Bűnözési adatok interaktív térképen

A bűnmegelőzés támogatása térinformatikai eszközökkel

A lakosság számára is elérhetővé vált a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával létrejött Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár (PRE-STAT) térinformatikai alkalmazás. Ügyfélkapus belépést követően a rendelkezésre álló bűnügyi, társadalmi, gazdasági és statisztikai adatokból olyan kérdésekre is választ kaphatunk, hogy mennyivel csökkent a bűncselekmények száma Magyarországon az elmúlt években, hol volt a legalacsonyabb az egy főre jutó ittas vezetések száma, vagy melyik járásban történt a legtöbb lopás.

Magyarországon 2012-ben 451 259 bűncselekmény történt, ám azóta jelentősen csökkent az éves esetszám. 2016-ban összesen 277 166 esetet regisztráltak, melynek 47%-a minősült kiemelten kezelt bűncselekménynek – ezen belül lopásból történt a legtöbb, szám szerint 78 296 darab. A Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács július 2-án a nyilvánosság számára is elérhetővé tette a Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattárat, melyben nem csupán az ehhez hasonló országos bűnözési adatok, hanem az összefüggéseket feltáró társadalmi-gazdasági statisztikák között is lehet böngészni.

A kiemelten kezelt bűncselekmények közé tartozik az emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos egyes bűncselekmények, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság vagy a jármű önkényes elvétele.

A PRE-STAT Adattár együtt elemzi az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS), a rendőrség által használt integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (RobotZsaru) regisztrált bűncselekményekkel kapcsolatos adatait, valamint a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) adatait (pl.: lakónépesség, lakások száma, személygépkocsik száma).

A PRE-STAT segítségével a felhasználók tematikus térképeket, grafikonokat hozhatnak létre települési, járási, megyei és régiós szinten. Az eddig különböző adatbázisokban fellelhető adatok egy alkalmazásban, interaktív térképeken történő megjelenítése a szigetszerű elemzések helyett az összefüggések komplex vizsgálatát teszi lehetővé. A webes térinformatikai alkalmazással a szezonális bűncselekmények alakulása is vizsgálható térségi szinten. Például Somogy megye Siófoki járásában 2010 és 2017 között minden évben a nyári hónapokban tetőzött a lakásbetörések száma, átlagosan havi 60 esettel. Ezzel szemben a megyeszékhelyen, Kaposváron novemberben és decemberben jellemző leginkább ez a bűncselekmény - 2010 decemberében történt a legtöbb, 35 elkövetés.

100 000 lakásra jutó lakásbetörések száma, 2016. augusztus. Forrás: EnyÜBS, TeIR (KSH)

A könnyen kezelhető felületen ügyfélkapus bejelentkezést követően a felhasználók néhány kattintással készíthetnek térbeli és időbeli elemzések alapjául szolgáló, lementhető tematikus térképet vagy diagramot. Egyszerűen elemezhető például az ittas vezetések arányának régiók szerinti különbsége: 2011-től 2016-ig minden évben a Dél-Alföldi régióban volt a legtöbb (2015-ben 206 eset jutott 100 000 főre), az Észak-Alföldön pedig a legkevesebb ittas vezetés (itt 2016-ban érte el a maximumot, 100 000 ezer főből 119 regisztrált esettel).

100 000 főre jutó ittas vezetések száma (eset), 2010-2016. Forrás: ENyÜBS

A Lechner Tudásközpont által fejlesztett interaktív térkép a prestat.lechnerkozpont.hu oldalon érhető el, egyes moduljai a rendőri szervek, valamint a bűnügyi elemzéseket végző szervezetek bűnmegelőzéshez kapcsolódó feladatainak tervezését, összehangolását és végrehajtását támogatják, a nyilvános adatok kutatók és egyetemisták munkájához is segítséget nyújthatnak. A felhasználókat kézikönyv is segíti az alkalmazás használatában, amely a PRE-STAT-on kívül itt is elérhető.

A pontszerű, Robotzsaru adatokat megjelenítő modul csak a rendőrségi felhasználók számára érhető el. Ezen belül a rendőri szervek munkatársai utcaszintű térképes felületen tekinthetik meg és különböző szűréseket alkalmazva vizsgálhatják a Robotzsaru rendszerből származó geokódolt bűncselekmény adatokat, melyek egyaránt lehetnek lezárt és még folyamatban lévő ügyek is. A modul háromféle térképi ábrázolással támogatja az elemző munkát: egységes, közeli pontok összevonása és hőtérképes megjelenítéssel.

A PRE-STAT alkalmazásról a Tudásközpont honlapjáról elérhető Bűnmegelőzés térinformatikai eszközökkel című kiadványban is olvashatunk. A 2010 és 2015 között regisztrált hazai bűnesetek alapján készült, közel 300 oldalas tanulmány több mint 180 ábrán, térképeken és diagramokon jeleníti meg a kiemelten kezelt bűncselekmények adatait. A magyarországi bűncselekmények térbeli dimenziójának bemutatása mellett a szerzők a bűnmegelőzést célzó informatikai és térinformatikai megoldások hazai és nemzetközi jó gyakorlatainak is szenteltek egy-egy fejezetet.

A „Bűnmegelőzés térinformatikai eszközökkel” projekt eredményeként létrejött térinformatikai alkalmazást a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával a Lechner Tudásközpont fejlesztette.