Jogszabályi háttér:

 • 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról  

 

Feladataink:

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó – az építésügyi szabályozással és építéshatósági ügyekkel, a kulturális örökségvédelemmel, a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a területrendezéssel kapcsolatos – költségvetési támogatási feladatainak ellátása keretében, a lebonyolítói feladatokkal a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. Örökségvédelmi Igazgatóságát bízta meg.

Ennek keretében az igazgatóság ellátja a Miniszterelnökséggel kötött lebonyolítói megállapodás alapján a mindenkori központi költségvetési évben a fenti feladatok, elsősorban a kulturális örökség megőrzésére irányuló költségvetési támogatások lebonyolítói feladatait, a lebonyolításáról szóló megállapodás végrehajtását, a lebonyolítói feladatokra átvett pénzeszközök kezelését.

A lebonyolítói megállapodásban felsorolt jogcímcsoportok vonatkozásában a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft kötelezettsége a támogatással összefüggő tájékoztatási és kommunikációs feladatokat követően, a támogatásra javasolt támogatási kérelmek befogadása, nyilvántartásba vétele, az igénydokumentációk formai-, tartalmi és szakértői felülvizsgálata, jogi és pénzügyi kontrollja, a kedvezményezetti igények feldolgozása, a kérelmezők jogosultságának ellenőrzése, valamint a Miniszterelnökség Közigazgatási Államtitkára és az Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkára előzetes szakmai jóváhagyását követően a támogatásokra vonatkozó szerződések megkötése, a támogatási döntés kiadmányozása, továbbá a felhasználások, a támogatási szerződések tekintetében benyújtott elszámolások szakértői ellenőrzése és a költségvetési beszámolások hiánypótlása, teljesítése, elfogadása.

A szakértői ellenőrzési tevékenység a források, az eredmények és a teljesítmények mindenre kiterjedő vizsgálata, a szükséges helyszíni ellenőrzése, amely a támogatásból végrehajtandó programok eredményes, tervszerű és hatékony megvalósítása érdekében történik. A kontolling kiterjed továbbá annak vizsgálatára, hogy a programok megvalósítása megfelelt-e azoknak a célkitűzéseknek, amelyek a támogatás elnyerését lehetővé tették. Az ellenőrzési tevékenység szükség esetén magában foglalja az értékalapú szakmai-technikai minőségi segítségnyújtás biztosítását a Kedvezményezett számára, illetve információk folyamatos szoláltatását a Miniszterelnökség részére.

 

 • Kiemelt nemzetstratégiai programok lebonyolítása:
  • Nemzeti Hauszmann Program,
  • Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram,
  • Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére,
  • Határon túli műemlék-felújítási program,
  • Népi Építészeti Program.

 

 • További szakterületi tevékenységek támogatás kezelése:
  • Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok,    
  • Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok,
  • Világörökségi törvényből adódó feladatok,
  • Területrendezési feladatok,
  • Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása.