Megújuló vidéki örökségünk 3.

Népi építészeti program 2018 II.

Karácsonyra készülve megjelent a Megújuló vidéki örökségünk című kiadvány harmadik kötete, amely a védett népi építészeti örökség megőrzése és fenntartása érdekében, a 1601/2016 (XI.8.) Korm. határozattal létrehozott Népi Építészeti Program keretében megvalósult eredményes felújításokat mutatja be a Lechner Tudásközpont Kulturális Örökségvédelmi Igazgatóságának gondozásában. A Népi Építészeti Program fő célkitűzése, hogy a más forrásból – például Európai Uniós pályázati forrásokból – ritkábban támogatást nyerő, és sokszor veszélyeztetett népi építészeti emlékek állagmegóvó munkálataihoz, felújításához, helyreállításához forrást biztosítson. A Program lebonyolítását 2017-2018-ban a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. végezte, 2019-től pedig a Teleki László Alapítvány gondozza.

A 2018. évi 1,5 milliárd forintos keretösszegből 219 népi építészeti emlék nyert támogatást, a szerkezeti megerősítéstől kezdve a vizesedés elhárításán vagy a részleges felújításon át a teljes műemléki helyreállításig bezárólag. A támogatott helyszínek nagy számára való tekintettel a 2018. évi program eredményeit több kötetben tárjuk a nagyközönség elé: az előzőben az elsőként megvalósult helyreállítások legjavát, jelen kötetben pedig a végsőként lezárt támogatások közül a harmincnégy legkiválóbbat mutatjuk be. A kiadvány mind tematikájában, mind szerkesztési elvében és formájában követi eddigi két kiadványunkat. A kötetet dr. Orbán Balázs a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, politikai igazgató, államtitkár köszöntője nyitja.

A Megújuló vidéki örökségünk című kiadványunkban megismerhetik a helyreállított épületek rövid történetét, főbb jellemzőit és azokat a feladatokat, amelyeket a támogatással két vagy három év alatt megvalósítottak tulajdonosaik. A felújítási előtti, fekete-fehér képeket összehasonlítva a megvalósult állapotot rögzítő színes fotókkal átfogó képet adunk a mindig megújulni képes vidéki épületekről. Két helyszínen a helyreállítási folyamatot is bemutatjuk, mert példaértékű, ahogyan a hagyományos építési technológiákat és szerkezeteket alkalmazták. Vidéki örökségünk legújabb csokra terménytároló hambárt, kukoricamalmot, szőlőhegyi építményeket, a paraszti polgárosulást tükröző, már-már polgári lakóházakat, teljes portákat és halászházak csoportját foglalja magába.

A jó gyakorlatok bemutatása mellett kiadványunk további célkitűzése, hogy buzdítsa azon tulajdonosokat, akik a védett népi építészeti emlékük megmentésén, megőrzésén fáradoznak, hogy új résztvevőként csatlakozzanak a Népi Építészeti Programhoz, illetve folytassák a már megkezdett felújításokat.

Köszönjük a kötetben szereplő népi építészeti értékek tulajdonosainak a kiadvány elkészítéséhez nyújtott segítségüket. Köszönjük továbbá a Lechner Tudásközpont munkatársainak a kötet elkészítésében vállalt elkötelezett munkáját.

A kiadvány a Lechner Tudásközpont honlapjáról 2022 januárjától tölthető le.