Országos téradatbázisok a földrajztudomány szolgálatában

A Lechnerben ülésezett az MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottsága

A Lechner Tudásközpont tárgyalótermében tartották összevont ülésüket az MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottság Geoinformatikai, Geomorfológiai, Kartográfiai és Tájföldrajzi Albizottságai 2023. november 17-én, pénteken. Az eseményen a Tudásközpont szakértői rövid előadásokban mutatták be a Lechner által kezelt országos téradatbázisokat és térinformatikai szakrendszereket.

November 17-én, pénteken a Lechner Tudásközpontban találkoztak a Magyar Tudományos Akadémia Természetföldrajzi Tudományos Bizottság Geoinformatikai, Geomorfológiai, Kartográfiai és Tájföldrajzi Albizottságainak tagjai. A találkozó apropójaként szolgált az 1999 óta minden évben november harmadik szerdáján ünnepelt nemzetközi GIS Day, vagyis a térinformatika világnapja, így a programban szereplő előadások is ezt a témát helyezték a középpontba. A személyesen megjelent és az online csatlakozott résztvevőket, a négy albizottság képviselőit és az előadó lechneres szakértőket elsőként dr. Gyenizse Péter, a Geoinformatikai Albizottság elnöke üdvözölte, köszönetét fejezve ki a Lechner Tudásközpontnak a rendezvény szervezéséért, majd átadta a szót dr. Sik Andrásnak, aki a Lechner Tudásközpont nevében köszöntötte a résztvevőket. 

Dr. Gyenizse Péter, az MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottság Geoinformatikai Albizottságának elnöke

Dr. Sik András, a Térbeli Szolgáltatások Igazgatóságának vezetője elmondta, hogy a VÁTI és a FÖMI jogutódjaként megörökölt feladatoknak és adatoknak köszönhetően ma a Lechner Tudásközpont jelentős „téradat-gyárként” működik. Az újabb és újabb téradatok folyamatos előállítása mellett azok karbantartásáért, adatbázisba rendezéséért is felelős. Az egész országra kiterjedő téradatok kezelése nagy kihívást jelent, de a Lechner rendelkezik a megfelelő szaktudással és IT kapacitással, hogy a rendszereit üzemeltesse és fejlessze. Látványos animációval mutatta be a szolgáltatott adatköröket, majd a téradatok webes hozzáférési lehetőségeiről osztott meg hasznos linkgyűjteményt. Külön felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy egyes értéknövelt termékek oktatási, kutatási céllal díjmentesen érhetőek el.

Dr. Sik András, térbeli szolgáltatások igazgató

A szakmai előadás-sorozatot Kovács Iván, a Geoinformatikai Osztály vezetője indította, aki az idén Minőség-Innováció díjjal jutalmazott Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép (NTA) szakrendszert mutatta be. A NTA egy komplex térképszolgáltatás, amely a Lechner téradatbázisainak integrálásával igyekszik megfelelni a modern kihívásoknak. Az online felületen regisztráció után ingyenesen hozzáférhető a sokféle adatkört – a közigazgatási és fekvéshatárokat, a belterületi tömbhatárokat, a közlekedési hálózatokat, a vízrajzot, az épületek generalizált kontúrjait, a külterületi felszínborítási és földhasználati információkat, valamint földrajzi neveket – integráló szolgáltatás. Az adatrétegek értelmezésében jelkulcs segít, a 12 EOV nagyítási méretarányban különböző megjelenítésű stílusú és a nagy méretarányok felé haladva bővülő adattartalom látható. Az NTA hozzáférhető WMTS szolgáltatás formájában is, számos lechneres alkalmazás alaptérképe lett.  Az előadó a nemrégiben megújult szakrendszer jövőbeli fejlesztési terveit is felvázolta, amelyek között a további adatbővítés mellett szerepel a kereső funkció bevezetése, a vektoros adatmodell egységesítése is.

Kovács Iván, a Lechner Geoinformatikai Osztályának vezetője

Ezt követően Braunmüller Péter, az Adatszolgáltató Osztály vezetője mutatta be a Lechnerben 2023 közepe óta elérhető új téradatokat. Július 1-től a szolgáltatott adatok köre kibővült az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis épületgeometria és műszaki aranykorona értékre vonatkozó adataival, valamint újonnan elérhetővé vált az ortofotó alapján történő digitalizálással és attribútum adatok gyűjtésével készített Közlekedési Hálózatok Adatbázis, a Lechner Tudásközpont által gyűjtött névrajzi elnevezéseket tartalmazó Névrajzi Adatbázis, a hazai vízfolyásokat és állóvizeket tartalmazó Vízrajz Adatbázis, illetve a belterületi, külterületi és zártkerti tömbhatárok adatai is. Az új adatkörök – amelyekből díjfizetés ellenében akár nyomtatható, kereshető, személyre szabott tematikus térképek is előállíthatóak – jelenleg az ügyfélszolgálaton keresztül igényelhetőek.

Braunmüller Péter, a Lechner Adatszolgáltató Osztályának vezetője

Iván Gyula ingatlan-nyilvántartási vezető szakértő előadásának az immár 50 éves egységes, integrált ingatlan-nyilvántartás – vagyis kataszter – volt. A kormányhivatalok által frissített adatbázisokat a Lechner Tudásközpont köti össze, a Földhivatal Online rendszer üzemeltetése mellett működteti a TakarNet oldalt, ahonnan lekérdezhető az ingatlanok e-hiteles tulajdoni lapjának másolata, e-hiteles térképmásolatok és földhasználati lap másolatok, valamint az ingatlan tulajdoni lapján történő változások figyelésére is van lehetőség. A Lechner szakértője azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a kataszter és az aktuális földhasználat a valóságban nagyon is különbözhet egymástól: míg az előbbi a tulajdoni határokat rögzíti, utóbbi dinamikusan változik, amely változás rendszerint nincsen pontosan dokumentálva. Előadását a kataszter kiemelt gazdasági jelentőségének hangsúlyozásával zárta.

Iván Gyula, a Lechner ingatlan-nyilvántartási vezető szakértője

A következő előadásban Balla Csilla, a Fotogrammetriai Osztály vezetője látványos bemutatóval szemléltette a nagy felbontású légifelvételek, ortofotók és 3D adatok felhasználását. A fotogrammetria célja egy olyan képi alapú virtuális környezet előállítása, amelyben pontos mérések végezhetőek, így megbízható alapul szolgálhatnak a térképezési feladatoknak, tervezéseknek, felméréseknek, elemzéseknek, nyilvántartásoknak. A Lechner Tudásközpont végzi a légifelvételek és ortofotók készítésének folyamatos minőségbiztosítását és állami átvételi eljárásának lefolytatását, kezeli az országos digitális domborzatmodellt, valamint digitális felszínmodelleket állít elő. Balla Csilla röviden bemutatta a Lechner drón flottáját is, amely precíz adatokat szolgál épületmodellek, vagy akár városmodellek készítéséhez. Előadásának végén megemlítette a fentrol.hu oldalról elérhető Digitális Légifelvétel Archívumot is, ahol az 1950-es évektől böngészhetőek és letölthetőek a hazánk területéről készült légifotók. 

Balla Csilla, a Lechner Fotogrammetriai Osztályának vezetője

Rövid kávészünet és az elhangzott előadásokkal kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolása után dr. Mikus Gábor Gyula, a Lechner Tudásközpont keretein belül működő Földmegfigyelési Operatív Központ (FOK) vezetője vette át a szót az űrfelvételek elemzéséről és hasznosításáról szóló előadásával. A magyarországi földmegfigyelés kezdeteire, abban a Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumnak úttörő szerepére való visszatekintés után ismertette a FOK műholdas távérzékeléssel kapcsolatos feladatait. Ezek közé tartozik a Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) üzemeltetése, amely a Sentinel műholdak által készített optikai és radar felvételek böngészését, összehasonlítását és letöltését teszi lehetővé. 2016 óta tartalmazza Magyarország területére vonatkozóan az összes felvételt és az ezekből levezetett tematikus adatokat. A műholdfelvételek segítségével megfigyelhetőek többek között az aszály vagy a belvíz gyakorisága és hatásai, az erdészet számára a fahasználatról és fajösszetételről szolgál adatokkal, a katasztrófavédelemnek pedig a tüzek detektálásában, nyilvántartásában segíthet. Dr. Mikus Gábor Gyula előadásában hangsúlyozta, hogy a FOK kiemelt feladata a távérzékeléses adatok publikálása, az űrfelvételek felhasználásának támogatása. Ebből a célból indult el nemrégiben a Copernicus böngésző szolgáltatás, amely szabad hozzáférést biztosít elsősorban a Sentinel–2 felvételek előfeldolgozott állományaihoz, országos mozaikokat, standard indikátorokat szolgáltat egy-egy éven belül több időpontra. Emellett megtalálhatóak még a felvételek alapján gépi tanulásos eljárással és adatintegrációval előállított nyers, éves felszínborítási adatbázisok, valamint már elérhető benne a belvízgyakorisági térkép is.

Dr. Mikus Gábor Gyula, a Földmegfigyelési Operatív Központ vezetője

Maucha Gergely, a Földfelszín-monitorozási Osztály vezetője előadásában a Magyarország területére elérhető hazai, illetve a Copernicus földfelszín-monitorozási program keretében készített Európai felszínborítás adatbázisokat mutatta be. Példákkal illusztrálta az egyes adatbázisok előnyeit-hátrányait és a felmérések esetében felmerülő nehézségeket, valamint bemutatta a statisztikailag megbízható felszínborítás idősorok létrehozására javasolt megoldást.

Maucha Gergely, a Lechner Földfelszín-monitorozási Osztályának vezetője

Devecseri Anikó, a Térségi Szakértői Osztály vezetője az E-TÉR-ről, vagyis az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerről tartott előadást, amely a területi és települési tervezési folyamatok támogatása céljából egy helyre gyűjti össze és szolgáltatja a térképes állományokat. A rendszerben már megtalálható az Országos Területrendezési Terv, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, a Budapesti Agglomeráció és a vármegyék területrendezési tervei, valamint a folyamatban lévő vármegyei területrendezési tervek és a településtervek készítését is szolgálja. Az E-TÉR-ben jelenleg is közel 900 tervezési folyamat fut. Az interaktív térkép tartalmazza a rendezési tervek területfelhasználási lehatárolásait, a műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket, az övezeti terveket. Jelenleg tesztrendszerben dolgoznak a települési tervi téradatok megjelenítésén is.

Devecseri Anikó, a Lechner Térségi Szakértői Osztályának vezetője

Végezetül pedig az 1998 óta működő Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerről, a TEIR-ről volt szó dr. Nagy András térinformatikai vezető szakértő előadásában. A TEIR különböző adatgazdák települési és területi statisztikai adatait teszi elérhetővé egy rendszerben, az országostól a települési szintig támogatva a tervezési és értékelési tevékenységeket, így segítve például az E-TÉR felhasználóit is. A Lechner szakértője bemutatta a 25 éves szakrendszer jelenlegi, tablós megjelenésű online felületét, ahol nem csak egy-egy előre összeállított adatcsomagból lehet információhoz jutni, de saját tablókat, riportokat, diagramokat és tematikus is lehet készíteni, amelyek különféle elemzések alapjául szolgálhatnak. Míg a rendszerben regisztrációhoz nem kötött funkciók is elérhetőek, a regisztráció mellett szól, hogy az adatok testreszabhatóbb lekérdezését teszi lehetővé.

Dr. Nagy András, a Lechner térinformatikai vezető szakértője

A hallgatóság visszajelzése alapján rendkívül fókuszált és hiánypótló előadásokat követően a további kérdések megválaszolására is sort került, az esemény élénk szakmai beszélgetésekkel zárult. 

Fotó: Rehorovics Gyula / Lechner Tudásközpont

 

Tábi Emőke