A korszerű e-közigazgatás igényli és ösztönzi a térbeli helyhez köthető adatok (másként téradatok) felhasználását az állami, önkormányzati és hatósági feladatokban egyaránt, ami új típusú, térbeli szemléletű kormányzati IT megoldások bevezetését teszi szükségessé.

Ennek leghatékonyabb eszköze a környezetünkre vonatkozó 2D és 3D téradatok, illetve országos téradat-nyilvántartások integrált kezelése és elérhetővé tétele a közigazgatás számára térbeli szolgáltatások formájában. Az ehhez szükséges tevékenységek:

 • téradatok előállítása és beszerzése,
 • téradatok minőségellenőrzése,
 • téradatok feldolgozása,
 • téradatbázisok összeállítása,
 • téradatok elemzése,
 • téradatok vizualizációja,
 • téradatok rendszeres frissítése.

Mindezekkel a feladatokkal foglalkozik a 2015-ben létrejött Térbeli Szolgáltatások Igazgatóság (TSZI), az alábbi szervezeti felépítés szerint:

 • Térségi és Téradat Főosztály
  • Térségi Szakértői Osztály
  • Téradat-szolgáltatási Osztály
 • Technológiai és Tervezési Főosztály
  • 3D Építésügyi Módszertani Osztály
  • Tervezési és Műszaki Osztály
 • Földmegfigyelési Operatív Központ Főosztály
  • Fotogrammetriai Osztály
  • Földfelszín Monitorozási Osztály
  • Űrtávérzékelési Osztály

Térbeli szolgáltatások igazgató: Dr. Sik András