Minden rögnek van gazdája

20 éves az elektronikus tulajdoni lap

Idén 20 éve, hogy már nem kell az ország másik végébe utaznunk a tulajdoni lapért az ottani körzeti földhivatalhoz, ha egy lakóhelyünktől távolabbi országrészben szemeltünk ki egy ingatlant. Húsz évvel ezelőtt, 2002. június 10-én kezdődött meg az ország összes körzeti földhivatalában a TakarNet hálózaton keresztüli tulajdoni lap másolat szolgáltatás, azóta már nem csak a földhivatalok, hanem a kormányablakok is az ország bármely részéről adnak ki tulajdoni lap másolatot. 

Ma már nehéz elképzelni, de a 2000-es évek elejéig, ha egy Miskolcon élő személy, egy győri ingatlan után érdeklődött, fel kellett keresnie a győri földhivatalt, mert a 119 körzeti földhivatal csak a saját illetékességi területén belül található ingatlanokról tudott adatot szolgáltatni.

Ma már nem kell messzire utaznunk egy-egy tulajdoni lapért. Az ingatlan-nyilvántartási adatok karbantartását és az ügyiratkezelést napjainkban a Lechner Tudásközpont egyik jogelőd intézménye a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által fejlesztett informatikai rendszerekkel végzik, vidéken a TAKAROS, azaz Térképen Alapuló KAtaszteri Rendszer Országos Számítógépesítése, a fővárosban pedig a BIIR, azaz Budapesti Ingatlan-nyilvántartási Információs Rendszer használatával. Ezek a rendszerek adták az alapot egyrészt a szintén FÖMI által létrehozott TakarNet hálózathoz, amely a földhivatalokat kapcsolja egységes kommunikációs hálózatba, másrészt a TakarNet rendszerhez. A TakarNet tehát egy adatszolgáltató réteg, amely a földhivatalok által vezetett ingatlan-nyilvántartási adatbázisokból lekéri az adatokat a megadott keresési feltételek alapján és megjeleníti azokat tulajdoni lap vagy térképmásolat formájában. Az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszereket a Lechner Tudásközpont üzemelteti és fejleszti. Az ingatlan-nyilvántartási adatokhoz a lakossági felhasználók a Földhivatal Online oldalán keresztül férhetnek hozzá ügyfélkapus bejelentkezés után.

A tulajdoni lap, az ingatlan személyi igazolványa

Magyarországon a föld minden négyzetcentiméterének van tulajdonosa, legyen szó családi házról, nyaralóról, szántóról, gyümölcsösről vagy akár egy utcáról. Minden ingatlant helyrajzi szám jelöl, amely a településnévvel – ahol az ingatlan található – és az ingatlan fekvésével – belterület, külterület, zártkert – együtt pontosan meghatározza az adott ingatlan elhelyezkedését. Minden ingatlannak van tulajdoni lapja, amely tartalmazza az ingatlan adatait beleértve az ingatlan tulajdonosait is.

A tulajdoni lap három részből áll. Az első részen az ingatlan számszerűsíthető adatai szerepelnek, a település neve, ahol az ingatlan fekszik, a fekvés – tehát, hogy kül- vagy belterületi, zártkerti-e az ingatlan, a helyrajzi szám, a terület, belterület esetén az utca neve és a házszám, földterület esetén itt szerepel a terület aranykorona értéke, minőségi besorolása, művelési ága. Ha épületről van szó, megtudható annak jogi jellege, vagyis az, hogy az illető épület milyen jogi szabályozás alá esik, társasház, műemlék vagy védett terület-e, esetleg bányaterület.

A második rész a tulajdonosra, illetve a vagyonkezelői jog jogosultjára vonatkozó adatokat tartalmazza. Ha csak szemle tartalmú lapról van szó, akkor csak az aktuális tulajdonos neve szerepel, ha teljes tulajdoni lapról, akkor az a múltbeli, törölt bejegyzéseket is megjeleníti, a tulajdoni bejegyzésnél áthúzással jelölve, ha a bejegyzés érvényessége már hatályát vesztette.

A harmadik rész bejegyzéseket tartalmaz az ingatlanhoz kapcsolódó jogokról és tényekről, illetve az azokhoz kapcsolódó jogosultakról, innen tudhatjuk meg például, hogy van-e rajta hitel, nem áll-e végrehajtás alatt, be van-e jegyezve valaki haszonélvezeti joga. Mindezen körülmények ismerete nagyon fontos ingatlanvásárlás előtt.

A tulajdoni lapokat különböző keresési szempontok szerint – például helyrajzi-szám, vagy az ingatlan postai címe alapján – lehet keresni és kétféle formában igényelhető a tulajdoni lap másolata, az előbb említett módon szemleként vagy teljes másolatként. A lakossági felhasználók számára a keresési felület a foldhivatal.hu oldalán a Földhivatal Online ikonra kattintva, ügyfélkapus bejelentkezés után érhető el.

terkep

Mitől hiteles a tulajdoni lap?

Az ingatlan-nyilvántartás a nemzeti adatvagyon része, ezt a közhiteles nyilvántartást a földhivatalok vezetik, ők rögzítik a bejegyzéseket, módosításokat. Minden ingatlannal kapcsolatos változást a földhivatalokhoz kell beadni, ahol iktatják a változást és az bekerül a rendszerbe. A tulajdoni lap attól hiteles, hogy amit tartalmaz az a közhiteles nyilvántartásból származik, tehát olyan okirati bizonyító erővel rendelkezik, amely megegyezik a teljes bizonyító erejű magánokiratokhoz kapcsolt joghatásokkal.

Hiteles tulajdoni lapot a földhivatalokon keresztül lehet igényelni. A papír alapú hiteles tulajdoni lap biztonsági elemekkel van ellátva. A hiteles tulajdoni lapok kiállításához szükséges adatokat a TakarNet rendszer kéri le a földhivatalok által vezetett ingatlan-nyilvántartási adatbázisokból.

A papír alapú hiteles tulajdoni lap másolatot egyedi jelzést tartalmazó biztonsági papíron adják ki, melyet hologramos címke, pecsét, ügyintézői aláírás, illetve több lapos tulajdoni lap esetén az összefüggő oldalak sérülésmentes szétválasztását megakadályozó átpántoló címke hitelesít.

A tulajdoni lap elektronikus formája, az e-hiteles tulajdoni lap, ami e-akta formátumban generálódik, amely tartalmaz időbélyeget és elektronikus aláírást, valamint egy pdf formátumú tulajdoni lapot, megtekinteni pedig az ingyenes e-szignó programmal lehetséges. A tulajdoni lap elektronikus formában minősül hitelesnek, tehát az e-akta állomány felhasználható adásvétel során, ám kinyomtatva már nem minősül hitelesnek. Ha kézzel fogható hiteles tulajdoni lapot szeretnénk, papíron, ahhoz személyesen kell egy földhivatalt, vagy kormányablakot felkeresni.

Az e-hiteles tulajdoni lapon kívül lehetőség van még online úgynevezett nem hiteles tulajdoni lapot lekérni. Az elektronikus dokumentumként lekért nem hiteles tulajdoni lap, ahogyan a neve is mutatja, nem alkalmas arra, hogy joghatásokat váltson ki, nem rendelkezik bizonyító erővel, de tájékozódásnak kiváló információforrás.

A visszaélések elkerülése érdekében a földhivatalokat összekötő és az ingatlanadatok távoli, elektronikus elérését biztosító TakarNet korlátozott és szigorúan ellenőrzött hozzáférést nyújt a külső felhasználók számára, zárt hálózatán keresztül. A biztonságos üzenetforgalmat többszintű titkosítási rendszer segíti, így például a rendszer rögzíti és pontosan azonosítani tudja a kérelmet benyújtó felhasználót, a lekérdezés időpontját és tárgyát, mielőtt az adatszolgáltatásra sor kerül. A külső felhasználók kizárólag védett átjárókon keresztül érhetik el a hálózat számukra engedélyezett szolgáltatásait.

Van, aki tömegével kéri a tulajdoni lapokat

A TakarNeten keresztül lehet kérni elektronikusan hitelesített, e-hiteles tulajdoni lap másolatot; e-hiteles földhasználati lap másolatot; nem hiteles tulajdoni lap másolatot; térképmásolatot belterületi, külterületi és zártkerti ingatlanokról, illetve igényelhető változásértesítő, amely arról értesít, ha egy ingatlan tulajdoni lapján változás következik be.

A TakarNet felhasználói jellemzően bankok, közigazgatási intézmények, önkormányzatok, közjegyzők, ügyvédi irodák, vagy az adóhatóság, azaz olyan szervezetek, amelyeknek tevékenységük során folyamatosan szükségük van az ingatlan-nyilvántartás adatszolgáltatására. Az adatszolgáltatásért jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni, amit a lakossági felhasználók az online igénylés után azonnal – tehát alkalmanként – a folyamatos igénnyel rendelkező felhasználók pedig – akiknek erre külön szerződésük van – havi számla alapján egyenlíthetnek ki. Szerződéses ügyfelek 2003. áprilisa óta csatlakozhatnak a TakarNet rendszerhez, amelynek mára több mint 20 000 felhasználója van.

A szolgáltatást igénybe vevők között vannak olyan jogszabályban meghatározott szervezetek, amelyek díjmentesen juthatnak hozzá a szolgáltatásokhoz. Ilyenek például az egyházak, amelyet évente egyszer kérdezhetik le ingatlanjaik tulajdoni lapját térítésmentesen, de ide sorolhatók bizonyos hatóságok, állami szervek vagy önkormányzatok, amelyek például hagyatéki, bírósági és egyéb eljárásokhoz kapcsolódóan kérhetnek le díjmentesen információkat, a jogszabályban meghatározott díjmentességi tételek szerint.

terkep

Mi van a tulajdoni lapon túl? További hasznos szolgáltatások

A felsorolt szolgáltatások informatikai rendszereit a Lechner Tudásközpont fejleszti és üzemelteti.

TakarNet24

A Takarnet24 a magánszemélyek számára igénybe vehető szolgáltatás, amelyet a Földhivatal Online oldaláról, ügyfélkapus bejelentkezés után vehetnek igénybe. A szolgáltatás felületén az ingatlan leíró adatai, e-hiteles tulajdoni lap másolat, nem hiteles tulajdoni lap másolat, térképmásolat és társasházi információk kérdezhetők le. Mindezek közül az ingatlan leíró adatai szolgáltatás havi 20 alkalommal térítésmentesen kérhető le, a társasházi információkhoz is ingyen juthatunk és évente két alkalommal a nem hiteles tulajdoni lapért sem kell fizetni. Ez utóbbi minden további lekérdezés esetén 1000 forintba kerül. Az e-hiteles tulajdoni lap másolatért 3600 forintot kell fizetni a nem hiteles térképmásolatért pedig 2250 forintot. A fizetés online történik, bankkártyás fizetéssel.

Változásfigyelés

Aki egy adott ingatlannal kapcsolatban szeretne értesítést kapni minden változásról, az igénybe veheti a Változásfigyelés szolgáltatást, amely e-mailt küld a felhasználónak minden ingatlan-nyilvántartásba beérkező változásról legyen szó széljegyzésről, tulajdonosváltozásról, haszonélvezet vagy jelzálog bejegyzésről. A szolgáltatás iránt érdeklődők a Földhivatal Online oldalán bővebben is tájékozódhatnak a lehetőségekről. A változásfigyelés nem csak, vagy nem elsősorban magánszemélyek számára fontos. A szolgáltatás nagyfelhasználói a hitelintézetek, amelyek több ezer ingatlannal kapcsolatban veszik igénybe a változásértesítés lehetőségét.

Földhasználati lap

A földhasználati lap arról ad információt, hogy az adott termőföldet kik használják. A tulajdonos ugyanis használatra bárkinek odaadhatja a birtokában lévő földterületet, ha tehát valaki arra kíváncsi, hogy egy kinézett földdarabnak van-e használója, erről is kérhet ki adatot.

Térképmásolat

Térképmásolat szolgáltatás lényege, hogy a megrendelő a helyrajzi szám vagy cím alapján azonosított ingatlanról és közvetlen környezetéről egy térképkivágatot kap, mely tájékoztató információt tartalmaz a hatósági nyilvántartásban szereplő ingatlan elhelyezkedéséről és a nyilvántartásba vett építmények alakjáról, de méretek leolvasására nem alkalmas. A tulajdoni laphoz hasonlóan térképmásolatból is kérhető e-hiteles és nem hiteles is.

Ügykövetés

Az ügykövetési szolgáltatás a folyamatban lévő ingatlannal kapcsolatos ügyek nyomon követését teszi lehetővé. Az ügyirat számát begépelve a kérdező megismerheti annak aktuális állását, státuszát.

Társasházi információ szolgáltatás

A Társasházi információ szolgáltatás használatával a felhasználó egy adott társasház összes egységére vonatkozóan le tudja kérni a leíró alapadatokat, a lakásokon kívül beleértve garázsok és egyéb helyiségek adatait is. Így információhoz juthat például a lakások számáról, szobaszámáról vagy alapterületéről is.

Juhász Réka