sz2020_fb.png

Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása

Kedvezményezett: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Konzorcium tagjai: Külgazdasági és Külügyminisztérium; NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Lechner Nonprofit Kft.
Projekt címe: Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050
Támogatás összege: 7 350 000 000 Ft
Összköltség: 7 350 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2018. január 1. – 2022. május 31.

A projekt fő célja egy olyan átfogó központi kormányzati képesség integrálása, amely a közigazgatást, a szakigazgatási rendszereket, a privát szférát, a teljes magyar társadalmat releváns, részletes, könnyen hozzáférhető és naprakész földmegfigyelési adatokkal látja el. A fő cél elérésével olyan földmegfigyelési információs rendszer valósul meg, amely egységesen és integráltan, értéknövelt információs szolgáltatásként működik, központi infrastruktúrán üzemel és e-ügyintézési keretek között nyújt szabadon elérhető és kereskedelmi földmegfigyelési adatokra épülő szolgáltatásokat a közigazgatás kiemelt szakmai háttérintézményei, a gazdaság és a társadalom számára az adatszolgáltatási igényeknek megfelelően. Ennek elérése érdekében megteremti a fő céltól elválaszthatatlan alapként szükséges jogszabályi hátteret, a szabványosítási és folyamatszabályzási feladatok végrehajtásával. A fő célok mellett 13 további alcél került megfogalmazásra:

 1.     Közigazgatási földmegfigyelési szolgáltatások kifejlesztése
 2.     „E-Föld” felület létrehozása a Copernicus program vizuális adataiból
 3.     Földmegfigyelési Adatközpont létrehozása
 4.     Földmegfigyelési Operatív Központ kialakítása
 5.     Országos Operatív Monitoring Rendszer kifejlesztése
 6.     Műholdas adatok beszerzésének hatékonyságát növelő folyamat- és szolgáltatásfejlesztés
 7.     Állami tulajdonban lévő vállalatok számára speciális földmegfigyelési tartalomszolgáltatások biztosítása
 8.     Hazai KKV számára űrtávérzékelési adatfeldolgozói környezetet kifejlesztése
 9.     Privát gazdasági szféra és a társadalom számára változáskövetési szolgáltatások kifejlesztése
 10.     Informatikai alkalmazás- és szolgáltatásfejlesztési környezet.
 11.     Szabványos kapcsolódási pontok, interface-ek kifejlesztése a FIR-hez
 12.     Magyarország Copernicus adatelérésének biztosítása
 13.     Jogharmonizáció biztosítása

A Copernicus Európai Földmegfigyelési Programba illeszkedő projekt célja, hogy a közigazgatás és a társadalom szereplői számára hasznos, naprakész műholdas földmegfigyelési adatokat szolgáltató, egységes és integrált rendszer valósuljon meg.

Az Európai Unió zászlóshajó programja, a Copernicus földmegfigyelési program az EU tagállamai finanszírozásában és koordinálásában, az Európai Űrügynökség (ESA) üzemeltetésében és fejlesztésében valósul meg. A program keretében a világ legnagyobb, globális földmegfigyelési adatszolgáltatásra kifejlesztett műholdas flotta, a Sentinel műholdak kerültek felbocsátásra. Ennek eredményeképp a Föld teljes területére már mintegy 10 millió űrfelvétel érhető el, és összességében véve százszorosan több adat fog keletkezni, mint a korábbi programokban összesen. Mára a Copernicus programé a világ legfejlettebb földmegfigyelési rendszere, amely folyamatosan továbbfejlődik és új műholdakkal, képességekkel bővül. A Magyarországon már eddig is létező távérzékelési, földmegfigyelési kapacitások összefogásával és fejlesztésével, a Földmegfigyelési Operatív Központ kialakításával az űrfelvételek felhasználása, az értéknövelt információ előállítása ágazati szinteken túlmutató, egységes kormányzati rendszerben összpontosul. A FIR adatait a nemzeti felhasználók, főképp az államigazgatási szervezetek felé adatfeldolgozási, letöltési, térképi és e-ügyintézési szolgáltatások formájában fogja továbbítani.

A földmegfigyelési adatok különösen a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vízügy, környezetvédelem, honvédelem, katasztrófavédelem területén bírnak kiemelt jelentőséggel, hiszen az online elérhető, naprakész űrfelvételek segítségével például nyomon követhető a művelés alá vont területek és az erdőborítottság nagyságának változása vagy akár a belvíz által elöntött területek nagysága is.

A projekt támogatási szerződése és mellékletei

A projektben külső vállalkozókkal kötött szerződések összefoglaló adatai