sz2020_fb.png

A TÁMOGATÁSKEZELÉS MENEDZSMENT FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA, SZÍNVONALÁNAK MEGŐRZÉSE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN KELETKEZETT DOKUMENTUMOK DIGITALIZÁLÁSÁNÁL ÉS IRATTÁRAZÁSÁNÁL

iratátvétel | digitalizálás | feldolgozás | irattározás | hitelesítés | selejtezés

Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Projekt címe: A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programok végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálásánál és irattárazásánál
Projekt azonosítószáma: VOP Plusz 0.3.1-22
Támogatás összege: 1 649 648 497 Ft
Összköltség: 1 649 648 497 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2022. július 1. – 2027. december 31.

Magyarország a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban is folytathatja a megkezdett felzárkózását és konvergenciáját az Európai Unió legfejlettebb tagállamaihoz. A fő kihívásokat és kitűzött fejlesztési prioritásokat, valamint az uniós fejlesztési források eredményes és hatékony felhasználásának feltételeit a Partnerségi Megállapodás fogja tartalmazni. A szakpolitikai célkitűzések megvalósítását nyolc operatív program szolgálja, ennek egyike a Végrehajtás Operatív Program Plusz (továbbiakban: VOP Plusz), mely a Magyarország számára rendelkezésre álló kohéziós célú források eredményes és hatékony felhasználását támogatja a fejlesztéspolitikai intézményrendszer hatékony működésének, a szükséges és megfelelő informatikai és egyéb szakmai tudás bevonását szolgáló eszközök biztosításával, az uniós és hazai költségvetési források biztosítása által.

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 121/A. §-a alapján 2014. április 15-től a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos joggal végzi a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásához kapcsolódó dokumentumok digitalizálását és dokumentumkezelését. Továbbá az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1b) bekezdésének alapján a hivatkozott rendelet hatálya kiterjed az alábbi európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó iratanyag kezelésére, tárolására, őrzésére és az ellenőrzésre jogosult szervek számára a hozzáférés biztosítására: Phare, ISPA, Sapard, Access, Interreg, 2004-2006 időszak közötti AVOP, GVOP, HEFOP, KIOP, ROP, Svájci Alap, Twinning Program, 2007-2013 közötti időszak határon átnyúló, valamint a 2014-2020-ig terjedő programozási időszak Partnerségi Megállapodással érintett valamennyi programja vonatkozásában. Ennek alapján a Kedvezményezett jogszabály által kijelölt feladata 2019. január 1-jei hatállyal a fenti iratanyagok kizárólagos kezelése is.

Ezen kötelezettségből fakadó feladatok végrehajtásaként indította el a Miniszterelnökség Végrehajtási Operatív Programok Irányító Hatósága (korábban Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) az „ÚMFT dokumentumok digitalizálása és archiválása” projektet. A projekt azonosítója VOP-1.1.1-11-2012-0001, melynek a támogatói okirat alapján a neve: „A 2007-2013 programozási időszak operatív programjainak végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálása és kezelése". A projekt 2015. február 28-án zárult. A digitalizálási tevékenység folytatására a VOP-1.1.1-11-2015-0001 azonosító számú projekt keretében került sor, melynek a támogatói okirat alapján a neve: „A 2007-2013 programozási időszak operatív programjainak végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálása és kezelése – második szakasz". A projekt 2015. december 31-én zárult. A harmadik szakasz a KÖFOP-3.2.10-16-2016-00001 azonosító számú projekt keretein belül valósult meg, melynek a támogatói okirat alapján a neve: „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programok végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálásánál és irattárazásánál” A projekt 2022.06.30-án zárult, amelynek eredményeként több, mint 105,5 millió oldal dokumentum került digitalizálásra.

A projektek folytatásaként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátlan Felelősségű Társaság támogatási szerződést kötött a Miniszterelnökség Végrehajtás Operatív Program Plusz Irányító Hatóságával. A támogatott tevékenység időtartama: 2022. év július hónap 1. napja és 2027. év december hónap 31. napja közötti időszak, a támogatás összege a támogatott időszakra vonatkozóan 1,649 milliárd Forint vissza nem térítendő támogatás.

A Központi Irattár címe: Budapest, IX. kerület, Gubacsi út 61.
Központi irattár telefonszáma: +36 (30) 182-1672
e-mail: vop.irattar@lechnerkozpont.hu
Nyitva tartás: H-CS: 7.00 – 16:00; P: 7.00 – 14.00