Salgótarján – egy új város megteremtésének kísérlete

A második „Fehér köpeny és rajzasztal” pódiumbeszélgetés vendége Magyar Géza lesz

Salgótarján új városközpontja a háború utáni modern magyar építészet egyedülálló, városléptékű kísérlete, melynek kulcsszereplője Magyar Géza. A kétszeres Ybl Miklós-díjas, Állami díjas építész lesz a Lechner Tudásközpont vendége a Fehér köpeny és rajzasztal című pódiumbeszélgetés-sorozat második estéjén, amely január 31-én, kedden este 6 órakor veszi kezdetét.

A városközpont északi része a szanálások előtt, 1967. (Fotó: Lechner Tudásközpont -VÁTI, Fortepan Nr. 31172)

Miután Salgótarjánban 1856-ban megkezdődött a szénbányászat, a hamarosan bekövetkező nagyipari fejlődés fő motorjai a bányavállalat és a vasmű lettek, a század vége felé pedig egyéb iparágak, az üveggyártás, a gépgyártás is megtelepedtek, kihasználva a konjunktúrát, és az 1867-ben megnyílt vasútvonal adta előnyöket. Az új gyárak, és az azokat kiszolgáló igazgatási épületek, munkás-lakótelepek és szociális létesítmények azonban jellemzően nem a még ekkor is falusias történelmi településen épültek fel, hanem annak közigazgatási határain kívül: így a vállalatok biztosítani tudták a saját maguk által létrehozott új ipari településrészeken a helyi, jellemzően feudális alapokon álló közigazgatástól való függetlenségüket. Ennek a felemás fejlődésnek köszönhetően a kolóniák egy XX. századi ipari település képét mutatták, míg Salgótarján történelmi településközpontja falusias maradt, csak a főutca mentén épült fel néhány egyemeletes polgárház és középület, annak ellenére, hogy az 1922-től városi státusszal rendelkező település vezetése komoly erőfeszítéseket tett az elmaradás bepótlására.

A második világháború után felálló államszocialista rendszer, párhuzamosan a nehézipar erőltetett fejlesztésével, meghatározta az ún. szocialista városok körét, és ezekre koncentrálta a korlátozott fejlesztési forrásokat; a 11 kijelölt település közt volt Salgótarján is. A rendszer politikai és gazdasági céljaival összhangban az 1950-es megyerendezés során a nagy múltú, polgári hagyományokkal rendelkező Balassagyarmatot megfosztották megyeszékhelyi címétől, és Nógrád megye központjának az erős iparral (és ipari népességgel) rendelkező Salgótarjánt jelölték ki. A szocialista iparvároshoz „méltatlan” településközpont fejlesztése szinte azonnal fontossá vált: a VÁTERV (a VÁTI elődje) 1950-től dolgozott a városfejlesztési terveken. A városközpontot szocialista realista szellemben, 5 szintesnél nem magasabb épületekkel képzelték el, az új lakóterületeket sem a meglévő városrészek helyére tervezték szanálással, hanem a még beépítetlen területekre. Nagy szerepet szántak a családi házas és az alacsony lakótelepes beépítéseknek; az ezek alapján elkészült, 1960-ban elfogadott rendezési terv szellemében kezdték átépíteni, korszerűsíteni a várost.

A csak Salgótarján számára tervezett Erkélyházak, 1975. (Fotó: Kádas Tibor, Fortepan Nr. 84872)

Az új 80 ágyas szálloda megtervezésére Jánossy György, egykori dániás építész kapott megbízást, míg az újonnan felépítendő művelődési ház megalkotásával Szrogh Györgyöt bízták meg. Mindkét építész KÖZTI-s volt, s fiatal koruk dacára mindketten Ybl-díjasok voltak már. Az újító szellemű, radikális gondolkodású fiatalok amellett foglaltak állást, hogy a főtér a tervezett alacsony, sűrű beépítés helyett szellősebb, magasabb (8-10 szintes) beépítéssel valósuljon meg, javaslatuk nyomán pedig a LAKÓTERV fiatal építésze, Magyar Géza kapott megbízást a főtér és a városközpont rendezési tervének új szellemű elkészítésére.

Innen számítható az a hazai szinten egyedülálló, városléptékű kísérlet, melynek során Salgótarján régi városközpontját szinte teljesen elbontották, és egy a modern doktrínát radikálisan alkalmazó, középmagas és magas épületekkel megformált centrumot építettek fel két évtized alatt. A Magyar, és munkatársa, Finta József által elkészített rendezési terv szerint épült fel Jánossy és Hrecska József Karancs Szállója (1959-1964) és Szrogh József Attila Művelődési Háza (1962-1966). Magyar Géza tervezte meg a teret határoló, 8 emeletes Erkélyházakat (1962-1965), végül a Főtér kompozícióját Finta József Pécskő Üzletháza (1968-1969) tette teljessé.

A Bolyai Gimnázium épülete a hegyoldalban, 1967. (Fotó: Lechner Tudásközpont - VÁTI, Fortepan Nr. 31127)

A következő években folytatódott a modern belváros kiépítése, melyben Magyar Géza építészként is vezető szerepet játszott: 1964-ben tervei szerint épült fel a Bólyai Gimnázium, 1968-ban a Filmszínház, 1974-ben a Városi Tanács épületegyüttese, 1966-ban pedig a ma Dornyai Béla nevét viselő Városi Múzeum. Az új városközpont hosszan elnyúló kompozícióját 1974-ben zárta le egy két toronyból álló magasház-együttessel, a 18 és 15 emeletes Garzonházakkal.

Salgótarján új városközpontja a magyar modernizmus kései, heroikus kísérlete: a hazai történelmi sajátosságok miatt akkor valósulhatott meg a kompromisszummentes modern belváros, amikor a vasfüggönytől nyugatra már egyre erősebben jelentkezett a modern kritikája, a posztmodern attitűd, mely itthon csak a nyolcvanas évekre nyert teret. Ez a paradigmaváltás, amely Salgótarjánban az iparváros gazdasági prosperitásának leszálló ágával, majd a rendszerváltás kataklizmájával és a város visszafejlődésével esett egybe, nagyban megnehezíti, hogy ma pragmatikusan, az építészeti-városépítészeti tettet a saját korában és kontextusában megítélve, a szakmai eredményeket értékelve beszéljünk Salgótarján egyedülálló modern városfejlesztéséről.

A Lechner Tudásközpont Fehér köpeny és rajzasztal című pódiumbeszélgetés-sorozatának második estéjén, január 31-én, kedden este 6 órától erre fogunk kísérletet tenni Magyar Gézával, Salgótarján új városközpontjának tervezőjével.

Az esemény Facebook oldala itt érhető el.

A Garzonházak a buszpályaudvar épületével, 1978. (Fotó: UVATERV - Fortepan Nr. 99439)

Mészáros Ábel