A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása

Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési Dokumentumok (PDF)

Részvételi Dokumentáció (DOCX)

Részvételi Dokumentáció (PDF)

Részvételi felhívás (2018S 072-159701)

Műszaki leírás