Vizek - Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer

Kedvezményezett: Belügyminisztérium
Konzorcium tagjai: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. (jogutódlással volt Budapest Főváros Kormányhivatala, Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya), Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Agrárminisztérium
Projekt címe: Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023
Támogatás összege: 5 794 281 275 Ft
Összköltség: 5 794 281 275 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2015. október 1. - 2021. december 31.

A Belügyminisztérium (mint a vízjogi engedélyezési feladatokat ellátó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a legfőbb szakhatósági feladatokat ellátó Országos Vízügyi Főigazgatóság irányító szerve) az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás, illetve a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok támogatása érdekében konzorciumvezetőként kötött támogatási szerződést a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban megvalósuló projektre.

A VIZEK alapvetően az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás, illetve a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok támogatását valósítja meg. A projekt keretében létrejövő informatikai rendszer alapot szolgál egy, az öntözési feladatokon is túlmutató vízjogi feladatokat támogató rendszer későbbi bevezetéséhez, illetve egy olyan ügyfélbarát megoldás alkalmazásához, amelynek segítségével a felhasználók ügyintézése leegyszerűsödik.

A projekt átfogó célja, hogy a tényleges mezőgazdasági vízhasználatokkal, azok technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeli lefolyásával kapcsolatban pontos információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, vízügyi hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, valamint csökkentse a mezőgazdasági vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a mezőgazdasági vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. A projekt egyben lehetővé teszi a potenciális mezőgazdasági vízigényekre vonatkozó előzetes talajtani és vízügyi információk elérhetőségét a termelők (gazdálkodók) számára.

A fejlesztés keretében megvalósul

  • rendszeres öntözőüzemi adatáramlás, amelynek célja az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása, továbbá a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a „Rendszeres öntözőüzemi adatáramlás és keresztellenőrzés biztosítása” alprogram keretében, valamint ez egyben az illegális vízkivételek elleni produktív fellépést is eredményezi;
  • vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus megvalósításának támogatása a „Vízjogi engedélyezés folyamatának elektronizálása” alprogram keretében – ez a fejlesztés az engedélyek nyilvántartásán és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának és az engedélyek kiadásának online lehetőségét biztosítja.

 

A VIZEK keretrendszer egy ingyenes felületet biztosít az ügyfelek számára azzal a céllal, hogy az általuk kiválasztott területek esetében meg tudják vizsgálni azt, hogy milyen gazdasági előnyökkel és költségekkel járhat a szárazművelésről az öntözéses gazdálkodásra való átállás. Ennek a felületnek és a gazdaságossági számítások a működéséhez a Lechner számos térképi, térinformatikai és ingatlan-nyilvántartási adatot biztosít.

A vízjogi engedélyezési eljárások olyan elektronizált ügyintézés keretében történnek, ahol az ügyfeleket nem terhelik az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatások, hiszen ezeket az rendszerek elektronikus adatként továbbítják egymásnak.

A Lechner lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek a műszaki tervdokumentáció előállításához szükséges alap adatokat egyszerre, egy helyről, elektronikus fizetést alkalmazva szerezhessék be.

A VIZEK projekt keretein belül kifejlesztésre került egy úgynevezett „Távérzékeléses öntözés monitoring eljárás” amelynek segítségével az optikai és radar űrfelvételek távérzékeléses kiértékelésével a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatosan részletes információk nyerhetők.

Jelen projektben kifejlesztésre került az a módszertan, amelynek segítségével ezek az eredmények operatív módon előállíthatók az öntözött területek távérzékeléses azonosítása vonatkozásában. Az öntözött területek térképei a vízjogi engedélyezett területek nyilvántartásával együtt a helyszíni ellenőrzések hatékonyságát növelhetik, költségeit csökkentik.

A 1584/2019. (X. 15.) Korm. határozat értelmében a projekt támogatási összege 600 millió forinttal megnövelésre került, továbbá a projekttel szemben támasztott szakmai elvárások az Integrált Hatósági Rendszer modul fejlesztési folyamatainak bővítésével, valamint a VIZEK rendszer a Vízügyi Igazgatóságok és az OVF Ügyiratkövető rendszereivel történő összerendelésével (Ügyiratkövetés) egészültek ki.

A projekt támogatási szerződése és mellékletei

A projektben külső vállalkozókkal kötött szerződések összefoglaló adatai