Egyetemi BIM-nagyköveteink tapasztalatai

Arccal a következő tanév felé

Itt a nyár közepe, véget ért a tanév, a vizsgaidőszak is csak emlék. A Lechner Kiválósági Program fiatal oktatói is hátradőlhetnek, hogy átgondolják az elmúlt két félév tapasztalatait.

A Lechner Kiválósági Programjának hat fős oktatói csapata az ország hat különböző egyetemén oktatta a Lechner Tudásközpontban szerzett gyakorlati ismereteket, korszerű építészeti módszerekről, épületmodellezési eljárásokról, BIM-ről, térinformatikáról, építésügyi rendszerekről és jogszabályokról.

Az oktatási periódust megelőző hét hónapnyi tanulás során a programban részt vevő fiatal szakemberek a téma szakértőitől a Lechner Tudásközpontban tanulhatták meg azokat a naprakész és gyakorlati ismereteket, melyeket azután a pécsi, győri, debreceni és budapesti egyetemeken továbbadtak a hallgatóknak. Mind a hat egyetem örömmel üdvözölte a különleges együttműködést, befogadta a kidolgozott és akkreditált tananyagot. A legtöbb felsőoktatási intézményben Korszerű módszertanok az építészetben címmel lehetett felvenni a szabadon választhatóként futó tantárgyat, melyhez az első félévben csak elméleti, a másodikban gyakorlati kurzus is párosult csaknem mindenhol. A kiválóságok közül már többen rendelkeztek oktatói tapasztalattal, de aki most vágott csak neki a tanításnak, az is úgy zárta a tanévet, hogy szívesen folytatja az őszi szemeszterben.

A hallgatók érdeklődését nagyban befolyásolta, hogy mennyire volt azonnali és gyakorlatban használható az ismeretanyag, amiről az órák során hallottak. A szemléletformálónak szánt tantárgy nincs előfeltételhez kötve és nem tartozik a kötelező tárgyak sorába sem, ami egyfajta rugalmasságot tett lehetővé az oktatók számára. Egy-egy alkalommal úgy alakíthatták az előre meghatározott tematikát, hogy a hallgatók számára érdekesebb részekre több idő jusson.

Kik hol oktattak?
Bakai Nándor     Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
Horkai Andás    Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Károlyfi Kitti    Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar
Kern Anita    Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar
ifj. Kovács Zoltán    Budapesti Metropolitan Egyetem
Patyi Szabolcs    Debreceni Egyetemi Műszaki Kar

Általános tapasztalat, hogy az építészeti szoftverek oktatása, a technikai jellegű óra, a tippek és trükkök elsajátításának lehetősége vonzza a hallgatókat, akiket egyébként nem mindig könnyű motiválni. A lemorzsolódási arány ezekben az esetekben nullához közelített. Örültek, hogy szakmában dolgozó építésztől tanulhatják az elméleti alapokat és a programok kezelését, aki más nézőpontból közelít felhasználóként, máshová helyezi a hangsúlyokat, mint egy hivatásos egyetemi oktató.

Az elméleti anyagból az adatbányászat és térbeli adatmegjelenítés váltotta ki a legnagyobb érdeklődést, ami nem csoda, hiszen a szakmában dolgozók körében is igen felkapott téma az adatfelhasználás és -vizualizáció, ismét olyan aktuális téma ez tehát, amely a munkaerőpiacon instant hasznosítható. Az épületinformációs modellezésre (BIM) alkalmas, teljes épület-életciklust végigkísérő szoftver használata mellett a térinformatika (GIS) is felvillanyozta a hallgatókat. A különböző téradat-rendszerek bemutatása után volt lehetőség kipróbálni a térképkészítést, térinformatikai adatgyűjtést és a tematikus térképek előállítását, majd a GIS-ben elkészített tartalmak építészeti szoftverekbe való átvitelét. A visszajelzésekből az is kiderült, hogy a kiválóságok által oktatott tárgy segített meglátni összefüggéseket, amelyek máshonnan már ismert egységeket, tudásokat, szoftvereket kapcsoltak láncolatba és tettek így praktikusan felhasználhatóvá.

Az úttörő jellegű program oktatócsapatának tagjai, akik a Lechnerben folyó építés- és földügyi digitalizáció fejlesztését célzó KÖFOP projektek munkálataiban is részt vesznek, hétről-hétre megbeszélik tapasztalataikat, kikérik egymás véleményét óráikkal, féléves feladatokkal, beadandókkal kapcsolatban. A tanév során szerveztek hallgatói látogatást is, így a szemeszter végére a pécsi, győri, debreceni és budapesti diákok is felkeresték a Tudásközpontot saját szemükkel látni mindazt, amiről tanultak. A KÖFOP-forrásból finanszírozott Lechner Kiválósági Program az őszi félévben is folytatódik, beépítve a lezárult tanév tapasztalatait is. Az új gyakorlati tárgy tematikájának kidolgozása most folyik.

A Lechner kiválóság program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében valósul meg.

Fotó: Kis Ádám/Lechner Tudásközpont

Juhász Réka