Tisztelet űrfelvétel felhasználó szervezetek!

 

A 769/2021. (XII. 23.) Kormányrendelet értelmében 2022. január 15. napjától, kereskedelmi forgalomban beszerezhető űrfelvételeket,

  • a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,
  • az első pont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó területi és helyi költségvetési szerv,
  • a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,
  • az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság,
  • az előző pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a központosított közbeszerzési rendszer alkalmazását önként vállalja

(továbbiakban együtt. űrfelvétel-megrendelők)

kizárólag a Rendeletben meghatározott központosított eljárás keretében szerezhetik be.

A Rendelet átmeneti rendelkezései értelmében (24.§) azon űrfelvétel megrendelők, akik 2022-es évre kereskedelmi űrfelvétel beszerzését tervezik:

  • 2022. március 30-ig regisztrálni kötelesek magukat az ÜMÉR portálon
  • 2022. május 30-ig éves űrfelvétel beszerzési tervet kell benyújtaniuk az ÜMÉR portálon

Az ÜMÉR portált regisztráció a https://fir.gov.hu/ oldalról az

„Átlépés az ügyintézői felületre”

„Kereskedelmi űrfelvétel megrendelői regisztráció” menüpontokon keresztül érhető el.

 

Az ÜMÉR portálra Központi Azonosítási Ügynökön keresztüli elektronikus azonosítást követően lehet belépni. A Portálon felhasználói kézikönyv segíti a használatot.

Az éves űrfelvétel beszerzési tervek tartalmi és formai követelményeiről ezen a honlapon hamarosan további tájékoztatást nyújtunk.