Tulajdoni lap változások 2023-ban

Csökkent az e-hiteles tulajdoni lap lekérdezési díja

Olcsóbb lett az e-hiteles tulajdoni lap és megszűnt a nem hiteles tulajdoni lap lekérésének lehetősége 2023. január 1-től. Az elektronikus formátumú tulajdoni lap évente két alkalommal továbbra is ingyenesen lekérhető magánszemélyek részére, KAÜ bejelentkezéssel, a foldhivatal.hu oldalon keresztül, az efölötti igénylések pedig a korábbi 3600 forint helyett 3000 forintért elérhetőek. Az ingatlan-nyilvántartási adatok tovább-szolgáltatását jogszabály tiltja, az illetékes kormányhivatalok eljárnak a szabály megsértőivel szemben.

Megszűnt a nem hiteles tulajdoni lap lekérési lehetősége 2023. január 1-től, ám jó hír, hogy ugyanekkor a korábban 3600 forintért igényelhető e-hiteles tulajdoni lap több mint 15%-kal olcsóbban, 3000 forintért elérhetővé vált. Az évi két ingyenes lekérdezés lehetősége továbbra is megmarad.

A hazai ingatlan-nyilvántartás építőkövei a tulajdoni lapok, melyekkel Magyarország teljes területének ingatlantulajdoni viszonyai lefedhetők. Az egy adott ingatlan tulajdoni viszonyait igazoló dokumentumból 2022. december 31-ig három féle típus létezett. Az első közülük a papír alapú, hiteles tulajdoni lap másolat, amelyet csak a földhivatalok, illetve Kormányablakok adhatnak ki, és pecsétcímkével, valamint egyéb biztonsági elemekkel van ellátva. Második az e-hiteles tulajdoni lap, amelyen egy időbélyeg és elektronikus aláírás szerepel, így biztosítván az elektronikus formátumú tulajdoni lap hitelességét. A harmadik verzió a nem hiteles tulajdoni lap, amely kizárólag képernyőn való megtekintésre készült és tartalmában – a hitelesítési záradék kivételével – teljes egészében megegyezett a hiteles tulajdonilap-másolattal, felhasználhatósága azonban a hitelesítési záradék hiánya miatt jóval korlátozottabb volt. Ez utóbbi tulajdoni lap forma szűnt meg, ilyen tehát 2023. január 1-jétől nem szolgáltatható.  

tulajdoni-lap-valtozasok

A szolgáltatási díj csökkenése mellett az e-hiteles tulajdoni lap formátumában is pozitív változás következett be. A dokumentum a letöltése után – melyet a foldhivatal.hu oldalon a Földhivatal Online ikonra kattintva kezdeményezhetnek a felhasználók, ügyfélkapus, vagy KAÜ-s bejelentkezést követően – rögtön pdf formátumban érhető el, szemben a korábbi megoldással, amikor az elektronikus tulajdoni lapot a Microsec e-Szignó programon keresztül lehetett csak megnyitni, a kliens alkalmazás telepítése után. A hitelességet a pdf jobb felső sarkán megjelenített elektronikus aláírás biztosítja. Az új szabályozás növeli az ingatlanforgalom biztonságát, mivel az egyes jogügyletek és hatósági intézkedések elektronikusan hitelesített adattartalmú tulajdoni lapokon alapulnak.

Fontos tudni, hogy jogszabály tiltja az ingatlan-nyilvántartási adatok továbbszolgáltatását. Az ingatlan-nyilvántartásról 1997. évi CXLI. törvény kitér arra, hogy a lekérdezett tulajdonilap-másolat és térképmásolat harmadik fél felé való szolgáltatása csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. Ebből kifolyólag tilos az olyan szolgáltatás felkínálása, amely bármilyen díjért, sok esetben a tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjának összegét meghaladó ellenérték fejében ígéri a tulajdoni lap továbbadását. A jogszabálysértés megállapítása esetén közigazgatási bírság kiszabása várható, az illetékes kormányhivatal eljár az ilyen ügyfelekkel szemben.

Fotó: Kis Ádám / Lechner Tudásközpont

Juhász Réka