Lechner kurzus az ELTE TTK-n

A térinformatika gyakorlati alkalmazásai

Február elejétől szabadon választható kurzus indult az ELTE-n a Földrajztudományi Központ és a Lechner Tudásközpont együttműködésével. A képzés során a hallgatók megismerkedhetnek a térinformatika tudományterületével, a QGIS szoftverrel, valamint a Lechner által fejlesztett és üzemeltetett szakrendszerekkel.

A Lechner Tudásközpont Térbeli Szolgáltatások Igazgatósága A térinformatika gyakorlati alkalmazásai (Practical applications of GIS) címmel szabadon választható tantárgyat hirdetett meg az ELTE TTK földrajz alap- és mesterszakos hallgatói számára. A képzésben oktatóként a Téradat Szolgáltatási Osztály, a Térségi Tervezési Osztály, a Települési Technológiák Osztály, valamint az Építésügyi és Földügyi Dokumentációs Osztály kollégái vesznek részt.

Az ELTE TTK Földrajztudományi Központjával együttműködésben szervezett gyakorlati órák a nemrég elindult tavaszi szemeszterben, februártól májusig futnak le. Az első három tanóra már le is zajlott, február 11-én dr. Nagy András tartott általános bemutatót a TeIR-ről, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerről, 18-án pedig Kiss Dániel ismertette meg a hallgatókkal a térinformatika alapjait. Ezt a témát folytatta egy héttel később Rimóczi Tamás a Térinformatika a gyakorlatban című előadásával.

Fotó: Jó Viviána / Lechner Tudásközpont

A márciusi órákat Szmuriga Orsolya fogja megkezdeni, aki az agilis módszertan elméleti és gyakorlati alkalmazásairól beszél majd. A mindig keddi napokon megtartott speckol következő előadója Devecseri Anikó lesz, a téma: az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer, az E-TÉR. A kurzus következő két alkalmán az e-közműről és az okos város fogalmáról szerezhetnek ismereteket a hallgatók, Biró Richárdtól és Vizi Judit Csengétől. A márciust újra Szmuriga Orsolya zárja a Prevenciós Bűnözés-statisztikai Adattárról (PRE-STAT) tartott előadásával.

Április első keddjén Hámory Zsófia kalauzolja végig a Lechner Tudásközpont Dokumentációs Központjában a hallgatókat. Ennek a kihelyezett tanórának a kivételével a kurzus helyszíne az ELTE TTK Lágymányosi Campusának Déli tömbje. Az integrált, közösség által vezérelt településfejlesztésről Majorné Vén Mariann és Sain Mátyás beszél április 21-én, az Urbact és a Leader programokban szerzett tapasztalataik alapján. Az áprilisi tanórák sorát Deák Márton zárja le, aki a diákokat a távérzékelés témakörébe vezeti be. Az ő általános megközelítésű előadását Mrsan Tamás folytatja majd május elején a távérzékelés adatfeldolgozási vonatkozásairól.

A speckolra – amelyhez hasonló, gyakorlati jellegű ismereteket is nyújtó kurzusok jelenleg elsősorban csak a duális képzést nyújtó felsőoktatási intézményekben vannak – ebben a szemeszterben tizenegy hallgató jelentkezett. A 3 kredites, heti 2 órás kurzus a következő félévekben is meghirdethető lesz, maximálisan 20 fő részvételével. A jelentkezők számára előny, ha rendelkeznek térinformatikai alapokkal és ismerik az ArcGIS-t. A képzés során a hallgatók megismerkedhetnek a térinformatika tudományterületével, a QGIS szoftverrel és a Lechner Tudásközpont által fejlesztett és üzemeltetett szakrendszerekkel.  Elsősorban a BSc harmadik vagy ötödik félévében célszerű felvenni ezt a szabadon választott kurzust, amely remélhetőleg sok hallgatónak meghozza a kedvét ahhoz, hogy a későbbiekben a térinformatikát válassza hivatásának.

Borítókép: E-közmű statisztikai felület – Közműhálózatok száma

Pesti Monika