Fejlesztések a GNSSnet.hu szolgáltatásban

2023 második felében 17 helyszínen bővült a szolgáltatás

Az elmúlt fél évben számottevő modernizáció történt a Lechner Tudásközpont által üzemletetett GNSSnet.hu hálózatban. 17 állomáson történt fejlesztés, kiterjesztve ezzel a multi-GNSS lefedettséget hazánkban. A 2023-as fejlesztési ütem lezárásaként még 5 helyen indul el IMMA állomás és 2024-ben még 10 új IMMA állomás integrálása várható a GNSSnet.hu szolgáltatásba.

Tizenegy helyszínen bővült a szolgáltatás Integrált Magasság Meghatározási Alapponttal (IMMA) a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett GNSSnet.hu hálózatban. Ezek az állomások Folyáson (MFOL), Gyöngyösön (MGYO), Kecskeméten (MKEK), Kiskunhalason (MKKH), Nagykanizsán (MNIZ), Pakson (MPAK), Pécs-Pogányon (MPOG), Sárváron (MSRV), Szegeden (MSZE), Szentesen (MSZN) és Tasson (MTAS) találhatók, az 1. ábrán négyzettel jelölve. A tizenegy állomásból tízen korszerű, multi-GNSS berendezés működik multi-GNSS (GPS/GLO/GAL/BDS) adatokat szolgáltatva, melyekkel növelni lehetett a GNSSnet.hu hálózat működési minőségét, kiterjesztve az országban a multi-GNSS lefedettséget, az ábrán zöld színnel jelölt területre.

4-abra
1. ábra - A GNSSnet.hu hálózat jelenlegi állapota, ahol körök jelölik új műszerezettségű multi-GNSS állomásokat és négyzetek az új telepítésű IMMA/GNSSnet.hu pontokat

Szentesen (MSZN) egyelőre GPS/GLO észlelés történik, de – úgynevezett kitöltő állomásként - az állomás 15-20 km-es körzetében komoly segítséget nyújt a terepi mérésekhez. Az IMMA állomások nem csak GNSS észlelésre alkalmasak, hanem műholdradar-sarokreflektorokkal is felszereltek, ahogy a 2. ábrán látható. Így a GNSS és az InSAR technológiát ugyanazon a ponton lehet egyesíteni, és új típusú magassági alapponthálózati infrastruktúrát kialakítani. Ez a megoldás költséghatékony irányt nyit egy dinamikusan változó magasságmeghatározási adatbázishoz.

2-abra
2. ábra - MPOG állomás (Pécs-Pogány, Repülőtér)

A korszerűsítés során nem csak IMMA pontok elindítása valósult meg, hanem a GNSSnet.hu hálózatban már működő állomások fejlesztése is megtörtént. Az 1. ábrán körrel jelölt helyszínek multi-GNSS állomássá váltak. A nyírbátori állomás (NYIR) – MSZN-hez hasonlóan – kitöltő állomásként lett elindítva, GPS/GLO észlelési adatokkal.

Összességében a GNSSnet.hu hálózat 17 állomásán történt fejlesztés (1. ábra), így a felhasználók megelégedésére jelentősen javult a szolgáltatás minősége, illetve multi-GNSS rendelkezésre állása az ország szinte teljes területére.

A modernizációs folyamat ezzel nem fejeződött be, a 2023. évi fejlesztési ütem lezárásaként a közeljövőben még Becefán, Békéscsabán, Jósvafőn, Péren és Sármelléken indul el IMMA állomás, amelyek szintén részét képezik majd az új típusú magassági alapponthálózati infrastruktúrának és a GNSSnet.hu szolgáltatásnak. A 2024. évi tervek szerint pedig további 10 IMMA/GNSSnet.hu állomás telepítése várható.

Galambos István