Együttműködési megállapodást kötött a Lechner Tudásközpont és a Magyar Építész Kamara

Összehangolják a stratégiai célkitűzéseket és a szakmai tevékenységeket

Kolossa József, a Lechner Tudásközpont ügyvezetője és Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke 2021. szeptember 22-én együttműködési megállapodást írt alá a két szervezet stratégiai célkitűzéseinek és szakmai tevékenységének hosszú távú összehangolásáról. Az ünnepélyes aláírásra a Pest Megyei Városháza Dísztermében, a MÉK által szervezett kötelező továbbképzés keretében került sor, ahol a résztvevők a Településképi Arculati Kézikönyvek anyagából összeállított kiállítást is megtekinthették.

A Településképi Arculati Kézikönyvek egyik fő célja, hogy az építkezni kívánó állampolgárok információkhoz jussanak, olyan mintákat lássanak maguk előtt, amelyek inspirációul szolgálnak, és megismerjék a saját városuk, községük építészeti hagyományait. Időközben azonban kiderült, hogy éppen a lakosság, az építtetők elérése a legnehezebb feladat. Ezért a Magyar Építész Kamara és a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága egy tíz tablóból álló kiállítási anyagot állított össze, amely a hozzá tartozó kísérőfüzettel együtt támogatja a társadalmasítást, az arculati kézikönyvek szélesebb körben történő népszerűsítését – mondta el Hajnóczi Péter, a MÉK elnöke a szeptember 22-én, a Pest Megyei Városháza Dísztermében megtartott kötelező továbbképzés indításaként. A tablókból több széria is készült, így a helyi építész kamarák egymással párhuzamosan is be tudják mutatni a kiállítási anyagot, amit a továbbképzés résztvevői is megtekinthettek. 

A résztvevők a Településképi Arculati Kézikönyvekről összeállított kiállítást is megtekinthették (Fotó: Kis Ádám / Lechner Tudásközpont)

A júliusban megjelent jogszabállyal megindult a településtervezés megújítása – emelte ki nyitó előadásában Hajnóczi Péter. Az új rendszer az egy település – egy terv alapelvre épül. Korábban a település méretétől függetlenül minden helységnek el kellett készíttetnie az előírt fejlesztési és rendezési terveket, ehelyett mostantól kevesebb tervre van szükség, valamint a település nagyságától függően is differenciálódik a jogszabály által megkövetelt tervek száma. Egy másik fontos kormányzati szándék a digitalizálás, zajlik a Lechner Tudásközpont által fejlesztett E-TÉR bevezetése. Mind a fejlesztési, mind a rendezési terveknél alapvető cél, hogy egy egységes rendszer jöjjön létre.  

Turi Attila, a MÉK alelnöke, az MMA Építészeti Tagozatának vezetője előadásában a forma, az építészet és a településkép összefüggéseit vizsgálta. A formának a funkció mögé sorolása – ami Sullivan eredeti kijelentésével sem egyezik meg teljesen – elfelejtkezik arról, hogy a forma az az épületeinkből áradó kifejezőerő, ami megszólítja a szemlélőt, megteremti a karaktert és végső soron az identitást. Nemcsak a nagy műalkotások fontosak, hanem az átlagos épületek is, a mindennapjainkat az utóbbiak határozzák meg. A Településképi Arculati Kézikönyvek jó szolgálatot tesznek a településkép formálásához, de szükség lenne arra is, hogy ezt mindenki közösségi ügynek tekintse.

Hajnóczi Péter, a MÉK elnöke és Kolossa József, a Lechner Tudásközpont ügyvezetője együttműködési megállapodást írtak alá (Fotó: Kis Ádám / Lechner Tudásközpont)

A Lechner Tudásközpont egy új rendszer- és szolgáltatáscsomagot dolgozott ki, ami az építészek munkáját nagyban segíteni fogja. Egy adott ingatlanra nézve egy helyen, egy mozdulattal elérhető lesz minden adat és vonatkozó előírás, ami az ingatlanvásárlás előtt állóknak is igen hasznos lehet. A Lechner Tudásmegosztásért Felelős Igazgatósága képzéseket is szervez majd a rendszerek használatáról. Ez a stratégiai jelentőségű fejlesztés is indokolja, hogy a Tudásközpont és a MÉK a jövőben még szorosabban együttműködjön – hangsúlyozta Kolossa József, a Lechner Tudásközpont ügyvezetője. Amint Hajnóczi Péter ehhez hozzáfűzte, az együttműködés a településtervezéshez kapcsolódó célkitűzésekhez és a digitalizációhoz is kapcsolódik, hiszen a Lechner Tudásközpont többek között az E-TÉR fejlesztője és üzemeltetője is. Kolossa József és Hajnóczi Péter ezután ünnepélyesen aláírta az együttműködési megállapodást a két szervezet stratégiai célkitűzéseinek és szakmai tevékenységének hosszú távú összehangolásáról.

Kolossa József, a Lechner Tudásközpont ügyvezetője és Hajnóczi Péter, a MÉK elnöke (Fotó: Kis Ádám / Lechner Tudásközpont)

A rendezvény záró részében dr. Gáts Andrea kodifikációs szakjogász az aktuális jogszabályváltozások körében a 113/2021. (III. 10.) kormányrendeletre hívta fel a hallgatóság figyelmét, amelynek értelmében az építtetők választhatnak bizonyos építésügyi és katasztrófavédelmi jogszabályok vonatkozásában a jelenleg hatályos és az ezt megelőző jogszabályváltozatok közül. Az előadás ismertette a szabálytalan tevékenységeket az általános és a sajátos építmények körében, valamint azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményeit, ezenkívül az építménytípusok rendszerét és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményeit is.

Pesti Monika