A térségi tervezéstől a drónokig

Pályaorientációs nap a Lechnerben

Január 30-án az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium diákjai pályaorientációs napon vettek részt a Lechner Tudásközpontban, ahol megismerkedhettek a Térbeli Szolgáltatások Igazgatóságán zajló feladatokkal.

Az idei első pályaorientációs nap – amelyen az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 15-16 éves diákjai vettek részt oktatóikkal – rendhagyó módon dr. Sik András, a térbeli szolgáltatások igazgatójának köszöntőjével vette kezdetét.

A program Devecseri Anikónak, a Térségi Tervezési Osztály vezetőjének előadásával indult, aki ismertette az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) jövőbe mutató elképzeléseit konkrét – újpesti – esettanulmányok bemutatásával. A helyi építési szabályzat rejtelmeit is kibontó prezentáció játékos módon, a diákok által könnyen értelmezhető formában zajlott le.

A GIS (Geographic Information System) világába Kiss Dániel, a Téradat Szolgáltatási Osztály térinformatikai szakértője segítségével nyerhettünk rövid bepillantást, aki többek között szót ejtett a téradatok fajtáiról, a vektoros és raszteres adattárolás közötti különbségekről, valamint ismertette a legelterjedtebb térinformatikai szoftvereket. Előadását a Földgömb magazin számára készült webes interaktív térképek, többek között a Parasztház, Kádár-kocka, panel vagy lakópark – hol lakik a magyar? online térkép bemutatásával zárta.

Dr. Nagy András, a Téradat Szolgáltatási Osztály vezető téradatelemzési szakértője játékos kvíz keretében mutatta be az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, a TeIR adatállományának sokszínűségét. A diákok többek között arra a kérdésre is választ kaphattak, hogy kerületükben a lakosság hány százaléka lakik panellakásban.

Az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer (E-közmű) bemutatására Biró Richárd, a 3D Építésügyi Módszertani Osztály térinformatikai szakértője vállalkozott, aki előadása során ismertette az új rendszer előnyeit, szembeállítva azokat a korábbi körülményes adatszolgáltatási és veszélyekkel terhelt kivitelezési módszerekkel. A kivitelezés-támogató modul kapcsán felvillantotta még a kiterjesztett valóság (augmented reality) alkalmazásának – a rendszer víziójában szereplő – tervét is.

A drónok légi térképészeti használatát, ezen belül a légi felvételezés megtervezését, a felmérés menetét, a felvételek kiértékelését, valamint az ezekből előállítható állományokat és ezek felhasználhatóságát Mrsán Tamás, a 3D Építésügyi Módszertani Osztály térinformatikai szakértője mutatta be.

Az utolsó előadás prezentációjában Cebei Márk Dániel, a 3D Építésügyi Módszertani Osztály BIM szakértője videókkal illusztrálta a 3D modellek építészeti-települési léptékű felhasználását. A résztvevők láthattak animációt épületmodellekkel végzett áramlástani és statikai-épületszerkezeti szimulációról, továbbá szó esett a BIM módszertanra jellemzően a 3D modellek adatokkal való ellátásáról is.

A pályaorientációs nap zárásaként az ügyféltér előtt – a hűvös idő dacára – egy közös drónfotó készítésére is sor került.

Drónfelvétel: Mrsán Tamás / Lechner Tudásközpont

Pesti Monika
Papp Lajos