Első lépések a földmérő nyilvántartás modul használatában

Földmérők, figyelem!

Elindult az e-ingatlan-nyilvántartás földmérők és az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkezők (IRM) támogató modulja. A rendszer várja a földmérők belépését, az első lépéseket a cikkünkben található pdf segíti.

Elindult az e-ingatlan-nyilvántartás E-földügy alkalmazásának részeként kialakított „Földmérő nyilvántartás” modul, amely a földmérők nyilvántartását teszi lehetővé. Az adott szakember azonosítására használt adatokon túl kezeli a földmérő szakmagyakorlás feltételeire, jogosultságaira, továbbképzési pontjaira vonatkozó további adatokat is. A felület használatát részletes leírás segíti:

Földmérő nyilvántartás modul működése

A belépéshez és a használathoz szükséges lépéseket a "Földmérő nyilvántartás modul működése" pdf részletesen elmagyarázza, végigvezetve az olvasót a működés elemein, a belépéstől kezdve a jogosultságok ellenőrzésén, a szerepkörválasztáson, -módosításon át a területi rendelkezésre állás beállításáig, a továbbképzési pontok és a referenciamunkák feltöltéséig. 

A felületre történő ügyfélkapus belépés után az azonosítás fontos eleme a személyhez rendelt négy természetes személyazonosító (4T) adat ellenőrzése. A hibamentes belépéshez valamennyi elem egyezése szükséges: több keresztnév esetén beleértve valamennyi utónév, viselt és születési családi név, születési hely (kerületekkel rendelkező települések esetén a személyi igazolványban szereplő kerületszámmal együtt), anyja születési családi és utóneve, több keresztnév esetén utónevek egyezése.

Az új e-ingatlan-nyilvántartási rendszer egyes szakrendszereinek fokozatos bevezetésével a teljes körű éles üzemű indulás október 1-jére következik be.

A Földmérő nyilvántartó modul a Széchenyi 2020 programon belül, az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése által társfinanszírozásban megvalósuló KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú e-ingatlan-nyilvántartás projekt részeként készült. Az E-ingatlan-nyilvántartás projekt célja az ügyfélorientált földügyi hatósági elektronikus szolgáltatások kialakítása és a földügyi hatósági belső folyamatok elektronikus újraszervezése. A földmérési, ingatlan-nyilvántartási, telekalakítási, földforgalmi, termőföldvédelmi eljárásokat megújító komplex projekt eredményeként az adminisztratív terhek csökkennek, ezáltal pedig a magyar gazdaság versenyképessége tovább növekszik. Az új rendszer elemeinek fokozatos bevezetésével a teljes körű éles üzemű indulás október 1-jén lesz.

Fotó: Tóth Sándor/ Lechner Tudásközpont