Karcsú, fehér Erzsébet

115 éves az Erzsébet híd

120 éve kezdték meg az eredeti Erzsébet híd építését. Az egész világon egyedi hídszerkezet több mint két évtizedig őrizte elsőségét. Az öt évig tartó építkezést követően a kész műtárgyat 1903. október 10-én, 115 éve adták át a forgalomnak, szigorúan fejenként 2 krajcár hídpénz megfizetése után.

Hídon átkelni. Van ebben valami misztikus. Két világ között lenni egy rövid időre, a hömpölygő víz, vagy a mélység fölött. Időnként tömegközlekedési eszközökön látni is, hogy egy-egy utas keresztet vet ilyenkor, hálát adva a szerencsés átkelésért.

Az Erzsébet híd napjainkban (fotó: Deák Márton/Lechner Tudásközpont)

A magyarok kedves királynéjáról elnevezett karcsú, fehér Erzsébet híd Budapest újabb hídjai közé tartozik, annak ellenére, hogy építéséről már 1893-ban törvénycikkely született. A munkálatok 120 évvel ezelőtt, 1898-ban kezdődtek, a kész műtárgyat pedig öt évvel később, 1903. október 10-én adták át a forgalomnak.

A régi híd 1907-ben (fotó: Fortepan)

A hídépítést a Közlekedési Minisztérium Duna-híd szakosztályának tagjaira, Nagy Virgilre, Czekelius Aurélra, Beke Józsefre, Gálik Istvánra és Gottlieb Ferencre bízták. Az általuk épített, akkoriban világújdonságnak számító lánchídnak nem volt pillére a mederben, a hídtestet a két mederszéli pillér és a köztük feszülő láncok tartották. Egészen 1926-ig nem volt hozzá hasonló.

 Mit jelent a műtárgy kifejezés a mérnöki nyelvben? Semmiképp nem művészi alkotást, mint a köznyelvben. Semmi olyasmit, amit kitennénk a vitrinbe. Ehelyett azokat az építményeket nevezik műtárgynak, amelyek nem minősülnek épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaznak. Műtárgyak lehetnek tehát az utak, hidak, adótornyok, a távközlés és műsorszórás műszaki létesítményei, gáz, folyadék, vagy ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások.

A híd a mostani Március 15. tér és a Gellért-hegy között kapcsolta össze Pestet és Budát a Duna fölött. Az építkezés a pesti városrésztől áldozatot is követelt, le kellett bontani az akkori városháza épületét, ugyanis éppen az egyik acélpilon tervezett útjában állt. A Belvárosi plébániatemplomot szintén fenyegette a bontás veszélye, ez azonban végül mégis megmenekült.

A városszövetbe illeszkedő híd ma (fotó: Kis Ádám / Lechner Tudásközpont)
A pilon a hídépítésből a köznyelvbe került terminus technicus. A hidaknak azt a függőleges vagy közel függőleges tartószerkezeti elemét nevezik így, amely a kábelekről, vagy láncokról érkező erőt az alépítményekre közvetíti. A kifejezés a kapu, bejárat jelentésű görög pülón szóból származik.

A Budapesti Hírlap 1903. október 10-én így írt az új hídról: „Az Erzsébet-híd hatalmas méretei leginkább kitűnnek a Lánchíddal való összehasonlításban. Az Erzsébet-híd tervezésekor a négyszögméterenkint való terhelést 450 kilogramra, a Lánc-híd tervezésekor csak 250 kilogramra vették föl. Az Erzsébet-híd medernyílása közel másfélszerese a Lánchíd középső nyílásának. Szélessége jóval nagyobb, mint a Lánc-hídé. Az Erzsébet-hídon a kocsiút, melyen a jövendőbeli villamos vasút vágányai is le vannak fektetve, tizenegy méter széles, a Lánc-hídon közel hét és fél méter; a negyedfél méter széles gyalogjáró pedig még egyszer olyan széles, mint a Lánc-hídé. Ehhez járul, hogy az Erzsébet-hídon a tartószerkezet a gyalogjárón kívül van, míg a Lánc-hídon elválasztja a kocsiutat a gyalogjárótól. Hatalmasak az Erzsébet-híd vaspillérjei; csúcsaik körülbelül egyenlő magasságban vannak a belvárosi templom tornyának a keresztjével. Az útpályáitól a pillér csúcsáig az Erzsébet-híd pillérje, kétszer oly magas, mint a Lánc-hídé.”

A régi Erzsébet híd csaknem fél évszázadig hibátlanul teljesítette kötelességét: előbb két krajcárért, majd az őszirózsás forradalom után ingyen juttatta át a Pestről érkezőket Budára a budaiakat pedig Pestre. Sajnos azonban a második világháború végén szörnyű csapás érte, 1945 egy bús januári napján a visszavonuló németek felrobbantották. A robbanás nem sikerült tökéletesen, de annyira azért mégis, hogy Erzsébet nem tudta tovább teljesíteni legfőbb kötelességét. A háború torz emléke, a pesti hídfő állva marad pilonja a Dunába szakadt lánccal és hídtesttel csaknem húsz évig emlékeztette Budapest népét a borzalmakra.

A hídcsonk 1950-ben (fotó: Fortepan)

Az eredeti hídpálya 18 méter széles volt, amelyből a kocsiút 11 métert vett el, a maradék 7 méteren pedig kétoldalt egy-egy 3,5 méteres járda osztozott. A kocsiút közepén villamossínek futottak, amelyen először 1914-ben zötyögött át az első villamoskocsi, sok évvel a híd átadása után.

Szerelőszőnyegek összeállítása az épülő Erzsébet hídon 1963-ban (fotó: Fortepan, Bujdosó Géza)

A hídcsonk és a folyóba rogyott romok kiemelése későn, 1958-ban kezdődött el és két évet vett igénybe. Az így megtisztított mederben aztán megindulhatott az új korszakot jelképező, teljesen újra tervezett híd építése. A terveket a romok kiemelése alatti időszakban az akkor már Kossuth-díjas, nemzetközi tapasztalattal rendelkező elismert hidászunk, Sávoly Pál készítette a kölni Mülheimer Brücke alapján, és ezért a munkáért 1965-ben Állami díjat kapott. Sávoly sok évnyi virágzó magánpraxis után a háborút követő államszerkezeti változások hatására csatlakozott a Mélyépítési Tervező Vállalathoz, majd a jogutód UVATERV-nél lett a hídosztály szakági főmérnöke.

Az eredeti pillérek maradványaira épült, modern külsejű új híd 10 méterrel szélesebb lett a réginél, mert a járdákat a hídpilléren kívülre helyezték, aminek köszönhetően már az időközben megnövekedett forgalmi igényeket is ki tudta szolgálni. A négyévnyi építkezést követő ünnepélyes átadást a nagy októberi szocialista forradalom ünnepére tervezték 1964-ben, mivel azonban a híd nem lett kész november 7-re, az átadást két héttel később, november 21-én tartották. Az eseményt a televízió is közvetítette. A hídavatásra tömegek voltak kíváncsiak, az első útjukra induló buszok és a villamosok csak araszolni tudtak az úttesten.

Az avatás előtti napokban terhelési próbát is tartottak, melyet a főváros népének élénk érdeklődése kísért: „1964. november 17-én vasárnap került sor az Erzsébet-híd építésének utolsó látványos eseményére, a teherpróbára. A fontos munkához már kora reggel gyülekeztek a szakemberek, a járművek, s velük együtt a híd építését nyomon követő kíváncsi pestiek. A két hídfőnél reggel 9 órakor már együtt volt a teherpróbán részt vevő 155 jármű, 67 autóbusz, 24 locsolókocsi, 22 teherautó, 12 hármas villamos szerelvény, 4 villamos motorkocsi és két Diesel-mozdony.” – írta a Magyar Nemzet.

Teherpróba 1964. november 17-én. A több mint 2000 tonnával megterhelt hídon 155 jármű állt (Lechner Fotótár)

A 6300 tonnás kábelhíd pilonjai az eredetihez hasonlóan ismét acélból épültek, egész pontosan 29 darabból, mely darabokat ezer tonna kábel tart össze. A folyamatos villamosforgalom okozta állandó rázkódás nem tett jót a hídnak, ezért az elektromos felsővezetékű kötöttpályás viszonylatokat lassan kiszorították a gumikerekű buszok. Az utolsó szerelvény 45 éve döcögött át a hídon, két évvel később, 1975-ben a síneket is felszedték.

A karcsú, fehér Erzsébet híd (fotó: Jancsó Ágnes / Lechner Tudásközpont )

Kisebb-nagyobb felújítások, állagmegóvási munkák azóta is adódnak a hídon és makulátlan fehérsége sem a véletlennek köszönhető. Sokunknak ismerős az időről-időre hallható mondat a rádióban: Mossák az Erzsébet hidat. Minden évben, többnyire tavasszal, egy teljes hétvégét szentel Erzsébet akkurátus megtisztításának Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., amikor az egyik sáv lezárása mellett szombaton a Pestre, vasárnap a Budára vezető oldalt tisztítják meg a szakemberek. 

A cikk 2018. október 10-én megjelent a PestBuda.hu oldalán.

Juhász Réka