Tudatformálás mesterfokon

Kubinszky Mihály professzorra emlékezünk

Az egy éve elhunyt Kubinszky Mihály Széchenyi- és Ybl Miklós-díjas építész városépítési és városrendezési munkásságát bemutató írás jelent meg a Soproni Szemlében Zábránszkyné Pap Klára, az Országos Főépítészi Kollégium nyugalmazott titkárának tollából.

Kubinszky Mihály építész, szakíró egész munkássága – különös tekintettel városépítői és városrendezői tevékenységére – a tudatformálást szolgálta úgy a szakemberek, mint a civilek körében. Szinte minden olyan jelentős építészeti kérdésben megnyilatkozott és iránymutatást adott, amely a szakmai közvéleményt aktuálisan foglalkoztatta és állásfoglalásra késztette. Városépítési-városrendezési tevékenységének elsődleges fókuszában szeretett városa, Sopron állt. Mint a Lőver szülötte, behatóan kutatta és úttörő szerepet vállalt a városrész örökségének, értékeinek védelmében és gyarapításában. Kubinszky Mihály komplex – a társadalmi és környezeti összefüggésekre is érzékeny – szemléletmódjával, alapos szakmai tudásával, és emberi tartásával példamutató egyénisége volt a hazai építészetnek.

A Soproni Szemle cikke

Zábránszykyné Pap Klára „A városépítés és városrendezés Kubinszky Mihály munkásságában” címmel a Soproni Szemle 2017. második számában megjelent írása

Képek forrása: Soproni Szemle

Mádl Janka