PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására

A Miniszterelnökség megbízásából, a Magyar Falu Program pályázati felhívásaival összhangban – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-a szerinti lebonyolító szervként – eljáró Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint támogató (a továbbiakban: Kiíró), pályázatot hirdet minden Magyarország területén működő, 5000 fő lakónépesség alatti, a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Pluszból településtervezési feladat ellátásához támogatást igénybe nem vevő önkormányzat számára, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott településfejlesztési terv és helyi építési szabályzat (a továbbiakban együtt: településterv) elkészítésének támogatására

 

A pályázatok postai benyújtásának címe:

Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1507 Budapest, Pf. 2.

 

A pályázatok személyes benyújtásának helyszíne a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye:

1111 Budapest, Budafoki út 59.

 

További felvilágosítás a Felhívással kapcsolatban:

telepulestervpalyazat@lechnerkozpont.hu

 

Letölthető anyagok (zip)

Tájékoztatás: A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet II. 1.1.1.3. pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.