BIM konferencián a Lechner

BIM World Munich 2019

November 26-27-én a Müncheni Nemzetközi Kongresszusi Központban került megrendezésre az idei év egyik legjelentősebb digitális építőipari kiállítása és konferenciája a BIM World MUNICH 2019. A rendezvényen bemutatásra kerültek a legújabb trendek és fejlesztések. A BIM-köz-PONT beszámolója.

A kiállítás több mint 6000 m2-én a legnagyobb iparági szereplők képviseltették magukat. A szoftvergyártók, az informatikai fejlesztők és a különböző szolgáltató cégek standjainál bemutatásra kerültek a legújabb és legkorszerűbb fejlesztések és termékek. Nagy számban jelentek meg a gyors és hatékony épületfelmérésre, az adatmenedzsmentre, illetve az AR/VR technológiára szakosodott cégek, míg a felhő-alapú szolgáltatások különböző felhasználási módjait bemutató megoldások szinte általánossá váltak. Ezzel párhuzamosan az is kirajzolódott, hogy az egyre nagyobb számítási igénnyel bíró feladatok miatt a közeljövőben várhatóan jobban elterjed a nagyteljesítményű szerverparkok távoli eléréssel történő alkalmazása. Érdekes tapasztalat volt, hogy az űrfelvételek általános jellegű felhasználására már külön üzletág jött létre és a szolgáltatókon keresztül akár az előző napról készült adatokhoz is egyre könnyebben hozzáférhetővé válnak.

Emellett megfigyelhető volt az is, hogy elindult az iparágon belül egy specializálódás: nagyon sok, egy-egy konkrét igényt kielégítő fejlesztéssel lehetett találkozni. Ilyen például a szlovén Nervtech cég által bemutatott megoldás, mely az infrastruktúra BIM nyújtotta lehetőségekre fókuszál úgy, hogy közben képes kezelni az épület- és a városmodelleket is. A fejlesztésükkel arra próbálnak választ adni, hogy egy új útszakasz tervezése közben hogyan lehet előre azonosítani és kijavítani azokat a tervezési hibákat, melyeket az emberi tényező befolyásol, és amelyek csak a valós felhasználás közben derülnének ki. Az általuk fejlesztett vezetésszimulátor segítségével a tesztelést végző felhasználók valós időben, különböző látási, időjárási és forgalmi viszonyok között bejárhatják a tervezett útszakaszt. Eközben a szimulátorhoz kapcsolt speciális szemüveg és szenzorok segítségével információt gyűjtenek a sofőr viselkedéséről, szemmozgásáról és arról, hogy a navigáláshoz használt okoseszközök mikor, és milyen mértékben vonják el a vezető figyelmét. Az összegyűjtött adatok kiértékelésével a szoftver információt szolgáltat a tervezőknek azzal kapcsolatban, hogy a jelzések, biztonsági elemek pozícióját megfelelően tervezték-e meg, vagy esetleg a későbbi veszélyhelyzet elkerülése érdekében módosítani kell azokon. Ez a fejlesztés azért is kifejezetten érdekes, mert egy olyan felhasználási módot mutat be, melyre a BIM szó hallatán legkevésbé gondolna az ember. Kíváncsiak várjuk, hogy az önvezető járművek fejlesztésébe hogyan tud majd bekapcsolódni ez a kutatási irány.

A kiállítás mellett a konferencia előadásai három fő szekcióban folytak párhuzamosan angol és német nyelven. A legmarkánsabban megjelenő témák az adatgyűjtés és adatmenedzsment, a digitális kivitelezéstámogatás, az infrastruktúra BIM, az épület- és városmodell kapcsolata, valamint a szabványosítás voltak. Talán az egyes előadásokra biztosított időkeret miatt, a legtöbb esetben az előadó által képviselt vállalat bemutatásán, és az általános problémák és nehézségek felvetésén túl nem igazán került sor a megoldások részletes ismertetésére. Az azonban kiderült, hogy nemzetközi szinten hasonló problémákba ütköznek a cégek: mindenki küzd a munkaerőhiánnyal, a szabályozás hiányával és a nemzetközi szabványok implementálásával. Mindenhol komoly problémát jelent továbbá, hogy az általános BIM-es ismeretek még nem terjedtek el elég széles körben az építésügy és építésgazdaság szereplői között.

A felhasználási trendeket megfigyelve egyértelműen körvonalazódik, hogy a tervezésben egyre sűrűbben alkalmazzák az épületinformációs modellezést, ugyanakkor több felhasználási mód során (mint például az épületüzemeltetés) még nem használják ki kellőképpen a technológiában rejlő lehetőségeket.

Az előadásokkal párhuzamosan a BIM TOWN innovációs színpadon a kelet-közép európai országok BIM szövetségei mutatkoztak be. Az előadók jellemzően a megvalósult vagy folyamatban lévő projektekről és a szabályozás érdekében tett lépésekről beszéltek, ugyanakkor kormányzati szintű fejlesztésekről csak nagyon kevesen tudtak beszámolni. Hazánkat dr. Zagorácz Márk képviselte a Lechner Tudásközpont és a – rendezvény hivatalos partnereként megjelenő – Magyar BIM Szövetség nevében. Előadásában ismertette a magyarországi BIM helyzetét, illetve a Lechner Tudásközpont építésügyhöz kapcsolódó BIM-es fejlesztéseit.

A több mint 5000 főt megmozgató rendezvény egyik tanulsága, hogy az óriás tech cégek is kezdik felismerni az építőipari digitalizációban rejlő lehetőséget. Az idei rendezvényen rendkívül hangsúlyosan vett részt a Microsoft, az Oracle pedig még tovább erősítette iparági jelenlétét további fejlesztések felvásárlásával és egységes környezetbe olvasztásával. Az általuk bemutatott fejlesztések jellemzően a felhő-alapú megoldásokra, informatikai hálózatok építésére és üzemeltetésére, a digitális építőipari folyamatok integrációjára és optimalizálására, valamint az IoT eszközök építőipari felhasználására irányulnak.

Fotó: Lechner Tudásközpont

Zagorácz Márk
Bakai Nándor