A földmérő nem veszít! – ingatlanrendező földmérő minősítés lejárat előtti megújítása

Nem kell kivárni az érvényességi idő végét

Csaknem 1000 ingatlanrendező földmérő minősítés (IRM) érvényessége jár le 2024 májusában. 2014-ben lépett ugyanis hatályba az a rendelkezés, amely 5 évente a jogosultság megújításra kötelezi a földmérőket. A lejáró minősítések megújítását célszerű már a lejárat előtt kezdeményezni mindazoknak, akik már rendelkeznek az előírt 20 továbbképzési ponttal.  Az új jogosultság a régi lejáratának napjától lesz érvényes újabb 5 évig, tehát egy nap veszteség sem éri az igénylőt.

Az ingatlanrendező földmérő minősítés, azaz az IRM, egyfajta minőségi biztosíték, amikor földmérői munka elvégzésére keresünk szakembert. Éppen ezt a színvonalat igyekszik biztosítani a 2014-ben hatályba lépett szabályozás, amely előírja, hogy az egyszer megszerzett jogosultság csak 5 évig érvényes, azután meg kell újítani. Az előttünk álló év májusában – a második ötéves időszak végén – majdnem 1000 ilyen jogosultság érkezik el érvényessége végéhez, amelynek hatásaként várhatóan megemelkedik a Lechner Tudásközpontba érkező megújítási kérelmek száma. Az esetleges várakozást elkerülendő, érdemes a minősítés megújítását kérelmezni akár már most mindazoknak, akik rendelkeznek a megújítás feltételeként előírt 20 továbbképzési ponttal. Az érvényesség meghosszabbításának és a kérelem benyújtásának feltételei a Lechner Tudásközpont honlapján olvashatók.

a-foldmero.nem-vezit-toth-sandor
Fotó: Tóth Sándor / Lechner Tudásközpont

Az ingatlan-nyilvántartásba változásokat bejegyezni csak szigorú szabályok betartása mellett lehet. Az ilyen változtatások jogi következményekkel járnak, ingatlanok cserélnek gazdát, tulajdoni hányadok, területméretek változnak. Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező földmérési és térképészeti munka minőségét érvényes földmérő igazolvánnyal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő tanúsíthatja. A minősítő vizsgával megszerezhető ingatlanrendezői jogosultság a már említett 20 továbbképzési pont megszerzése után hosszabbítható meg, de a megújítással nem kell az érvényességi idő végéig várni, mert az igénylő a hosszabbítást a lejárat napjától kapja meg, nem pedig a kérelem beadásának napjától, tehát: a minősítéssel rendelkező földmérő nem veszít semmit.

Aki minősítésének lejárata előtt kéri a meghosszabbítást, a Lechner weboldaláról letölthető Kérelem az ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításához megnevezésű nyomtatvány kitöltésével nyújthatja be kérelmét a továbbképzési pontok igazolásával, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének bizonylatával, valamint egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal együtt – az erkölcsi bizonyítvány a magyarorszag.hu oldalon igényelhető a legegyszerűbben.

Amennyiben kérelmet e-papíron nyújtja be, időbélyegzővel ellátott határozatot kap. Az 5 évvel meghosszabbított IRM a közhiteles nyilvántartásban átvezetésre kerül.

Borítókép, fotó: Tóth Sándor / Lechner Tudásközpont

Juhász Réka