Zárórendezvényéhez érkezett az E-ingatlan-nyilvántartás projekt

Változást hoz az ingatlan-nyilvántartásban a most záruló kiemelt KÖFOP projekt

- A kormányzat közigazgatás elektronizációját célzó fejlesztései közül a most záruló E-ingatlan-nyilvántartás projekt az egyik legjelentősebb. Az új, komplex rendszer bevezetésre kész, innentől a rendszerbe állítás fokozatos megvalósítására kerül a hangsúly – mondta el Dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az E-ingatlan-nyilvántartás projekt zárórendezvényén a Lechner Tudásközpontban november 29-én.

-Megújulnak a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási, telekalakítási, földforgalmi, termőföldvédelmi eljárások, minden folyamat elektronikus platformra kerül át az E-ingatlan-nyilvántartás projekt eredményeként. A fokozatosan bevezetésre kerülő rendszer 2024. októberében válik elérhetővé az állampolgárok számára és a jövő év decemberében váltja fel teljeskörűen a jelenleg használatban lévő ingatlan-nyilvántartást – tájékoztatta Dr.  György István államtitkár a résztvevőket, a zárórendezvényéhez érkezett E-ingatlan-nyilvántartás projekt eseményén november 29-én a Lechner Tudásközpontban.

zarorendezveny-e-ing
Dr. György István

A 170 éves múltra visszatekintő magyar ingatlan-nyilvántartás hagyományait tiszteletben tartó, de a jelen informatikai innovációit felhasználó projektben minden előzetesen tervezett cél és elvárás megvalósult. A több mint 16 milliárd forint kormányzati és EU forrásból társfinanszírozásban létrejött projekt eredményeinek bevezetése lépésenként, körültekintő módon valósul meg a következő hónapok során – fejtette ki az államtitkár, aki a projekt stratégiai munkacsoportjának elnökeként követte végig a fejlesztési, megvalósítási folyamatot.

zarorendezveny-e-ing
Dr. Földváry Gábor

A záróeseményen Dr. Földváry Gábor a projektben konzorciumvezetőként részt vevő Lechner Tudásközpont ügyvezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kis György Sándor programigazgató ismertette a projekt fő céljait és az utat, mely a célok eléréséhez vezetett. Rámutatott, hogy a Széchenyi 2020 programon belül, az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése által társfinanszírozásban megvalósuló KÖFOP projekt jelentős változást hoz a földügy és ingatlan-nyilvántartás területén. A projekt célja az ügyfélorientált földügyi hatósági elektronikus szolgáltatások kialakítása és a földügyi hatósági belső folyamatok elektronikus újraszervezése, szem előtt tartva azt, hogy az ingatlan és a föld a magánszemélyek és a vállalatok, cégek számára is a legnagyobb érték, így kiemelten fontos, hogy ezt a vagyont jó kezekben tudjuk, a jogbiztonság és az ingatlan-nyilvántartást övező bizalom töretlen legyen. Ennek megfelelően a rengeteg szereplőt érintő új rendszer fokozatosan fog elindulni.  

zarorendezveny-e-ing
Kis György Sándor

Kaszás Kata, a Lechner Tudásközpont fejlesztési és üzemeltetési főosztályvezetője, a projekt szakmai vezetője beszédében elmondta, hogy az elektronikus újjászervezés mellett cél volt az ügyfélorientált elektronikus szolgáltatások kialakítása is, amelyhez megteremtették a megfelelő informatikai alapokat. Így a projekt eredményeként minden ügytípus esetén adatbázis-konszolidáció, elektronikus ügyintézés és egységes ügykezelés valósul meg minden hatósági folyamat esetén. A földügyi igazgatás számos területe megújul, így sor kerül az ingatlan-nyilvántartás, a földhasználati és a földműves nyilvántartás, földforgalom és a telekátalakítás mai igények szerinti átformálására, rendszerkapcsolatok kialakítására a társszervezetekkel. A megújulást a projektben létrehozott egységes, modern informatikai rendszer támogatja, országosan egységes, komplex, ahol lehet automatizmusokat tartalmazó ügymenet-támogató rendszerrel és nyilvántartással, a meglévő közigazgatási fejlesztési eredményekre való építéssel. A megújulás szemléletváltást is jelent: a benyújtástól a döntés kézbesítéséig tartó elektronikus ügyintézéssel, az információk egy helyen való elérhetőségével, duplikált adatrögzítés nélküli, egyszeri adatbekéréssel, valamint a jogi képviselet és meghatalmazás rendszeren belüli kezelésével.

zarorendezveny-e-ing
Kaszás Kata

Az új, korszerű adatbázis megfelel a mai informatikai, biztonsági elvárásoknak és a modern ügyintézés alapkövetelményeinek is. Az ügyfelek és az ügyintézők a felhasználói célra optimalizált, újonnan kialakított online felületen intézhetik ügyeiket, illetve fogadják a kérelmezői megkereséseket, adatlekéréseket, felváltva a jelenleg használt ingatlan-nyilvántartás 2003-ban létrehozott külső felhasználói felületét, amellyel kizárólag a földhivatalokon, kormányhivatalokon keresztül lehet adatokat lekérni, illetve ingatlan-nyilvántartáshoz kötött ügyeket intézni. Megújul a földmérési és térképészeti állami alapfeladatokkal, földméréssel, térképészettel, távérzékeléssel, térinformatikai rendszerek működtetésével és az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokat támogató eszközrendszer is, és a projekt magában foglalja a földminősítés, földvédelem, földhasználati előírások érvényesülésével kapcsolatos, valamint a földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével összefüggő feladatokat is.

zarorendezveny-e-ing
Dr. Tóth Balázs

Dr. Tóth Balázs a Miniszterelnökség Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztályának vezetője az E-ingatlan-nyilvántartás projekt közigazgatásra gyakorolt hatásairól szólva a földüggyel és az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos teljes jogi rendszer felülvizsgálatát emelte ki, melynek eredményeként átláthatóbb, könnyebben megismerhető szabályozás jöhet létre, növelve a jogbiztonságot az ingatlanügyletek terén. Megmarad a természetes személyek lehetősége a papíralapú ügyintézésre, az elektronikus aláírási képesség előny lesz, de nem feltétel. Az ingatlan-nyilvántartási eljárások szinte mindegyikében kötelező lesz a jogi képviselet. Az éles indítás négy feltétele megvalósult, a jogszabályalkotási folyamatok az alkalmazásfejlesztéssel párhuzamosan megtörténtek, megteremtették az üzemeltetés és működés feltételeit. Megvalósultak az oktatások, kialakításra kerültek a belső kormányhivatali eljárásrendek, melyek a felhasználókat felkészítik az új rendszer használatára.

zarorendezveny-e-ing
Babócsy László

A Kormányzati Adatközpontban a projekt megvalósításához szükséges központi szoftver és hardver infrastruktúrát az E-ingatlan-nyilvántartás projekt esetében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) biztosította – mondta el Babócsy László, a NISZ programvezetője.  A NISZ olyan georedundáns működést és kiemelt fizikai objektum védelmet, emellett költséghatékony üzemeltetést biztosít, amely kifejezetten a KÖFOP informatikai projektjei számára ad biztonságos adatközponti környezetet. A Kormányzati Adatközpontot a két telephelyes működés mellett nagy sebességű adatkapcsolatok, és a különböző biztonsági osztályú rendszerek kiszolgálása jellemzi, emelt szintű működés- és adatbiztonsággal kiegészülve.

Fotó: Rehorovics Gyula / Lechner Tudásközpont