A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 számú projekt keretében megvalósuló Nemzeti Mintaterv Katalógus – Tájkaraktert hordozó családi ház tervek készítése

Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési dokumentumok (PDF)

Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési dokumentumok (DOC)

Műszaki leírás (PDF)