert nívódíjat a Lechner Tudásközpont és partnerei által 2016 és 2021 között megvalósított Tájkarakter kutatás, amely „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” címmel zajlott projekt egyik fejlesztési eleme volt.

Fotó: Teleki Mónika / Lechner Tudásközpont

A fejlesztési elem teljes címe „Természeti és táji értékek táji léptékű megőrzésének stratégiai megalapozása (TÁJKARAKTER)” . Célja az volt, hogy Magyarország tájait olyan rendszerben kategorizálja, amely figyelembe veszi a természeti és az antropogén tájelemeket is, a tájak történeti változását és a társadalmi tendenciákat, vagyis mindent, ami a táj alakulásához hozzájárul. Mindezt úgy, hogy eredményként ne csupán egy tudományos igényű munka szülessen, hanem létrejöjjön egy államigazgatásban is hasznosítható eszközrendszer. Ezt biztosította, hogy a kutatás konzorciumvezetője a kormányzat tájvédelemért felelős minisztériuma, az Agrárminisztérium volt. A projektben részt vettek továbbá az Ormos Imre Alapítvány, a Meridián Alapítvány munkatársai, valamint – tekintettel az ország döntően mezőgazdasági hasznosítására – agrárszakemberek is. A Lechner Tudásközpontban a Térségi Szakértői Osztály térségi tervezéssel, tájépítészettel foglalkozó munkatársai mellett közreműködtek a Téradat-szolgáltatási és a Földfelszín-monitorozási Osztály munkatársai is a projektben, támaszkodva a cég projektkoordinációs, pénzügyi és jogi munkatársainak segítségére is.

A tájak karakter alapú számbavétele és értékelése hazánknak az Európa Tanács Táj Egyezményéhez történt csatlakozásából is fakadó kötelezettségünk, amely megvalósításának fontos lépése ez a kutatás. A tájkarakter sokak számára még új fogalom, a táj egy körülhatárolható részének természeti tényezők és emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként kialakult rendszere, amely által a tájrészlet egyedisége megnyilvánul, és más tájrészletektől megkülönböztethetővé válik. A tájkarakter multidiszciplináris megközelítése fontos a térségi szakértői munkához, hiszen az eltérő lehetőségeket, erőforrásokat hordozó tájak sajátos termesztési, termőhelyi feltételeket nyújtanak a mezőgazdaság, az erdészet számára, más-más turisztikai, település-, infrastruktúra- és iparfejlesztési, valamint vízgazdálkodási és természetvédelmi, illetve kulturális örökségvédelmi stratégiákat igényelnek.

A tájkarakter-kutatás keretében elkészült az ország tájkarakter-típusainak és tájkarakter-területeinek azonosítása, indikatív lehatárolása és számos jellemzőjének bemutatása. Ezeket az eredményeket a Tájkarakter Tudástárban összesítettük. Elkészült továbbá négy, kistáj léptékű mintaterületre a részletes tájkarakter-elemzés. Az országos lehatárolás és leírás térinformatikai elemzéseit a helyi szintű tájkarakter-vizsgálatok helyszíni, terepi felméréssel és a helyi érintettekkel történő konzultációval pontosították. A kutatás eredményeként készült egy részletes módszertani útmutató is, a Tájkarakter Határozó, amely a tájkarakter meghatározás több területi szinten alkalmazható eszköztárát és hierarchikus rendszerét mutatja be. A projekt keretében két nyomtatott kiadvány készült, egy rövid ismertető füzet és egy szakmai közönségnek szánt kötet.

A Magyar Tájépítészek Szövetségének ünnepélyes díjátadó gálájára a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Budai Campusán került sor. A rendezvényen bemutatkoztak a díjakat szponzoráló cégek, majd a szervezők sorra felkonferálták a 10 kategória nevezettjeit, döntőseit és díjazottjait. A díjátadót ünnepi fogadás követte.

A Tájépítészeti Nívódíjjal jutalmazott Tájkarakter kutatás megismerhető a termeszetem.hu/hu/tajkarakter/orszagos-lepteku-tajkarakter-projekt-eredmenyek weboldalon, a kapcsolódó interaktív térképek az alapterkep.termeszetem.hu oldalon érhetőek el, a nívódíjról pedig a tajepiteszek.hu/tn oldalon lehet tájékozódni.

Borító-és fejléckép: Magyar Tájépítészek Szövetsége

 

 

Csőszi Mónika
Tábi Emőke