GEO-SZAKI a földmérői munka szolgálatában

Földmérőket támogató szolgáltatói platform indul 2024 áprilisának első felében

GEO-SZAKI néven új, földmérőket támogató szolgáltatói platform indul 2024 áprilisának első felében az e-ingatlan-nyilvántartási rendszer fokozatos bevezetésének részeként. A GEO-SZAKI alapfeladata a földmérők és az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkezők (IRM) nyilvántartása, valamint az E-ING rendszer más szakmoduljainak kiszolgálása, a jogosultságok ellenőrzése lesz.

A Széchenyi 2020 programon belül, az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése által társfinanszírozásban megvalósuló KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt jelentős változást hoz a földügy és ingatlan-nyilvántartás területén. A projekt célja az ügyfélorientált földügyi hatósági elektronikus szolgáltatások kialakítása és a földügyi hatósági belső folyamatok elektronikus újraszervezése volt. A földmérési, ingatlan-nyilvántartási, telekalakítási, földforgalmi, termőföldvédelmi eljárásokat megújító komplex projekt eredményeként az adminisztratív terhek csökkennek, ezáltal pedig a magyar gazdaság versenyképessége tovább növekszik. Az új rendszer teljes körű éles üzemű indulása október 1-én lesz.

geoszaki-1200

Az E-ING projekt részeként GEO-SZAKI néven új, földmérőket támogató szolgáltatói platform indul 2024 áprilisának első felében. A GEO-SZAKI alapfeladata a földmérők és az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkezők (IRM) nyilvántartása, valamint az E-ING rendszer szakmoduljainak kiszolgálása, a jogosultságok ellenőrzése lesz.

A kapcsolódó közigazgatási eljárásokat továbbra is a Lechner Tudásközpont folytatja le [383/2016. (XII. 2.) kormányrendelet 27. § (2) bekezdés v) és w) pontja szerinti feladatok], azaz a földmérő igazolványok kiállítását és az azokhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetését, továbbá az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos teendőket.  

A GEO-SZAKI éles indítását követően a földmérők ezen a felületen keresztül láthatják a szakmagyakorlást lehetővé tévő jogosultságaikat, azaz a földmérő igazolványokhoz és az ingatlanrendező földmérő minősítések adatait, lejáratukat, továbbképzési pontjaikat. Ezen felületen adhatják meg elérési adataikat, referenciamunkáikat.

A GEO-SZAKI alkalmazás emellett támogatja a telekalakítási, épületfeltüntetési eljárásokat indító magánszemélyeket és ügyvédeket is a naprakész adatokat tartalmazó adatbázisával. A felhasználók számára így kereshető módon válnak elérhetővé a földmérők elérhetőségei, szolgáltatási területi adataik, jogosultságaik, szakterületeik.
A földmérők saját elérhetőségi, szolgáltatási területi és szakterületi adataikat, referenciamunkáikat saját maguk szerkeszthetik, a továbbképzési pontjaikról információkat kaphatnak.

Az éles indulástól kezdve a felületen a felhasználók számára kereshető módon válnak elérhetővé a földmérő személyek, illetve szervezetek azonosításhoz szükséges adatai és a szakmagyakorlás feltételeire, jogosultságaira, továbbképzési pontjaira vonatkozó további adatok, információk.  
A GEO-SZAKI működéséről és az azonosítási adatok ellenőrzésének, a saját adatok feltöltésének lehetőségeiről az éles indulás után jelenik meg részletes tájékoztatás a Lechner Tudásközpont honlapján.

Fotó: Tóth Sándor/ Lechner Tudásközpont