Bűnmegelőzés térinformatikai eszközökkel

A Smart City Budapest kurzus hallgatói adtak elő a Lechner Tudásközpontban

A BME Smart City Budapest kurzus hallgatói november végén mutatták be kreatív grafikai megoldásokon keresztül a Józsefváros hat közterén végzett terepmunka és a Belügyminisztériumtól származó bűnözési adatok elemzésének eredményét. A Lechner Tudásközpont szakmai támogatásával valósul meg a „Bűnmegelőzés térinformatikai eszközökkel” projekt, melynek keretében a kurzus eredményeinek felhasználásával az év végéig egy tudományos munka, 2017. december 31-ig pedig egy webes térinformatikai alkalmazás készül a Belügyminisztérium számára. A fejlesztés a rendelkezésre álló bűnözési és gazdasági-társadalmi adatok komplex elemzésével támogatja a rendőri szervek munkáját.

VIII. kerületi bűncselekmények hot spot térképe (2010-2016)

A Lechner Tudásközpont olyan térinformatikai alkalmazást fejleszt, amelynek célja a rendőri szervek, illetve a bűnügyi elemzéseket végző szervezetek elemző munkájának támogatása. Az alkalmazás együtt elemzi a Belügyminisztériumtól származó ismertté vált bűncselekmények adatait és a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) gazdasági-társadalmi adatait. Az eredményeket kiegészítő interaktív térképek az adatokat és azok összefüggéseit szemléltetik, így a szigetszerű elemzések helyett egy komplex vizsgálatokat lehetővé tevő rendszer készül. Az alkalmazás három ütemben megvalósuló fejlesztése 2017. december 31-én ér véget.

Év végén készül el egy, a témához kapcsolódó tudományos munka, melyben a Lechner Tudásközpont 3D Építésügyi Módszertani, Térségi tervezési és Smart City osztályának szakértői a különböző térbeli adatokat vizsgálják, így például a különböző bűncselekmény típusok megoszlását az ország megyéi között, a bűnelkövetések számának alakulását az ország településein, vagy épp a térfigyelő kamerák hatását a bűnelkövetésre, a VIII. kerület példáján.

Larissa Montes de Oca Vazquez – Celeste Garcia Rivera – Rastislav Hreha – Juan Antonio Andrade Bejar / Smart City Budapest / BME Urbanisztika Tanszék

Az eredményekről készülő, több fejezetből álló tudományos mű egyik fejezete Józsefváros utcaszintű, a valós építészeti környezet és egyéb építészeti elemek figyelembe vételével készült vizsgálatát ismerteti. A pilot terület elemzéséhez szükséges adatgyűjtést és terepfelmérést a BME Urbanisztika Tanszék Smart City Budapest néven indult angol nyelvű kurzusának hallgatói végezték. A Lechner Tudásközpont okos város szakértőinek vezetésével a tárgy keretében a hallgatók 6 józsefvárosi köztér (Golgota tér, Kálvária tér, Mátyás tér, Mikszáth tér, Rákóczi tér és Teleki tér) olyan jellemzőit vizsgálták, melyeknek hatása lehet a bűnelkövetésre. A hallgatók az összegyűjtött adatokat a Belügyminisztérium adatai alapján készült különböző térképekkel vetették össze, a megfigyelések eredményeit ábrázolva. A kurzus célja nem a bűnelkövetés általános ok-okozati összefüggéseinek definiálása, hanem a kutatás során keletkező megállapítások grafikus szemléltetése. Az adatgyűjtést 2-4 fős csoportokban, összesen kb. 25 fő – főként Spanyolországból, Franciaországból és Iránból érkező - külföldi hallgató végezte. A hallgatók november 25-én, a Lechner Tudásközpontban mutatták be a kurzus eredményeit, olyan grafikai ábrázolási lehetőségeket kerestek, amivel egyszerre lehet térbeli/időbeli attribútumokat és bűnelkövetési statisztikákat ábrázolni.

A „Bűnmegelőzés térinformatikai eszközökkel” projekt eredményeként létrejövő térinformatikai alkalmazás és tudományos anyag a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg.

Címlapkép forrása: Lechner Tudásközpont

Jancsó Ágnes