Attractive Danube

Projekt a Duna régió vonzerejének erősítéséért

A Lechner Tudásközpont az egyik partnere a Duna Transznacionális Együttműködési Program keretében, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló ATTRACTIVE​ DANUBE projektnek, amely 2017 és 2019 között olyan Duna térségi szakpolitikai integrációt hoz létre, amelynek célja az okos, fenntartható és bevonáson alapuló növekedés, valamint a gazdasági-, társadalmi és területi kohézió elérése.

Minden térségnek megvannak azok a speciális értékei, vonzó tulajdonságai, amelyek versenyképessé tehetik a többi térséggel szemben. A különféle szakpolitikák jó kormányzással megteremthetik a feltételeit ezen értékek – a területi tőke – legjobb kiaknázásának, növelve a lakókra, látogatókra és az üzleti tevékenységekre irányuló területi vonzóképességet. Az ATTRACTIVE DANUBE projekt fő célja a többszintű és nemzetközi kormányzás, valamint a területfejlesztésben kompetens szakpolitikai tervezők intézményi kapacitásainak erősítése a Duna régiót és annak területi egységeit lefedő, állandó, közös, a területi vonzóképességet monitorozó platform megalkotásával.

A projekt előzménye a délkelet-európai térségben sikeresen adaptált, a területi vonzóképesség mérésére alkalmas monitoring rendszer koncepciójának kialakítását célzó ATTRACT-SEE (2012-2014) projekt volt, amelyet a Lechner Tudásközpont elődje, a VÁTI Nonprofit Kft. indított útjára, majd a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal folytatott le. A VÁTI a korábbi években is aktív részese volt a folyóvölgyi régiók nemzetközi fejlesztési, tervezési munkájának. A Lechner Tudásközpont ATTRACTIVE DANUBE projektért felelős munkatársai 2009-től két nagy nemzetközi projektet vezettek le.

A „DATOURWAY – A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére” című projekt 2009 tavaszán, a Délkelet-Európai Együttműködési Programhoz benyújtott javaslat elfogadása után indult. Az Európai Unió és a nemzeti kormányok támogatásával megvalósuló projekt során 2012-ig hét ország szakemberei a VÁTI Nonprofit Kft. vezetésével, közös munkával tárták fel a Duna térség turisztikai adottságait, hoztak létre közös adatbázist, valamint dolgoztak ki stratégiát és – a különböző speciális térségtípusokra – mintaprojekteket a térség turisztikai fejlesztésére.

A „TICAD – Tisza vízgyűjtőterület fejlesztése” című nemzetközi projekt a második legnagyobb hazai folyó térségére fókuszált. A Tisza folyó a 2000-ben bekövetkező súlyos környezetszennyezés után került a nemzetközi érdeklődés középpontjába, ráirányítva a figyelmet az elmaradott, periférikus térségek általános problémáira is. Mindez ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy a Tisza vízgyűjtőterületének olyan környezeti, gazdasági, infrastrukturális és szociális kihívásokon alapuló komplex problémákkal kell szembenéznie, amelyek fenntartható megoldása nemzetközi összefogást igényel. A projekt megvalósítása szintén 2009-ben indult a VÁTI vezetésével, és eredményeképpen szakpolitikai javaslatok készültek, többek közt a vízkészletek ésszerűbb felhasználásra, az adottságoknak leginkább megfelelő területhasználatra, a területi konfliktusok és a környezeti kockázatok mérséklésére, valamint a hagyományos társadalmi hálózatok megújítására.

A most induló ATTRACTIVE DANUBE projektben 19 projektpartner és 7 társult partner képviseli a Duna Régió országait. Magyarországról a Lechner Tudásközpont mellett a szegedi Első Magyar Felelősségteljes Innováció Egyesület vesz részt a munkában. A projekt vezetőpartnere a Szlovén Geodéziai Intézet (Geodetski Inštitut Slovenije). A 2019 júniusában záruló projekt időtartama 30 hónap, amely a Duna Transznacionális Együttműködési Program keretében, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, 1 860 000 euró összköltségvetéssel.

További információ a program nemzetközi oldalán érhető el.

Jaschitzné Cserni Tímea