A Lechner Tudásközpont a Web Map Service (WMS) szolgáltatások révén nem vagy csak nehezen hozzáférhető téradat rétegek térinformatikai szoftveres koordináta helyes megjelenítését teszi lehetővé.  A szolgáltatás az interneten keresztül a téradatokat georeferált raszterképpé (JPEG, PNG, GIF) alakítva küldi át a felhasználónak. A Web Map Tile Service (WMTS) szolgáltatás, a WMS továbbfejlesztett változata a gyors rendelkezésre állás érdekében az egyes lépték-szintekhez előre generált térkép-csempéket ad át. A WMS és WMTS szolgáltatások minden olyan térinformatikai szoftverrel felhasználható, amely képes a WMS szabvány szerint érkezett adatok fogadására.

A Lechner Tudásközpont egyrészt a területrendezési tervek térképi állományait szolgáltatja WMS/WMTS szolgáltatásként: az ország, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomeráció terve az E-TÉR oldalán, a megyei területrendezési tervek a TeIR oldalán a Nyilvános alkalmazások között a Térinformatikai alkalmazások - térképi adatbázisok alatt találhatók meg.