Új téradatok az ingatlan-nyilvántartásból

Bővült a Lechner Tudásközpont által szolgáltatott téradatok köre

Kibővült a Lechner Tudásközponton keresztül hozzáférhető téradatok köre. Az újonnan igényelhető adatok között ott vannak az ingatlan-nyilvántartási adatbázis térképi adatbázisából származtatott épületgeometriai és tömbhatárral kapcsolatos információi is Magyarország teljes közigazgatási területére vonatkozóan.

A téradat-nyilvántartások kezelésével, elemzésével és szolgáltatásával országos szinten a Lechner Tudásközpont foglalkozik, a Miniszterelnökség szakmai háttérintézményeként. A Tudásközpont által szolgáltatott téradatok köre július 1-től újabb adattípusokkal bővült, az új adatkörök között ott van az épületek geomertiája és a tömbhatárok is.

Mit adnak az épületgeometriai adatok?

Az épületeket korábban csak úgy lehetett megvásárolni, ha az igénylő teljes tartalommal vette meg az állami ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázis térinformatikai másolatát, mert csak ez tartalmazta az épületeket is. Mivel ez gyakran túl nagy költséggel járt, az új adatkörök elérhetővé válása óta az épületek külön is megvásárolhatók.

Épületadatok esetén az adatszolgáltatás alapja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis térinformatikai másolatának épülettáblája (T-OBJ-ATTRCA), melyből csak azok az információk kerülnek szolgáltatásra a DAT-szabályzatban definiált leíró adatok közül, amelyek fontosnak számítanak az épületkategorizálás és az egyértelmű azonosítás szempontjából, illetve országos szinten egységesen fel vannak töltve. Ha a megrendelő az összes leíró adatot igényli, azt külön szükséges jelezni az ingatlan-nyilvántartási alaptérképi adatbázis megadott kapcsolattartójánál. 

uj-teradatok-az-ingatlan-nyilvantartasbol_01_kep_epulet_1_2_1200
Épületek alap szolgáltatott attribútumtáblával
uj-teradatok-az-ingatlan-nyilvantartasbol_02_kep_epulet_1_1200
Épületek teljes tárolt attribútumtáblával

A költségek és a fájlméret csökkenetése végett már lehetőség van generalizált vagy egyszerűsített geometriájú adat vásárlására. Ez egy speciális térinformatikai művelet, ahol az épületek esetében a fő alapelv a töréspontok számának csökkentése és a geometria egyszerűsítésén túl a derékszög megőrzése. A jobb érthetőség érdekében íme néhány példa különböző generalizáltsági szintekre:

Két generalizáltsági szint érhető el jelenleg: 0,5 m és 1 m, ahogyan az alábbi ábrán sárga színű vonallal a 0,5 méteres, barna színűvel pedig az 1 méteres generalizálás eredménye együttesen megjelenítve látható:

uj-teradatok-az-ingatlan-nyilvantartasbol_03_kep_epulet_4_1200

Az 1 m-es generalizálás eredménye:

uj-teradatok-az-ingatlan-nyilvantartasbol_04_kep_epulet_2_1200

A 0,5 m-es generalizálás eredménye:

uj-teradatok-az-ingatlan-nyilvantartasbol_05_kep_epulet_3_1200

Műszaki és szakmai szempontból ezeknél nagyobb generalizáltsági szintnek nincs értelme, mivel már nem maradna meg az épület alapstruktúrája sem, amit ez az 5 m-es generalizáltsági szintű kép is megmutat:

uj-teradatok-az-ingatlan-nyilvantartasbol_06_kep_epulet_5_2

Mit nyerhet, aki a tömbhatár adatbázist választja?

Már sok éve felmerült az igény, főként közigazgatási szervezetek irányából, valamilyen országos tömb adatállomány iránt. Az elv lényege, hogy a szakértők geometriailag összevonják az állami ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázis térinformatikai másolatának földrészlet-tábláit. Első lépésként geometriailag összevonják a nemközterület és egy közterületi földrészlet tábla adatait, amelyek így együtt fekvésenként, településenként adják meg a tömbadatokat. A tömbképzés mellett térképi korrekcióra is sor kerül, hogy a földrészletek által megjelenített jogi határ és a geokódolás egybeessen.

Az újonnan hozzáférhető tömbhatár adatbázis az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis aktuális legfrissebb térinformatikai másolatából származtatva, generalizáltan tartalmazza a tömbhatárokat belterületi, külterületi és zártkerti fekvésekben is.

A tömbhatár előállítás utolsó munkafázisa egy 0,5 m-es toleranciájú generalizálás egy 0,1 m-es toleranciájú koordináta rácson, így nem egyezik meg az eredeti földrészlethatárral.

uj-teradatok-az-ingatlan-nyilvantartasbol_07_kep_tomb_1_1200
Tömbhatárok magán és közterület földrészletekkel belterületen objektum-féleség kódokkal

A generalizálás során részlegesen felhasználták az ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lap adatbázisának kivett megnevezés adatait is, amelyek egyrészt a kódkorrigálásban segítenek (pl. vízfolyások esetén), másrészt kiegészítő információkat adnak a közterületi tömbökhöz.

uj-teradatok-az-ingatlan-nyilvantartasbol_08_kep_tomb_2_1200
Közterületi tömbhatár kivett megnevezéssel

Külterület esetén hasonlít a kataszteri átnézeti térképre, földrészlet határok és helyrajzi számok nélkül.

uj-teradatok-az-ingatlan-nyilvantartasbol_09_kep_tomb_3_1200
Külterületi tömbök kivett megnevezéssel ortofotó háttérrel

Zártkert fekvésnél a tömbadat tulajdonképpen megadja az úthálózatot:

uj-teradatok-az-ingatlan-nyilvantartasbol_10_kep_tomb_4_1200
Zártkert fekvés tömbjei kivett megnevezéssel, fekvéshatárral

A közterület tömbrekordok tartalmazzák az ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisának T-FELIRAT táblájából kinyert közterület elnevezéseket is.

uj-teradatok-az-ingatlan-nyilvantartasbol_11_kep_tomb_5_1200
Belterületi tömbök közterület nevekkel

A Lechner Tudásközpont által létrehozott és folyamatosan (az épületgeometria és tömbhatárok esetén negyedévente) frissítésre kerülő új adatbázisok között a cikkben említettek mellett július 1-től elérhetővé váltak a közlekedési hálózatok, a kulturális létesítmények, a névrajzi- és vízrajzi adatbázisok, valamint az ingatlan-nyilvántartási térkép műszaki aranykorona értékkel kapcsolatos információi is. Ezen díjfizetés ellenében elérhető téradatok a Lechner Tudásközpont honlapján leírtak szerint igényelhetőek az ügyfélszolgálaton keresztül. További tájékoztatás, vagy egyedi adatszolgáltatási igény esetén az optimális megoldás érdekében információ, árajánlat a teradatszolgaltatas@lechnerkozpont.hu címen, vagy az egyes adatköröknél megadott kapcsolattartónál kérhető.