Az Örökségvédelmi Igazgatóság Örökségvédelmi Szakértői Főosztálya a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos örökségvédelmi szakértői és szakmai tudományos feladatait látja el, jogszabályok szerinti feladat meghatározás alapján.

Jogszabályi háttér:

  • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
  • 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
  • 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről
  • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
  • 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról


Feladataink:


A miniszter örökségvédelmi nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatai körében ellátott feladatok

  • a régészeti örökségre és műemléki értékre vonatkozóan szakértői helyszíni szemléket végez, az érintett ingatlanokra vonatkozóan adatellenőrzést és adatrögzítést lát el;
  • a műemléki értékek védetté nyilvánításával és védettség megszüntetésével kapcsolatos tudományos előkészítést végez, műemléki szakértői feladatokat lát el. Ennek keretében építéstörténeti kutatásokat végez, értékvizsgálati- és védetté nyilvánítási szakértői állásfoglalásokat, valamint építéstörténeti tudományos dokumentációkat és műemléki értékleltárakat készít;
  • ellátja a műemlékek klasszifikációjával, értékmeghatározásával kapcsolatos műemléki szakértői feladatokat;
  • a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett közhiteles digitális örökségvédelmi nyilvántartás üzemeltetéséhez kapcsolódóan örökségvédelmi szakértőként közreműködik a nyilvántartás fenntartásában, fejlesztésében, valamint adatszolgáltatási feladatokat lát el.


A miniszter kulturális örökségvédelmi és világörökségi nem hatósági feladatainak ellátása keretében

az Örökségvédelmi Szakértői Főosztály szakmai véleményt szolgáltat, illetve kulturális örökségvédelmi szakértőként jár el.

Építésügyi, műemléki vizsgáztatással kapcsolatos feladatok

Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletének D) témakörében meghatározott építésügyi vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátása. A feladat a Kormányhivatalok örökségvédelmi hatóságainál foglalkoztatott munkatársak kötelező építésügyi vizsgáztatása részeként a műemléki modul lebonyolítása, ennek keretében szakmai oktatási és vizsgáztatási feladatok ellátása.

Örökségvédelmi lebonyolítói feladatok szakértői támogatása

Az Örökségvédelmi Igazgatóság által ellátott lebonyolítói feladatok szakmai támogatásának keretében, a támogatási szerződésekhez kapcsolódó szakmai programok, illetve az elkészült beruházások, elvégzett tevékenységek beszámolóinak örökségvédelmi szakértői kontrollját látja el, a szükséges helyszíni ellenőrzésekkel együtt.

Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ feladatainak szakmai támogatása

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Nemzeti Tervvagyonnal kapcsolatos feladatait az Örökségvédelmi Szakértői Főosztály örökségvédelmi szakértői véleményezéssel segíti.