Szakmai napon a Központi Címregiszter

Szakmai továbbképzést tartottak a Lechner szakértői Csengelén

A címek országos adatbázisának informatikai hátterét biztosító Központi Címregiszterről (KCR) tartottak szakmai továbbképzést a Csongrád-Csanád vármegyei Csengelén, február 20-án. A csengelei önkormányzat által szervezett eseményen a Lechner Tudásközpont ingatlan-nyilvántartási és geodéziai szakértői is részt vettek, előadásaikkal biztosítva a naprakész tudást a környékbeli települések jegyzői, polgármesteri hivatali ügyintézői számára a KCR használatának lehetőségeiről, jogi hátteréről és ingatlan-nyilvántartással való kapcsolatáról.

Szakmai napon osztották meg tudásukat február 20-án Csengelén a Lechner Tudásközpont Ingatlan-nyilvántartási és Geodéziai Igazgatóságának szakértői. A jegyzőknek, polgármesteri hivatalokban dolgozó ügyintézőknek, szervezett szakmai nap fókuszában a Központi Címregiszterhez (KCR) kapcsolódó önkormányzati és ingatlanügyi hatósági feladatellátás témaköre állt.

A hallgatóság sorait jellemzően a környező önkormányzatok jegyzői feladatellátását segítő ügyintézői alkották. Elsőként Jánossy András, a Lechner Tudásközpont geodéziai vezető szakértője által összeállított a Közös Célok Reményében... a Lechner ingatlan-nyilvántartási szolgáltatásai című videóelőadásra került sor. A hallgatóság betekintést kapott a hazai ingatlan-nyilvántartás kezdeteiről és történetéről, a jelenlegi ingatlan-nyilvántartás informatikai rendszereiről, valamint az állampolgároknak és intézményeknek szóló, Lechner Tudásközpont által biztosított, elektronikus ingatlan-nyilvántartási szolgáltatásokról is. 

Darabánt Miklós TAKARNET ügyfélszolgálati felelős az Ingatlan-nyilvántartás–Központi Címregiszter kapcsolata és földügyi megközelítése témában ismertette a KCR jogi és igazgatási hátterét, valamint az ingatlan-nyilvántartással való kapcsolatát.

Végezetül – a megelőző gondolatmenetet folytatva és a jogi környezetre vissza-vissza utalva – Nagy Péter ingatlan-nyilvántartási rendszertámogató szakértő tartotta meg a tárgyhoz kapcsolódóan a gyakorlati kérdéseket felvázoló, az életből vett példákkal sűrűn tűzdelt előadását.

2015 előtt Magyarországon a közigazgatás nem rendelkezett egységes, központi, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. Az ingatlanok címadatai 2015 januárja óta kerülnek az ingatlan-nyilvántartásba a Központi Címregiszterből automatikus címadatátvétel útján. Korábban a címek a különböző címnyilvántartások változtatásai és a hozzájuk kapcsolódó folyamatok miatt nem egységes szellemben készültek, különböző, elkülönült jogszabályok rendelkeztek róluk, a címkezelés nem volt egységes. A „Közhiteles címregiszter kialakítása” projekt keretében kialakították a hazai címkezelés egységes jogszabályi környezetét igazgatási folyamatait és megvalósult egy központi teljes címnyilvántartás. A címregiszter nyilvántartás adatai elérhetővé váltak a közigazgatás szereplői számára.

Az ingatlan-nyilvántartáshoz is kapcsolódó szakmai napot Csengele település Önkormányzata szervezte. Az előadásokat témakörönként külön-külön is élénk érdeklődés övezte, melyet a hallgatóság részéről feltett számos kérdés is jelzett. Bár a kérdések jelentős része a címek nyilvántartásához kapcsolódott, egy részük megválaszolásában lehetőség nyílt a Lechner által nyújtott, önkormányzati feladatellátást is támogató, további térképi szolgáltatások megemlítésére is.