Online fejeződik be a Lechner kurzus az ELTE TTK-n

Gyakorlati jellegű ismeretek földrajz szakos hallgatóknak

Zökkenőmentes átállással másfél hónapja távoktatásban folyik a Lechner Tudásközpont és az ELTE Földrajztudományi Központ együttműködésében február elején indult szabadon választható kurzus. A térinformatika gyakorlati alkalmazásaival foglalkozó képzés során többek között a QGIS szoftverrel, valamint a Lechner által fejlesztett és üzemeltetett szakrendszerekkel ismerkednek meg a hallgatók.

2020 tavaszi szemeszterére a Lechner Tudásközpont Térbeli Szolgáltatások Igazgatósága szabadon választható tantárgyat hirdetett meg az ELTE TTK földrajz alap- és mesterszakos hallgatói számára A térinformatika gyakorlati alkalmazásai (Practical applications of GIS) címmel. A képzésben oktatóként a Téradat Szolgáltatási Osztály, a Térségi Tervezési Osztály és a Települési Technológiák Osztály kollégái vesznek részt.

A kurzus február eleji indulása után körülbelül másfél hónappal – a koronavírus terjedésének visszaszorítása érdekében hozott központi intézkedésekkel összhangban – a többi egyetemmel együtt az ELTE is távoktatásra állt át, amiből adódóan a Lechner szabadon választott képzését a virtuális térbe kellett áthelyezni. A váratlanul megváltozott körülményekhez alkalmazkodva a kurzuson oktatóként közreműködő kollégák a soron következő előadásaikat elektronikus oktatóanyagokká dolgozták át, hangalámondásos PowerPoint bemutató, bővített PDF dokumentum vagy videó formájában.

Így a hallgatók a személyes találkozás helyett az ELTE Teams felületére feltöltött anyagokból ismerhetik meg Vizi J. Csenge előadását az okos városról, a Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár, vagyis a PRE-STAT térinformatikai alkalmazás funkcióit és lehetőségeit Szmuriga Orsolya összefoglalásában, az e-közmű rendszer és az online téradatok világát Bíró Richárd tolmácsolásában, valamint Majorné Vén Mariann és Sain Mátyás szakmai tapasztalatait az integrált, közösség által vezérelt településfejlesztésről, az URBACT és a LEADER programokról. Deák Márton egy digitális anyaggal a távérzékelés témakörébe vezeti be a diákokat, amit Mrsán Tamás folytat a távérzékelés adatfeldolgozási vonatkozásairól.

A korábban, még hagyományos keretek között lezajlott tanórák során február 11-én dr. Nagy András tartott általános bemutatót a TeIR-ről, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerről, 18-án pedig Kiss Dániel ismertette meg a hallgatókkal a térinformatika alapjait. Ezt a témát folytatta egy héttel később Rimóczi Tamás a Térinformatika a gyakorlatban című előadásával. A márciusi órákat Szmuriga Orsolya kezdte meg, aki az agilis módszertan elméleti és gyakorlati alkalmazásairól beszélt, majd a kurzus következő előadója Devecseri Anikó volt, az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer, az E-TÉR témájával.

Ebben a szemeszterben tizenegy hallgató jelentkezett erre a speckolra, amelyhez hasonló, gyakorlati jellegű ismereteket is nyújtó kurzusok jelenleg elsősorban csak a duális képzést nyújtó felsőoktatási intézményekben vannak. A heti két órás, 3 kreditet jelentő képzés során – amely maximum húsz fővel a következő félévekben is meghirdethető lesz – a hallgatók megismerkedhetnek a térinformatika tudományterületével, a QGIS szoftverrel, valamint a Lechner Tudásközpont által fejlesztett és üzemeltetett szakrendszerekkel.  Elsősorban a BSc harmadik vagy ötödik félévében célszerű felvenni ezt a szabadon választott kurzust, amely a következő szemeszterekben remélhetőleg már nem távoktatásban, hanem a szokásos egyetemi keretek között fog lezajlani.

A Lechner Tudásközpont a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi, ingatlan-nyilvántartási és térinformatikai szakmai háttérintézménye, küldetése az épített környezethez és téradatokhoz kapcsolódó széles körű közszolgáltatásainak digitalizációja és társadalmasítása.

Pesti Monika