Építészeti értékek a pincéből a tervtárba

A Lechner várja a régi építészeti tervdokumentációkat

A Lechner Tudásközpont szívesen fogad minden önként felajánlott építészeti tervet, tanulmányt, szakvéleményt, illetve egyéb szakmai anyagot. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központban az anyagokat szakszerűen tárolják és gondozzák, metaadatokkal ellátva online katalógusba illesztik, és a szakemberek, kutatók, egyetemisták számára is elérhetővé teszik.

A Lechner Tudásközpont Építésügyi Dokumentációs és Információs Központja gyűjteményébe befogad minden önként felajánlott építészeti tervet, tanulmányt, szakvéleményt, illetve egyéb építés-műszaki dokumentációt, könyvet, kéziratot, fotót, segédletet.

Az építészeti tervdokumentációk tárolása, megőrzése korántsem egyszerű feladat. A polcokon, fiókokban, rosszabb esetben tárolókban, pincékben kallódó tervlapok és szöveges munkarészek könnyen feledésbe merülhetnek, vagy akár tönkremehetnek, pedig a dokumentációk méltó megőrzése és kutathatósága is biztosítja építészeti örökségünk fennmaradását.

Sokan gondolkodnak azon, hogy a birtokukban lévő tervdokumentációkat, jelentsen ez akár egy teljes életművet, akár csak egy-egy jelentősebbnek érzett épület vagy egyéb objektum terveit, felajánlják egy megfelelő szervezetnek, közgyűjteménynek, ahol ezek a pauszok, iratok méltó elbánásban részesülnek.

A Lechner Tudásközpont jogszabályi kötelezettsége alapján gondoskodik az építés-műszaki dokumentációk és adatok megőrzéséről, valamint közérdekű hasznosításáról, a nemzeti tervvagyonba tartozó dokumentumok kezeléséről, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről. Feladatkörének eleget téve a részére önként átadott dokumentumokat feldolgozza és interneten fellelhető katalógusába illeszti, így azok szabadon hozzáférhetővé és kutathatóvá válnak. A közel 6000 m2-es raktárban a terveket megfelelő hőmérsékleten, szakszerűen tárolják. Az állomány fizikai állagát papírrestaurátor gondozza, így sérült, szennyezett tervlapok befogadása sem okoz gondot. A Dokumentációs Központot évente ezernél is több kutató, egyetemista és szakember keresi fel, hogy betekintsen állományába, így amellett, hogy a befogadott építészeti örökség megmarad az utókor számára, egyúttal kutatható közkinccsé is válik.

Ezzel a lehetőséggel élt Jeney Lajos DLA családja is, amikor az Ybl-díjas építészmérnök életművének dokumentumait a Lechner Tudásközpontnak adományozta. A sokszínű és értékes szellemi hagyaték fotók, tervek, szakkönyvek, cikkek és kutatási dokumentumok százait tartalmazza, amelyek a tételes állományba vétel után a Dokumentációs Központ tervtárából kutatási célra kikérhetők.

Az utóbbi években ezenkívül például a Kotsis-fivérek, Kerényi József, Lázár Antal és Callmeyer Ferenc életművének számos értékes darabja is a Lechner Dokumentációs Központjába került. A felajánlott építész hagyatékokból napjainkig három kiállítás nyílt. 2016-ban Jeney Lajos munkásságát ismerhették meg az érdeklődők, majd 2017-ben Kotsis Iván és Kotsis Endre építészek életművét mutatta be A Kotsis-fivérek című kiállítás. 2018 októberében nyílt meg A házak nem hazudnak című, Kerényi József munkásságával foglalkozó kiállítás. Ennek anyagát a következő évben az építész születésének 80. évfordulója alkalmából Kecskeméten állították ki, ahol a tárlat tablói hosszabb távon is otthont leltek.

Akár egy-egy terv, vagy annak másolata is értékes lehet. A felajánlásoknak köszönhetően az utóbbi időben a Tervtár gyűjteménye jelentősen bővült, a befogadott magánkönyvtári kollekciók, egyedi könyvek és szakmai folyóiratok pedig a Lechner mindenki számára hozzáférhető szakkönyvtári gyűjteményét gazdagítják.

További információt a Dokumentációs Központ főosztályvezetője, Kis Yvette ad a 887-2503-as vagy a 30/288-3225-ös telefonszámon, valamint az yvette.kis@lechnerkozpont.hu e-mail címen. A Lechner Dokumentációs Központjának gyűjteményéről bővebben a Lechner Tudásközpont honlapján olvashat.